ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๕ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๒)

            ๔. ตติยสมาธิสุตฺตวณฺณนา
   [๙๔] จตุตฺเถ เอวํ โข อาวุโส สงฺขารา ทฏฺพฺพาติอาทีสุ อาวุโส
สงฺขารา นาม อนิจฺจโต ทฏฺพฺพา, อนิจฺจโต สมฺมสิตพฺพา, อนิจฺจโต วิปสฺสิตพฺพา.
ตถา ทุกฺขโต, อนตฺตโตติ เอวํ อตฺโถ ทฏฺพฺโพ. เอวํ โข อาวุโส จิตฺตํ
สณฺเปตพฺพนฺติอาทีสุปิ ปมชฺฌานวเสน อาวุโส จิตฺตํ สณฺเปตพฺพํ, ปมชฺฌานวเสน
สนฺนิสาเทตพฺพํ, ปมชฺฌานวเสน เอโกทิ กตฺตพฺพํ, ปมชฺฌานวเสน สมาทหิตพฺพํ.
ตถา ทุติยชฺฌานาทิวเสนาติ เอวํ อตฺโถ ทฏฺพฺโพ. อิเมสุ ตีสุปิ สุตฺเตสุ
สมถวิปสฺสนา โลกิยโลกุตฺตราว กถิตา.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๕ หน้า ๓๖๗. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8475              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8475              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=94              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=21&A=2566              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=2591              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=2591              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com