ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1453 อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1463 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1473 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อรรถกถา ภูริปัญหาชาดก
ว่าด้วย คนไม่ดี ๔ จำพวก

               ภูริปัญหาชาดกนี้ มีคำเริ่มต้นว่า สจฺจํ กิร ดังนี้
               จักมีแจ้งใน มหาอุมมังคชาดก แล.


               จบอรรถกถาภูริปัญหาชาดกที่ ๑๔               
               ------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ภูริปัญหาชาดก ว่าด้วย คนไม่ดี ๔ จำพวก จบ.
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1453 อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1463 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1473 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=5906&Z=5938
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=39&A=10474
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=39&A=10474
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :