ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [510]  71  Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati pubbārāme
migāramātupāsāde  . athakho visākhā migāramātā tadahuposathe yena
bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdi  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho visākhaṃ migāramātaraṃ bhagavā etadavoca
handa kuto nu tvaṃ visākhe āgacchasi divā divassāti . uposathāhaṃ
bhante ajja upavasāmīti.
   {510.1}  Tayome  1-  visākhe  uposathā  katame  tayo
gopālakūposatho  nigaṇṭhūposatho  ariyūposatho  .  kathañca  visākhe
gopālakūposatho  hoti  seyyathāpi  visākhe gopālako sāyaṇhasamaye
sāmikānaṃ  gāvo  niyyādetvā  iti paṭisañcikkhati ajja kho gāvo
amusmiñca  amusmiñca  padese  cariṃsu  amusmiñca  amusmiñca  padese
pāniyāni  piviṃsu  2-  svedāni gāvo amusmiñca amusmiñca padese
carissanti  amusmiñca  amusmiñca  padese  pāniyāni  pivissantīti
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. tayo kho me . 2 Yu. apaṃsu.
Evameva  kho  visākhe idhekacco uposathiko iti paṭisañcikkhati ahaṃ
khvajja  idañcidañca  khādanīyaṃ  khādiṃ  idañcidañca  bhojanīyaṃ  bhuñjiṃ
svedānāhaṃ  idañcidañca  khādanīyaṃ  khādissāmi  idañcidañca  bhojanīyaṃ
bhuñjissāmīti  so  tena lobhena 1- abhijjhāsahagatena cetasā divasaṃ
atināmeti  evaṃ kho visākhe gopālakūposatho hoti evaṃ upavuttho
kho  visākhe  gopālakūposatho  na  mahapphalo  hoti na mahānisaṃso
na mahājutiko na mahāvipphāro.
   {510.2}  Kathañca  visākhe nigaṇṭhūposatho hoti atthi visākhe
nigaṇṭhā  nāma samaṇajātikā te sāvakaṃ evaṃ samādapenti ehi tvaṃ
ambho  purisa ye puratthimāya disāya pāṇā paraṃyojanasataṃ tesu daṇḍaṃ
nikkhipāhi  ye  pacchimāya  disāya  pāṇā  paraṃyojanasataṃ tesu daṇḍaṃ
nikkhipāhi  ye  uttarāya  disāya  pāṇā  paraṃyojanasataṃ tesu daṇḍaṃ
nikkhipāhi  ye  dakkhiṇāya  disāya  pāṇā  paraṃyojanasataṃ tesu daṇḍaṃ
nikkhipāhīti  iti  ekaccānaṃ  pāṇānaṃ  anuddayāya  anukampāya
samādapenti   ekaccānaṃ   pāṇānaṃ   nānuddayāya  nānukampāya
samādapenti   te   tadahuposathe  sāvakaṃ  evaṃ  samādapenti
ehi  tvaṃ  ambho purisa sabbacelāni nikkhipitvā evaṃ vadehi nāhaṃ
kvacini 2- kassaci kiñcanaṃ 3- tasmiṃ na ca mama kvacini kismiñci 4-
kiñcanatthīti  5-  jānanti  kho  panassa  mātāpitaro  ayaṃ amhākaṃ
puttoti sopi jānāti ime mayhaṃ mātāpitaroti jānāti kho panassa
@Footnote: 1 Po. Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. kvacani. Yu. kuvaci . 3 Ma. kiñcanatasmiṃ.
@4 Ma. kvacani katthaci kiñcanatatthīti . 5 Yu. mama kvaci kassaci kiñcanaṃ natthīti.
Puttadāro  ayaṃ mayhaṃ bhattāti sopi jānāti ayaṃ mayhaṃ puttadāroti
jānanti   kho   panassa   dāsakammakaraporisā   ayaṃ  amhākaṃ
ayyoti  sopi  jānāti  ime  mayhaṃ  dāsakammakaraporisāti  iti
yasmiṃ samaye sacce 1- samādapetabbā musāvāde tasmiṃ samaye samādapeti 2-
idamassa  musāvādasmiṃ  vadāmi  so  tassā  rattiyā accayena te
bhoge  adinnaṃyeva  paribhuñjati  idamassa  adinnādānasmiṃ vadāmi evaṃ
kho  visākhe  nigaṇṭhūposatho  hoti  evaṃ  upavuttho  kho visākhe
nigaṇṭhūposatho  na  mahapphalo  hoti na mahānisaṃso na mahājutiko na
mahāvipphāro.
   {510.3}  Kathañca  visākhe  ariyūposatho  hoti upakkiliṭṭhassa
visākhe  cittassa  upakkamena  pariyodapanā  hoti  kathañca  visākhe
upakkiliṭṭhassa  cittassa  upakkamena  pariyodapanā  hoti idha visākhe
ariyasāvako tathāgataṃ anussarati itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno   sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi
satthā  devamanussānaṃ  buddho  bhagavāti  tassa  tathāgataṃ  anussarato
cittaṃ  pasīdati  pāmujjaṃ  uppajjati  ye  cittassa  upakkilesā te
pahīyanti  seyyathāpi  visākhe  upakkiliṭṭhassa  sīsassa  upakkamena
pariyodapanā   hoti   kathañca  visākhe  upakkiliṭṭhassa  sīsassa
upakkamena  pariyodapanā  hoti  kakkañca  paṭicca  mattikañca  paṭicca
udakañca paṭicca purisassa ca tajjaṃ vāyāmaṃ paṭicca evaṃ kho visākhe
upakkiliṭṭhassa  sīsassa  upakkamena  pariyodapanā  hoti  evameva
@Footnote: 1 Yu. sabbe . 2 Ma. Yu. samādapenti.
Kho visākhe upakkiliṭṭhassa cittassa upakkamena pariyodapanā hoti
   {510.4}  kathañca  visākhe  upakkiliṭṭhassa cittassa upakkamena
pariyodapanā  hoti idha visākhe ariyasāvako tathāgataṃ anussarati itipi
so  bhagavā  .pe. buddho bhagavāti tassa tathāgataṃ anussarato cittaṃ
pasīdati  pāmujjaṃ  1-  uppajjati  ye  cittassa  upakkilesā  te
pahīyanti  ayaṃ  vuccati  visākhe  ariyasāvako  brahmūposathaṃ  upavasati
brahmunā  saddhiṃ  saṃvasati  brahmañcassa  ārabbha  cittaṃ  pasīdati
pāmujjaṃ  uppajjati 1- ye cittassa upakkilesā te pahīyanti evaṃ
kho visākhe upakkiliṭṭhassa cittassa upakkamena pariyodapanā hoti.
   {510.5} Upakkiliṭṭhassa visākhe cittassa upakkamena pariyodapanā
hoti  kathañca  visākhe upakkiliṭṭhassa cittassa upakkamena pariyodapanā
hoti idha visākhe ariyasāvako dhammaṃ anussarati svākkhāto bhagavatā dhammo
sandiṭṭhiko  akāliko ehipassiko opanayiko 2- paccattaṃ veditabbo
viññūhīti   tassa  dhammaṃ  anussarato  cittaṃ  pasīdati  pāmujjaṃ
uppajjati  ye  cittassa  upakkilesā  te  pahīyanti  seyyathāpi
visākhe  upakkiliṭṭhassa  kāyassa upakkamena pariyodapanā hoti kathañca
visākhe  upakkiliṭṭhassa  kāyassa  upakkamena  pariyodapanā  hoti
sottiñca  paṭicca  cuṇṇañca  paṭicca  udakañca  paṭicca  purisassa  ca
tajjaṃ  vāyāmaṃ  paṭicca  evaṃ  kho  visākhe upakkiliṭṭhassa kāyassa
upakkamena  pariyodapanā  hoti  evameva kho visākhe upakkiliṭṭhassa
@Footnote: 1 Po. Ma. pāmojjaṃ. ito paraṃ īdisameva . 2 Ma. opaneyyiko.
Cittassa  upakkamena  pariyodapanā hoti kathañca visākhe upakkiliṭṭhassa
cittassa  upakkamena  pariyodapanā  hoti  idha  visākhe ariyasāvako
dhammaṃ anussarati svākkhāto bhagavatā dhammo .pe. veditabbo viññūhīti
tassa  dhammaṃ  anussarato  cittaṃ  pasīdati  pāmujjaṃ  uppajjati  ye
cittassa  upakkilesā  te pahīyanti ayaṃ vuccati visākhe ariyasāvako
dhammūposathaṃ  upavasati  dhammena  saddhiṃ  saṃvasati  dhammañcassa  ārabbha
cittaṃ  pasīdati  pāmujjaṃ  uppajjati  ye  cittassa  upakkilesā te
pahīyanti  evaṃ  kho  visākhe  upakkiliṭṭhassa  cittassa  upakkamena
pariyodapanā hoti.
   {510.6} Upakkiliṭṭhassa visākhe cittassa upakkamena pariyodapanā
hoti  kathañca  visākhe upakkiliṭṭhassa cittassa upakkamena pariyodapanā
hoti  idha  visākhe ariyasāvako saṅghaṃ anussarati supaṭipanno bhagavato
sāvakasaṅgho   ujupaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho  ñāyapaṭipanno
bhagavato  sāvakasaṅgho  sāmīcipaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho  yadidaṃ
cattāri  purisayugāni  aṭṭha  purisapuggalā  esa bhagavato sāvakasaṅgho
āhuneyyo   pāhuneyyo  dakkhiṇeyyo  añjalikaraṇīyo  anuttaraṃ
puññakkhettaṃ  lokassāti  tassa  saṅghaṃ  anussarato  cittaṃ  pasīdati
pāmujjaṃ  uppajjati  ye  cittassa  upakkilesā  te  pahīyanti
seyyathāpi   visākhe   upakkiliṭṭhassa   vatthassa   upakkamena
pariyodapanā   hoti  kathañca  visākhe  upakkiliṭṭhassa  vatthassa
upakkamena  pariyodapanā  hoti  ūsañca  1- paṭicca khārañca paṭicca
@Footnote: 1 Po. osañca. Ma. usamañca.
Gomayañca  paṭicca  udakañca  paṭicca  purisassa  ca  tajjaṃ  vāyāmaṃ
paṭicca  evaṃ  kho  visākhe  upakkiliṭṭhassa  vatthassa  upakkamena
pariyodapanā  hoti  evameva  kho  visākhe  upakkiliṭṭhassa cittassa
upakkamena  pariyodapanā  hoti  kathañca  visākhe  upakkiliṭṭhassa
cittassa  upakkamena  pariyodapanā  hoti  idha  visākhe ariyasāvako
saṅghaṃ  anussarati  supaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho  ...  anuttaraṃ
puññakkhettaṃ  lokassāti  tassa  saṅghaṃ  anussarato  cittaṃ  pasīdati
pāmujjaṃ uppajjati ye cittassa upakkilesā te pahīyanti ayaṃ vuccati
visākhe  ariyasāvako  saṅghūposathaṃ  upavasati  saṅghena  saddhiṃ  saṃvasati
saṅghañcassa  ārabbha  cittaṃ  pasīdati  pāmujjaṃ  uppajjati  ye
cittassa  upakkilesā  te pahīyanti evaṃ kho visākhe upakkiliṭṭhassa
cittassa upakkamena pariyodapanā hoti.
   {510.7} Upakkiliṭṭhassa visākhe cittassa upakkamena pariyodapanā
hoti  kathañca  visākhe upakkiliṭṭhassa cittassa upakkamena pariyodapanā
hoti  idha  visākhe ariyasāvako attano sīlāni anussarati akhaṇḍāni
acchiddāni   asabalāni   akammāsāni  bhujissāni  viññuppasatthāni
aparāmatthāni  samādhisaṃvattanikāni  tassa  sīlaṃ  anussarato  cittaṃ
pasīdati  pāmujjaṃ  uppajjati  ye  cittassa upakkilesā te pahīyanti
seyyathāpi   visākhe   upakkiliṭṭhassa   ādāsassa   upakkamena
pariyodapanā    hoti    kathañca   visākhe   upakkiliṭṭhassa
ādāsassa    upakkamena   pariyodapanā   hoti   telañca
Paṭicca  chārikañca  paṭicca  vālaṇḍukañca  paṭicca  purisassa  ca tajjaṃ
vāyāmaṃ  paṭicca  evaṃ  kho  visākhe  upakkiliṭṭhassa  ādāsassa
upakkamena  pariyodapanā  hoti  evameva kho visākhe upakkiliṭṭhassa
cittassa  upakkamena  pariyodapanā hoti kathañca visākhe upakkiliṭṭhassa
cittassa  upakkamena  pariyodapanā  hoti  idha  visākhe ariyasāvako
attano sīlāni anussarati akhaṇḍāni acchiddāni ... samādhisaṃvattanikāni
tassa  sīlaṃ  anussarato  cittaṃ  pasīdati  pāmujjaṃ  uppajjati  ye
cittassa  upakkilesā  te pahīyanti ayaṃ vuccati visākhe ariyasāvako
sīlūposathaṃ  upavasati  sīlena  saddhiṃ  saṃvasati  sīlañcassa ārabbha cittaṃ
pasīdati  pāmujjaṃ  uppajjati  ye  cittassa upakkilesā te pahīyanti
evaṃ  kho  visākhe  upakkiliṭṭhassa  cittassa upakkamena pariyodapanā
hoti.
   {510.8}   Upakkiliṭṭhassa  visākhe  cittassa  upakkamena
pariyodapanā   hoti  kathañca  visākhe  upakkiliṭṭhassa  cittassa
upakkamena  pariyodapanā  hoti  idha  visākhe  ariyasāvako devatā
anussarati  santi  devā  cātummahārājikā  santi  devā tāvatiṃsā
santi  devā yāmā santi devā tusitā santi devā nimmānaratino
santi  devā  paranimmitavasavattino  santi  devā brahmakāyikā santi
devā taduttari 1- yathārūpāya saddhāya samannāgatā tā devatā ito
cutā tatthūpapannā mayhaṃpi tathārūpā saddhā saṃvijjati yathārūpena sīlena
samannāgatā  tā  devatā  ito cutā tatthūpapannā mayhaṃpi tathārūpaṃ
@Footnote: 1 Ma. tatuttari. Yu. tatuttariṃ.
Sīlaṃ  saṃvijjati  yathārūpena  sutena  samannāgatā  tā devatā ito
cutā  tatthūpapannā  mayhaṃpi tathārūpaṃ sutaṃ saṃvijjati yathārūpena cāgena
samannāgatā  tā  devatā ito cutā tatthūpapannā mayhaṃpi tathārūpo
cāgo  saṃvijjati  yathārūpāya  paññāya  samannāgatā  tā  devatā
ito  cutā  tatthūpapannā  mayhaṃpi  tathārūpā  paññā  saṃvijjatīti
tassa  attano ca tāsañca devatānaṃ saddhañca sīlañca sutañca cāgañca
paññañca  anussarato  cittaṃ  pasīdati  pāmujjaṃ  uppajjati  ye
cittassa  upakkilesā  te pahīyanti seyyathāpi visākhe upakkiliṭṭhassa
jātarūpassa   upakkamena  pariyodapanā  hoti  kathañca  visākhe
upakkiliṭṭhassa   jātarūpassa   upakkamena   pariyodapanā   hoti
ukkañca  paṭicca  loṇañca  paṭicca  geruñca  paṭicca  nāḷisaṇḍāsañca
paṭicca purisassa ca tajjaṃ vāyāmaṃ paṭicca evaṃ kho visākhe upakkiliṭṭhassa
jātarūpassa upakkamena pariyodapanā hoti
   {510.9} evameva kho visākhe upakkiliṭṭhassa cittassa upakkamena
pariyodapanā  hoti  kathañca visākhe upakkiliṭṭhassa cittassa upakkamena
pariyodapanā hoti idha visākhe ariyasāvako devatā anussarati santi devā
cātummahārājikā santi devā tāvatiṃsā .pe. Santi devā brahmakāyikā
santi devā taduttari yathārūpāya saddhāya samannāgatā tā devatā ito
cutā tatthūpapannā mayhaṃpi tathārūpā saddhā saṃvijjati yathārūpena sīlena ...
Sutena  ... cāgena ... paññāya samannāgatā tā devatā ito
Cutā  tatthūpapannā  mayhaṃpi  tathārūpā  paññā  saṃvijjatīti  tassa
attano  ca  tāsañca  devatānaṃ  saddhañca  sīlañca  sutañca cāgañca
paññañca  anussarato  cittaṃ  pasīdati  pāmujjaṃ  uppajjati  ye
cittassa  upakkilesā  te pahīyanti ayaṃ vuccati visākhe ariyasāvako
devatūposathaṃ  upavasati  devatāhi saddhiṃ saṃvasati devatā cassa ārabbha
cittaṃ  pasīdati  pāmujjaṃ  uppajjati  ye  cittassa  upakkilesā te
pahīyanti  evaṃ  kho  visākhe  upakkiliṭṭhassa  cittassa  upakkamena
pariyodapanā hoti.
   {510.10} Sa kho so visākhe ariyasāvako iti paṭisañcikkhati
yāvajīvaṃ  arahanto  pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā  paṭiviratā
nihitadaṇḍā  nihitasatthā  lajjī  dayāpannā  sabbapāṇabhūtahitānukampī
viharanti  ahampajja  imañca  rattiṃ  imañca  divasaṃ  pāṇātipātaṃ
pahāya   pāṇātipātā   paṭivirato   nihitadaṇḍo   nihitasattho
lajjī   dayāpanno   sabbapāṇabhūtahitānukampī   viharāmi   imināpi
aṅgena arahataṃ anukaromi uposatho ca me upavuttho bhavissati.
   {510.11} Yāvajīvaṃ arahanto adinnādānaṃ pahāya adinnādānā
paṭiviratā dinnādāyī dinnapāṭikaṅkhī athenena sucibhūtena attanā viharanti
ahampajja imañca rattiṃ imañca divasaṃ adinnādānaṃ pahāya adinnādānā
paṭivirato dinnādāyī dinnapāṭikaṅkhī athenena sucibhūtena attanā viharāmi
imināpi aṅgena arahataṃ anukaromi uposatho ca me upavuttho bhavissati.
   {510.12}   Yājīvaṃ   arahanto   abrahmacariyaṃ   pahāya
brahmacārī   ārācārī   1-   viratā  methunā  gāmadhammā
@Footnote: 1 Yu. anācārī.
Ahampajja  imañca  rattiṃ imañca divasaṃ abrahmacariyaṃ pahāya brahmacārī
ārācārī virato methunā gāmadhammā imināpi aṅgena arahataṃ anukaromi
uposatho ca me upavuttho bhavissati.
   {510.13} Yāvajīvaṃ arahanto musāvādaṃ pahāya musāvādā paṭiviratā
saccavādī  saccasandhā thetā paccayikā avisaṃvādakā lokassa ahampajja
imañca  rattiṃ  imañca  divasaṃ  musāvādaṃ pahāya musāvādā paṭivirato
saccavādī  saccasandho  theto paccayiko avisaṃvādako lokassa imināpi
aṅgena arahataṃ anukaromi uposatho ca me upavuttho bhavissati.
   {510.14}  Yāvajīvaṃ arahanto surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ pahāya
surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  paṭiviratā  ahampajja  imañca rattiṃ imañca
divasaṃ  surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ  pahāya  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭivirato imināpi aṅgena arahataṃ anukaromi uposatho ca me upavuttho
bhavissati.
   {510.15}  Yāvajīvaṃ  arahanto ekabhattikā rattūparatā viratā
vikālabhojanā  ahampajja  imañca  rattiṃ  imañca  divasaṃ  ekabhattiko
rattūparato  virato  vikālabhojanā  imināpi aṅgena arahataṃ anukaromi
uposatho ca me upavuttho bhavissati.
   {510.16}   Yāvajīvaṃ   arahanto  naccagītavāditavisūkadassanā
mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā paṭiviratā
ahampajja  imañca  rattiṃ  imañca  divasaṃ  naccagītavāditavisūkadassanā
mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā    paṭivirato    imināpi
aṅgena arahataṃ anukaromi uposatho ca me upavuttho bhavissati.
   {510.17}   Yāvajīvaṃ   arahanto   uccāsayanamahāsayanaṃ
pahāya uccāsayanamahāsayanā paṭiviratā
Nīcaseyyaṃ  kappenti  mañcake  vā  tiṇasanthārake  vā  ahampajja
imañca   rattiṃ   imañca   divasaṃ   uccāsayanamahāsayanaṃ  pahāya
uccāsayanamahāsayanā   paṭivirato   nīcaseyyaṃ   kappemi  mañcake
vā  tiṇasanthārake  vā  imināpi  aṅgena  arahataṃ  anukaromi
uposatho ca me upavuttho bhavissatīti.
   {510.18} Evaṃ kho visākhe ariyūposatho hoti evaṃ upavuttho
kho  visākhe  ariyūposatho  mahapphalo  hoti  mahānisaṃso mahājutiko
mahāvipphāro   kīvamahapphalo  hoti  kīvamahānisaṃso  kīvamahājutiko
kīvamahāvipphāro seyyathāpi visākhe yo imesaṃ soḷasannaṃ mahājanapadānaṃ
pahūtasattaratanānaṃ 1- issariyādhipaccaṃ 2- rajjaṃ kāreyya seyyathīdaṃ aṅgānaṃ
magadhānaṃ kāsīnaṃ kosalānaṃ vajjīnaṃ mallānaṃ cetīnaṃ vaṃsānaṃ kurūnaṃ pañcālānaṃ
macchānaṃ  surasenānaṃ  assakānaṃ  avantīnaṃ  gandhārānaṃ  kambojānaṃ
aṭṭhaṅgasamannāgatassa uposathassa etaṃ 3- kalaṃ nāgghati soḷasiṃ taṃ kissa
hetu  kapaṇaṃ  visākhe  mānusakaṃ  rajjaṃ  dibbaṃ  sukhaṃ upanidhāya yāni
visākhe  mānusakāni  paññāsa  vassāni  cātummahārājikānaṃ  devānaṃ
eso  eko  rattindivo  tāya  rattiyā tiṃsarattiyo māso tena
māsena  dvādasamāsiyo  saṃvaccharo  tena  saṃvaccharena dibbāni pañca
vassasatāni  cātummahārājikānaṃ devānaṃ āyuppamāṇaṃ ṭhānaṃ kho panetaṃ
visākhe vijjati yaṃ idhekacco itthī vā puriso vā aṭṭhaṅgasamannāgataṃ
uposathaṃ  upavasitvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā cātummahārājikānaṃ
@Footnote: 1 Yu. pahūtamahāsattaratanānaṃ . 2 Yu. issarādhipaccaṃ . 3 Yu. ekaṃ kalaṃ.
Devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyya  idaṃ  kho  panetaṃ visākhe sandhāya
bhāsitaṃ kapaṇaṃ mānusakaṃ rajjaṃ dibbaṃ sukhaṃ upanidhāya.
   {510.19}  Yaṃ  visākhe mānusakaṃ vassasataṃ tāvatiṃsānaṃ devānaṃ
eso eko rattindivo tāya rattiyā tiṃsarattiyo māso tena māsena
dvādasamāsiyo  saṃvaccharo  tena  saṃvaccharena  dibbaṃ  vassasahassaṃ
tāvatiṃsānaṃ  devānaṃ  āyuppamāṇaṃ  ṭhānaṃ kho panetaṃ visākhe vijjati
yaṃ  idhekacco  itthī  vā  puriso  vā aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathaṃ
upavasitvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  tāvatiṃsānaṃ  devānaṃ
sahabyataṃ  upapajjeyya  idaṃ  kho  panetaṃ  visākhe  sandhāya bhāsitaṃ
kapaṇaṃ mānusakaṃ rajjaṃ dibbaṃ sukhaṃ upanidhāya.
   {510.20}  Yāni  visākhe  mānusakāni  dve  vassasatāni
yāmānaṃ  devānaṃ eso eko rattindivo tāya rattiyā tiṃsarattiyo
māso  tena  māsena  dvādasamāsiyo  saṃvaccharo  tena saṃvaccharena
dibbāni  dve  vassasahassāni  yāmānaṃ  devānaṃ  āyuppamāṇaṃ
ṭhānaṃ kho panetaṃ visākhe vijjati yaṃ idhekacco itthī vā puriso vā
aṭṭhaṅgasamannāgataṃ  uposathaṃ  upavasitvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
yāmānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyya  idaṃ  kho panetaṃ visākhe
sandhāya  bhāsitaṃ  kapaṇaṃ mānusakaṃ rajjaṃ dibbaṃ sukhaṃ upanidhāya . yāni
visākhe  mānusakāni  cattāri  vassasatāni  tusitānaṃ  devānaṃ eso
eko  rattindivo  tāya  rattiyā tiṃsarattiyo māso tena māsena
dvādasamāsiyo  saṃvaccharo  tena  saṃvaccharena  dibbāni  cattāri
vassasahassāni    tusitānaṃ   devānaṃ   āyuppamāṇaṃ   ṭhānaṃ
Kho  panetaṃ  visākhe  vijjati yaṃ idhekacco itthī vā puriso vā
aṭṭhaṅgasamannāgataṃ  uposathaṃ  upavasitvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
tusitānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyya  idaṃ  kho panetaṃ visākhe
sandhāya bhāsitaṃ kapaṇaṃ mānusakaṃ rajjaṃ dibbaṃ sukhaṃ upanidhāya.
   {510.21}  Yāni  visākhe  mānusakāni  aṭṭha  vassasatāni
nimmānaratīnaṃ  devānaṃ  eso  eko  rattindivo  tāya  rattiyā
tiṃsarattiyo  māso  tena  māsena  dvādasamāsiyo  saṃvaccharo tena
saṃvaccharena  dibbāni  aṭṭha  vassasahassāni  nimmānaratīnaṃ  devānaṃ
āyuppamāṇaṃ  ṭhānaṃ  kho panetaṃ visākhe vijjati yaṃ idhekacco itthī
vā  puriso  vā  aṭṭhaṅgasamannāgataṃ  uposathaṃ  upavasitvā  kāyassa
bhedā  parammaraṇā  nimmānaratīnaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyya
idaṃ  kho panetaṃ visākhe sandhāya bhāsitaṃ kapaṇaṃ mānusakaṃ rajjaṃ dibbaṃ
sukhaṃ upanidhāya.
   {510.22}  Yāni  visākhe  mānusakāni  soḷasa  vassasatāni
paranimmitavasavattīnaṃ  devānaṃ  eso  eko rattindivo tāya rattiyā
tiṃsarattiyo  māso  tena  māsena  dvādasamāsiyo  saṃvaccharo tena
saṃvaccharena   dibbāni   soḷasa  vassasahassāni  paranimmitavasavattīnaṃ
devānaṃ  āyuppamāṇaṃ  ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  visākhe  vijjati
yaṃ  idhekacco  itthī  vā  puriso  vā aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathaṃ
upavasitvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  paranimmitavasavattīnaṃ  devānaṃ
sahabyataṃ  upapajjeyya  idaṃ  kho  panetaṃ  visākhe  sandhāya bhāsitaṃ
kapaṇaṃ mānusakaṃ rajjaṃ dibbaṃ sukhaṃ upanidhāyāti.
        Pāṇaṃ na haññe 1- na cādinnamādiye
        musā na bhāse na ca majjapo siyā
        abrahmacārā 2- virameyya methunā
        rattiṃ na bhuñjeyya vikālabhojanaṃ
        mālaṃ na dhāre 3- na ca gandhamācare
        mañce chamāyaṃva sayetha santhate
        etañhi aṭṭhaṅgikamāhuposathaṃ
        buddhena dukkhantagunā pakāsitaṃ.
        Cando ca sūro 4- ca ubho sudassanā
        obhāsayantā 5- anuyanti yāvatā
        tamonudā te pana antalikkhagā
        nabhe pabhāsanti disāvirocanā
        etamhi yaṃ vijjati antare dhanaṃ
        muttā 6- maṇi veḷuriyañca bhaddakaṃ
        siṅgisuvaṇṇaṃ athavāpi kāñcanaṃ 7-
        yaṃ jātarūpaṃ haṭakanti vuccati
        aṭṭhaṅgupetassa uposathassa
        kallampi te nānubhavanti soḷasiṃ
        candappabhā tāragaṇā ca sabbe
        tasmā hi nārī ca naro ca sīlavā
@Footnote: 1 Po. hane. Yu. hāne. 2 Po. Ma. Yu. abrahmacariyā. 3 Yu. dhāraye.
@4 Po. Ma. Yu. suriyo. 5 Po. Ma. Yu. obhāsayaṃ anupariyante. 6 Yu. muttaṃ maṇiṃ ...
@7 Po. Ma. Yu. kañcanaṃ.
        Aṭṭhaṅgupetaṃ upavassuposathaṃ
        puññāni katvāna sukhudrayāni
        aninditā saggamupenti ṭhānanti.
           Mahāvaggo dutiyo.
            Tassuddānaṃ
     titthabhayañca venāgo    sarabho kesaputtiyo
     sāḷho cāpi kathāvatthu   titthiyā mūluposathoti.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 263-277. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=510&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=510&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=510&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=510&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=510              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=4998              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=4998              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :