ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
          Ānandavaggo tatiyo
   [511]  72  Ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  . athakho channo paribbājako yenāyasmā
ānando  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā  ānandena  saddhiṃ
sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi
ekamantaṃ nisinno kho channo paribbājako āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca
tumhepi  āvuso  ānanda  rāgassa  pahānaṃ  paññāpetha  dosassa
pahānaṃ  paññāpetha  mohassa  pahānaṃ  paññāpethāti  .  mayaṃ  kho
āvuso  rāgassa  pahānaṃ  paññāpema  dosassa  pahānaṃ  paññāpema
mohassa  pahānaṃ  paññāpemāti  .  kiṃ pana tumhe āvuso rāge
ādīnavaṃ disvā rāgassa pahānaṃ paññāpetha kiṃ dose ādīnavaṃ disvā
dosassa  pahānaṃ  paññāpetha  kiṃ  mohe  ādīnavaṃ  disvā mohassa
Pahānaṃ paññāpethāti.
   {511.1} Ratto kho āvuso rāgena abhibhūto pariyādinnacitto
attabyābādhāyapi  ceteti  parabyābādhāyapi ceteti ubhayabyābādhāyapi
ceteti  cetasikaṃpi  dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti rāge pahīne neva
attabyābādhāya ceteti na parabyābādhāya ceteti na ubhayabyābādhāya
ceteti na cetasikaṃ dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti ratto kho āvuso
rāgena  abhibhūto  pariyādinnacitto  kāyena  duccaritaṃ carati vācāya
duccaritaṃ  carati  manasā  duccaritaṃ carati rāge pahīne neva kāyena
duccaritaṃ  carati  na vācāya duccaritaṃ carati na manasā duccaritaṃ carati
ratto  kho  āvuso  rāgena  abhibhūto  pariyādinnacitto attatthaṃpi
yathābhūtaṃ  nappajānāti  paratthaṃpi  yathābhūtaṃ  nappajānāti  ubhayatthaṃpi
yathābhūtaṃ  nappajānāti  rāge  pahīne  attatthaṃpi  yathābhūtaṃ pajānāti
paratthaṃpi  yathābhūtaṃ  pajānāti  ubhayatthaṃpi  yathābhūtaṃ  pajānāti  rāgo
kho   āvuso   andhakaraṇo   acakkhukaraṇo   aññāṇakaraṇo
paññānirodhiko      vighātapakkhiko      anibbānasaṃvattaniko
duṭṭho kho āvuso .pe.
   {511.2} Mūḷho kho āvuso mohena abhibhūto pariyādinnacitto
attabyābādhāyapi  ceteti  parabyābādhāyapi ceteti ubhayabyābādhāyapi
ceteti  cetasikaṃpi  dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti mohe pahīne neva
attabyābādhāya ceteti na parabyābādhāya ceteti na ubhayabyābādhāya
ceteti na cetasikaṃ dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti mūḷho kho āvuso
mohena  abhibhūto  pariyādinnacitto  kāyena  duccaritaṃ carati vācāya
Duccaritaṃ  carati  manasā  duccaritaṃ carati mohe pahīne neva kāyena
duccaritaṃ  carati  na vācāya duccaritaṃ carati na manasā duccaritaṃ carati
mūḷho kho āvuso mohena abhibhūto pariyādinnacitto attatthaṃpi yathābhūtaṃ
nappajānāti  paratthaṃpi  yathābhūtaṃ  nappajānāti  ubhayatthaṃpi  yathābhūtaṃ
nappajānāti  mohe  pahīne  attatthaṃpi  yathābhūtaṃ  pajānāti paratthaṃpi
yathābhūtaṃ  pajānāti  ubhayatthaṃpi yathābhūtaṃ pajānāti moho kho āvuso
andhakaraṇo  acakkhukaraṇo  aññāṇakaraṇo  paññānirodhiko  vighātapakkhiko
anibbānasaṃvattaniko  idaṃ  kho  mayaṃ  āvuso rāge ādīnavaṃ disvā
rāgassa  pahānaṃ  paññāpema  idaṃ  dose  ādīnavaṃ disvā dosassa
pahānaṃ  paññāpema  idaṃ  mohe  ādīnavaṃ  disvā  mohassa pahānaṃ
paññāpemāti.
   {511.3}  Atthi  panāvuso  maggo  atthi  paṭipadā etassa
rāgassa  dosassa  mohassa  pahānāyāti . atthāvuso maggo atthi
paṭipadā  etassa  rāgassa  dosassa mohassa pahānāyāti . katamo
panāvuso  maggo  katamā paṭipadā etassa rāgassa dosassa mohassa
pahānāyāti . ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo   sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo
sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi ayaṃ kho āvuso maggo ayaṃ
paṭipadā  etassa  rāgassa dosassa mohassa pahānāyāti . bhaddako
[1]-  Āvuso  maggo  bhaddikā paṭipadā etassa rāgassa dosassa
mohassa pahānāya alañca panāvuso ānanda appamādāyāti.
@Footnote: 1 Po. Ma. kho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 277-279. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=511&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=511&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=511&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=511&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=511              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=5189              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=5189              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :