ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.
   [310]  Ekaṃ  samayaṃ  āyasmā  ca  sārīputto āyasmā ca
mahākoṭṭhito  1-  bārāṇasiyaṃ  viharanti isipatane migadāye . atha
kho  āyasmā  mahākoṭṭhito  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito
yenāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkami  .pe. etadavoca sīlavatāvuso
sārīputta  bhikkhunā  katame  dhammā  yoniso  manasikātabbāti .
Sīlavatāvuso   koṭṭhita   bhikkhunā  pañcupādānakkhandhā  aniccato
dukkhato  rogato  gaṇḍato  sallato  aghato  ābādhato  parato
palokato  suññato  anattato  yoniso  manasikātabbā  .  katame
pañca  .  seyyathīdaṃ  .  rūpūpādānakkhandho  vedanūpādānakkhandho
saññūpādānakkhandho  saṅkhārūpādānakkhandho  viññāṇūpādānakkhandho .
Sīlavatāvuso  koṭṭhita  bhikkhunā  ime  pañcupādānakkhandhā  aniccato
dukkhato  rogato  gaṇḍato  sallato  aghato  ābādhato  parato
palokato  suññato  anattato  yoniso  manasikātabbā  .  ṭhānaṃ
@Footnote: 1 Ma. mahākoṭṭhiko.
Kho panetaṃ āvuso vijjati yaṃ sīlavā bhikkhu ime pañcupādānakkhandhe
aniccato  .pe.  anattato  yoniso  manasikaronto  sotāpattiphalaṃ
sacchikareyyāti.
   [311]  Sotāpannena  panāvuso  sārīputta  bhikkhunā  katame
dhammā  yoniso  manasikātabbāti  .  sotāpannenapi  kho  āvuso
koṭṭhita  bhikkhunā  ime  pañcupādānakkhandhā  aniccato  .pe.
Anattato yoniso manasikātabbā . ṭhānaṃ kho panetaṃ āvuso vijjati
yaṃ  sotāpanno  bhikkhu  ime  pañcupādānakkhandhe  aniccato .pe.
Anattato yoniso manasikaronto sakadāgāmiphalaṃ sacchikareyyāti.
   [312] Sakadāgāminā panāvuso sārīputta bhikkhunā katame 1- dhammā
yoniso  manasikātabbāti  .  sakadāgāmināpi  kho  āvuso koṭṭhita
bhikkhunā  imeva  pañcupādānakkhandhā  aniccato  .pe.  anattato
yoniso  manasikātabbā  .  ṭhānaṃ  kho  panetaṃ āvuso vijjati yaṃ
sakadāgāmī  bhikkhu  ime  pañcupādānakkhandhe  aniccato  .pe.
Anattato yoniso manasikaronto anāgāmiphalaṃ sacchikareyyāti.
   [313]  Anāgāminā panāvuso sārīputta bhikkhunā katame dhammā
yoniso  manasikātabbāti  .  anāgāmināpi  kho  āvuso  koṭṭhita
bhikkhunā  imeva  pañcupādānakkhandhā  aniccato  .pe.  anattato
yoniso  manasikātabbā  .  ṭhānaṃ  kho  panetaṃ āvuso vijjati yaṃ
anāgāmī  bhikkhu  ime  pañcupādānakkhandhe  aniccato  .pe.
@Footnote: 1 Yu. katame ca dhammā.
Anattato yoniso manasikaronto arahattaṃ 1- sacchikareyyāti.
   [314]  Arahatā  panāvuso  sārīputta  katame dhammā yoniso
manasikātabbāti  .  arahatāpi  kho  āvuso  koṭṭhita  imeva
pañcupādānakkhandhā   aniccato   dukkhato   rogato   gaṇḍato
sallato  aghato  ābādhato  parato  palokato  suññato  anattato
yoniso  manasikātabbā  .  natthi kho āvuso arahato uttarikaraṇīyaṃ
katassa  vā  paṭiccayo  api  2- cime dhammā bhāvitā bahulīkatā
diṭṭhadhammasukhavihārāya ceva saṃvattanti satisampajaññāya cāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 203-205. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=17&item=310&items=5              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=17&item=310&items=5&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=17&item=310&items=5              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=17&item=310&items=5              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=310              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=8031              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=8031              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :