ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)
   [730]  Anapatti  kattha  demati pucchiyamano yattha tumhakam
deyyadhammo  paribhogam  va  labheyya  patisankharam  va  labheyya
ciratthitiko  va  assa  yattha  va  pana  tumhakam  cittam  pasidati
tattha dethati bhanati ummattakassa adikammikassati.
         Dvadasamasikkhapadam nitthitam.
         Sahadhammikavaggo atthamo.
                ---------
               Tassuddanam
      sahadhammavivannanca   mohapanappaharakam 1-
      talasatti amulanca     sancicca ca upassuti
      patibahanacchandanca   dabbanca parinamananti.
               -------
@Footnote: 1 Ma. mohapanam paharakam.
         Ratanavaggassa pathamasikkhapadam
   [731] Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame . tena kho pana samayena raja pasenadi
kosalo  uyyanapalam  anapesi  gaccha  bhane  uyyanam  sodhehi
uyyanam gamissamati . evam devati kho so uyyanapalo ranno
pasenadissa  kosalassa  patissunitva  uyyanam  sodhento  addasa
bhagavantam  annatarasmim  rukkhamule  nisinnam  disvana  yena  raja
pasenadi  kosalo  tenupasankami  upasankamitva  rajanam  pasenadim
kosalam  etadavoca  suddham  deva  uyyanam  apica  bhagava  tattha
nisinnoti. Hotu bhane mayam bhagavantam payirupasissamati.
   {731.1}  Athakho  raja  pasenadi kosalo uyyanam gantva
yena  bhagava  tenupasankami  .  tena  kho pana samayena annataro
upasako  bhagavantam  payirupasanto  nisinno  hoti  . addasa kho
raja  pasenadi  kosalo  tam  upasakam bhagavantam payirupasantam nisinnam
disvana  bhito  atthasi  .  athakho  ranno  pasenadissa kosalassa
etadahosi narahatayam puriso papo hotum yatha bhagavantam payirupasatiti.
Yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidi . athakho so upasako bhagavato garavena rajanam
pasenadim  kosalam  neva  abhivadesi na paccutthasi . athakho raja
Pasenadi  kosalo  anattamano ahosi katham hi nama ayam puriso mayi
agate  neva  abhivadessati  na  paccutthessatiti . athakho bhagava
rajanam  pasenadim  kosalam  anattamanam  viditva  rajanam  pasenadim
kosalam  etadavoca  eso  kho  maharaja  upasako  bahussuto
agatagamo  kamesu  vitaragoti  .  athakho  ranno  pasenadissa
kosalassa  etadahosi  narahatayam  upasako  orako hotum bhagavapi
imassa  vannam  bhanatiti  .  tam  upasakam  etadavoca  vadeyyasi
upasaka  yena atthoti . sutthu devati . athakho bhagava rajanam
pasenadim  kosalam  dhammiya  kathaya sandassesi samadapesi samuttejesi
sampahamsesi  .  athakho  raja  pasenadi  kosalo bhagavata dhammiya
kathaya   sandassito   samadapito   samuttejito   sampahamsito
utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami.
   [732]  Tena  kho  pana  samayena  raja pasenadi kosalo
uparipasadavaragato hoti . addasa kho raja pasenadi kosalo tam
upasakam  rathiyaya  1-  chattapanim  gacchantam disvana pakkosapetva
etadavoca  tvam  kira  upasaka bahussuto agatagamo sadhu upasaka
amhakam  itthagaram  dhammam  vacehiti  . yamaham 2- deva janami
ayyanam   vahasa  ayya  va  devassa  itthagaram  dhammam
vacessantiti  .  athakho  raja  pasenadi  kosalo  saccam  kho
upasako  ahati  yena  bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavantam
@Footnote: 1 Ma. rathikaya . 2 Si. yampaham.
Abhivadetva  ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno kho raja
pasenadi  kosalo  bhagavantam  etadavoca  sadhu  bhante bhagava ekam
bhikkhum  anapetu  yo  amhakam  itthagaram  dhammam vacessatiti .
Athakho  bhagava  rajanam  pasenadim kosalam dhammiya kathaya sandassesi
samadapesi  samuttejesi  sampahamsesi  .  athakho  raja  pasenadi
kosalo  bhagavata  dhammiya kathaya sandassito samadapito samuttejito
sampahamsito  utthayasana  bhagavantam  abhivadetva  padakkhinam  katva
pakkami  .  athakho  bhagava  ayasmantam  anandam  amantesi
tenahananda ranno itthagaram dhammam vacehiti . evam bhanteti kho
ayasma  anando  bhagavato  patissunitva  kalena kalam pavisitva
ranno  itthagaram  dhammam  vacesi  .  athakho ayasma anando
pubbanhasamayam   nivasetva   pattacivaramadaya   yena   ranno
pasenadissa kosalassa nivesanam tenupasankami.
   {732.1} Tena kho pana samayena raja pasenadi kosalo mallikaya
deviya saddhim sayanagato hoti . addasa kho mallika devi ayasmantam
anandam  durato va agacchantam disvana sahasa vutthasi . pitakamattham
dussam pabhassittha . athakho ayasma anando tato va patinivattitva
aramam gantva bhikkhunam etamattham arocesi . Ye te bhikkhu appiccha
.pe.  te  ujjhayanti  khiyanti vipacenti katham hi nama ayasma
anando  pubbe  appatisamvidito  ranno antepuram pavisissatiti .pe.
Saccam  kira  tvam  ananda  pubbe  appatisamvidito  ranno antepuram
pavisasiti  .  saccam bhagavati . vigarahi buddho bhagava katham hi nama
tvam  ananda  pubbe  appatisamvidito  ranno  antepuram  pavisissasi
netam  ananda  appasannanam  va  pasadaya  pasannanam  va
bhiyyobhavaya .pe. Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi.
   [733] Dasayime 1- bhikkhave adinava rajantepurappavesane.
Katame dasa.
   {733.1} Idha bhikkhave raja mahesiya saddhim sayanagato 2- hoti.
Tattha bhikkhu pavisati . mahesi va bhikkhum disva sitam patukaroti bhikkhu
va mahesim disva sitam patukaroti . tattha ranno evam hoti addha
imesam  katam  va karissanti vati . ayam bhikkhave pathamo adinavo
rajantepurappavesane.
   {733.2}  Puna  caparam  bhikkhave  raja bahukicco bahukaraniyo
annataram itthim gantva nassarati . sa tena gabbham ganhati 3- .
Tattha  ranno evam hoti na kho idha anno koci pavisati annatra
pabbajitena  siya  nu  kho  pabbajitassa  kammanti  . ayam bhikkhave
dutiyo adinavo rajantepurappavesane.
   {733.3}  Puna  caparam  bhikkhave  ranno  antepure annataram
ratanam  nassati  .  tattha  ranno  evam hoti na kho idha anno
koci  pavisati  annatra  pabbajitena  siya  nu  kho  pabbajitassa
kammanti. Ayam bhikkhave tatiyo adinavo rajantepurappavesane.
@Footnote: 1 Ma. Yu. dasime . 2 Ma. Yu. nisinno . 3 Ma. Yu. ganhi.
   {733.4}  Puna  caparam  bhikkhave ranno antepure abbhantara
guyhamanta  bahiddha  sambhedam gacchanti . tattha ranno evam hoti
na kho idha anno koci pavisati annatra pabbajitena siya nu kho
pabbajitassa  kammanti  .  ayam  bhikkhave  catuttho  adinavo
rajantepurappavesane.
   {733.5} Puna caparam bhikkhave ranno antepure putto va pitaram
pattheti pita va puttam pattheti . tesam evam hoti na kho idha anno
koci pavisati annatra pabbajitena siya nu kho pabbajitassa kammanti.
Ayam bhikkhave pancamo adinavo rajantepurappavesane.
   {733.6} Puna caparam bhikkhave raja nicatthaniyam ucce thane 1-
thapeti . yesantam amanapam tesam evam hoti raja kho pabbajitena
samsattho  siya  nu kho pabbajitassa kammanti . ayam bhikkhave chattho
adinavo rajantepurappavesane.
   {733.7} Puna caparam bhikkhave raja uccatthaniyam nice thane 2-
thapeti . yesantam amanapam tesam evam hoti raja kho pabbajitena
samsattho  siya nu kho pabbajitassa kammanti . ayam bhikkhave sattamo
adinavo rajantepurappavesane.
   {733.8} Puna caparam bhikkhave raja akale senam uyyojeti.
Yesantam amanapam tesam evam hoti raja kho pabbajitena samsattho siya
nu  kho  pabbajitassa  kammanti  .  ayam bhikkhave atthamo adinavo
rajantepurappavesane.
@Footnote: 1 Ma. Yu. uccatthane . 2 Yu. nicatthane.
   {733.9} Puna caparam bhikkhave raja kale senam uyyojetva
antaramaggato  nivattapeti  .  yesantam amanapam tesam evam hoti
raja kho pabbajitena samsattho siya nu kho pabbajitassa kammanti .
Ayam bhikkhave navamo adinavo rajantepurappavesane.
   {733.10} Puna caparam bhikkhave [1]- rajantepuram hatthisammaddam
assasammaddam  rathasammaddam  rajaniyani  2-  rupasaddagandharasaphotthabbani
yani na pabbajitassa saruppani . ayam kho bhikkhave dasamo adinavo
rajantepurappavesane  .  ime  kho  bhikkhave  dasa  adinava
rajantepurappavesaneti.
   [734]  Athakho  bhagava  ayasmantam  anandam anekapariyayena
vigarahitva  dubbharataya  dupposataya  .pe.  evanca  pana bhikkhave
imam sikkhapadam uddiseyyatha
   {734.1} yo pana bhikkhu ranno khattiyassa muddhabhisittassa 3-
anikkhantarajake  aniggataratanake  4-  pubbe  appatisamvidito indakhilam
atikkameyya pacittiyanti.
   [735]  Yo  panati  yo  yadiso  .pe.  bhikkhuti .pe.
Ayam  imasmim  atthe  adhippeto  bhikkhuti  . khattiyo nama ubhato
sujato  hoti  matito  ca pitito ca samsuddhagahaniko yava sattama
pitamahayuga  akkhitto  anupakuttho  jativadena  .  muddhabhisitto
@Footnote: 1 Ma. Yu. ranno . 2 Ma. rajjaniyani . 3 muddhavasittassatipi patho. so
@pana padabhajanena na sameti . 4 anibhataratanaketipi patho. sopi tena na sameti.
Nama  khattiyabhisekena  abhisitto  hoti . anikkhantarajaketi raja
sayanighara  1- anikkhanto hoti . aniggataratanaketi mahesi sayanighara
anikkhanta hoti ubho va anikkhanta honti . Pubbe appatisamviditoti
pubbe  animantito  2-  .  indakhilo  nama sayanigharassa ummaro
vuccati  .  sayanigharam nama yattha katthaci ranno sayanam pannattam hoti
antamaso   sanipakaraparikkhittampi  .  indakhilam  atikkameyyati
pathamam  padam  ummaram atikkameti apatti dukkatassa . dutiyam padam
atikkameti apatti pacittiyassa.
   [736]  Appatisamvidite  appatisamviditasanni  indakhilam  atikkameti
apatti  pacittiyassa . appatisamvidite vematiko indakhilam atikkameti
apatti  pacittiyassa  .  appatisamvidite  patisamviditasanni  indakhilam
atikkameti  apatti  pacittiyassa  .  patisamvidite  appatisamviditasanni
apatti  dukkatassa  .  patisamvidite  vematiko apatti dukkatassa .
Patisamvidite patisamviditasanni anapatti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 480-487. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=2&item=731&items=7&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=2&item=731&items=7&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=2&item=731&items=7&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=2&item=731&items=7&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=731              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10132              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10132              Contents of The Tipitaka Volume 2 http://84000.org/tipitaka/read/?index_2

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :