ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 231 อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 233 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 235 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อรรถกถา สิริกาฬกัณณิชาดก
ว่าด้วย สิริกับกาฬกรรณี

               สิริกัณณิชาดกนี้ มีคำเริ่มต้นว่า อิตฺถี สิยา รูปวตี ดังนี้
               จักมีแจ้งใน มหาอุมมังคชาดก.
               จบ อรรถกถา สิริกาฬกัณณิชาดกที่ ๒

.. อรรถกถา สิริกาฬกัณณิชาดก ว่าด้วย สิริกับกาฬกรรณี จบ.
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 231 อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 233 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 235 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=1409&Z=1415
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=37&A=3033
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=37&A=3033
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :