ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา สิริกาฬกัณณิชาดก
ว่าด้วย สิริกับกาฬกรรณี

               สิริกัณณิชาดกนี้ มีคำเริ่มต้นว่า อิตฺถี สิยา รูปวตี ดังนี้
               จักมีแจ้งใน มหาอุมมังคชาดก.
               จบ อรรถกถา สิริกาฬกัณณิชาดกที่ ๒

.. อรรถกถา สิริกาฬกัณณิชาดก ว่าด้วย สิริกับกาฬกรรณี จบ.
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 231อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 233อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 235อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=1409&Z=1415
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :