ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา ปุคคลบัญญัติปกรณ์
อุทเทสวาร บัญญัติ ๖ บุคคลบัญญัติ ฉักกมาติกา

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 1).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-

               อรรถกถา ปุคคลบัญญัติปกรณ์                อุทเทสวาร บัญญัติ ๖ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36.2&i=1                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ปุคคลบัญญัติปกรณ์                บุคคลบัญญัติ เอกกนิทเทส http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36.2&i=17

.. อรรถกถา ปุคคลบัญญัติปกรณ์ อุทเทสวาร บัญญัติ ๖ บุคคลบัญญัติ ฉักกมาติกา จบ.
อ่านอรรถกถา 36.2 / 1อ่านอรรถกถา 36.2 / 11อรรถกถา เล่มที่ 36.2 ข้อ 12อ่านอรรถกถา 36.2 / 13อ่านอรรถกถา 36.2 / 152
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=36&A=2672&Z=2691
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com