ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [103] Pañcahi bhikkhave aṅgehi samannāgato mahācoro sandhiṃpi
chindati nillopaṃpi harati ekāgārikaṃpi karoti paripanthepi tiṭṭhati katamehi
pañcahi idha bhikkhave mahācoro visamanissito ca hoti gahananissito ca
balavanissito ca bhogacāgī ca ekacārī ca.
   {103.1}  Kathañca  bhikkhave mahācoro visamanissito hoti idha
bhikkhave  mahācoro  nadīviduggaṃ  vā  nissito hoti pabbatavisamaṃ vā
evaṃ kho bhikkhave mahācoro visamanissito hoti.
   {103.2}  Kathañca  bhikkhave mahācoro gahananissito hoti idha
bhikkhave  mahācoro  tiṇagahanaṃ  vā  nissito  hoti  rukkhagahanaṃ
vā  rodhaṃ 1- vā mahāvanasaṇḍaṃ vā evaṃ kho bhikkhave mahācoro
gahananissito hoti.
   {103.3}  Kathañca  bhikkhave  mahācoro  balavanissito  hoti
idha  bhikkhave  mahācoro rājānaṃ vā rājamahāmattānaṃ vā nissito
hoti  tassa  evaṃ hoti sace maṃ koci kiñci vakkhati ime [2]-
rājāno  vā rājamahāmattā vā pariyodhāya atthaṃ bhaṇissantīti sace
naṃ  koci kiñci āha tyassa 3- rājāno vā rājamahāmattā vā
pariyodhāya  atthaṃ  bhaṇanti evaṃ kho bhikkhave mahācoro balavanissito
hoti.
   {103.4} Kathañca bhikkhave mahācoro bhogacāgī hoti idha bhikkhave
mahācoro aḍḍho hoti mahaddhano mahābhogo tassa evaṃ hoti sace
maṃ  koci  kiñci  vakkhati  ito  bhogena  paṭisantharissāmīti  sace
@Footnote: 1 Sī. godhaṃ vā . 2 Ma. me . 3 Po. Ma. Yu. tyāssa. īdisaṭṭhāne īdisameva.
Naṃ koci kiñci āha tato 1- bhogena paṭisantharati evaṃ kho bhikkhave
mahācoro bhogacāgī hoti.
   {103.5} Kathañca bhikkhave mahācoro ekacārī hoti idha bhikkhave
mahācoro ekako niggahaṇāni 2- kattā hoti taṃ kissa hetu mā me
guyhamantā  bahiddhā  sambhedaṃ agamaṃsūti evaṃ kho bhikkhave mahācoro
ekacārī hoti . imehi kho bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgato mahācoro
sandhiṃpi chindati nillopaṃpi harati ekāgārikaṃpi karoti paripanthepi tiṭṭhati.
   {103.6}  Evameva kho bhikkhave pañcahi dhammehi samannāgato
pāpabhikkhu khataṃ upahataṃ attānaṃ pariharati sāvajjo ca hoti sānuvajjo
viññūnaṃ  3-  bahuñca  apuññaṃ  pasavati  katamehi pañcahi idha bhikkhave
pāpabhikkhu  visamanissito  ca  hoti  gahananissito  ca balavanissito ca
bhogacāgī ca ekacārī ca.
   {103.7} Kathañca bhikkhave pāpabhikkhu visamanissito hoti idha bhikkhave
pāpabhikkhu  visamena kāyakammena samannāgato hoti visamena vacīkammena
samannāgato  hoti visamena manokammena samannāgato hoti evaṃ kho
bhikkhave pāpabhikkhu visamanissito hoti.
   {103.8}  Kathañca  bhikkhave  pāpabhikkhu gahananissito hoti idha
bhikkhave  pāpabhikkhu  micchādiṭṭhiko  hoti  antaggāhikāya  diṭṭhiyā
samannāgato evaṃ kho bhikkhave pāpabhikkhu gahananissito hoti.
   {103.9}  Kathañca  bhikkhave  pāpabhikkhu balavanissito hoti idha
bhikkhave  pāpabhikkhu  rājānaṃ  vā  rājamahāmattānaṃ  vā  nissito
hoti tassa evaṃ hoti sace maṃ koci kiñci vakkhati ime [4]- rājāno
@Footnote: 1 Po. ito . 2 Ma. ekakova gahaṇāni . 3 Po. sānuvajjo ca viññūnaṃ.
@ito paraṃ adisameva . 4 Ma. me.
Vā  rājamahāmattā vā pariyodhāya atthaṃ bhaṇissantīti sace naṃ koci
kiñci  āha  tyassa  rājāno  vā rājamahāmattā vā pariyodhāya
atthaṃ bhaṇanti evaṃ kho bhikkhave pāpabhikkhu balavanissito hoti.
   {103.10} Kathañca bhikkhave pāpabhikkhu bhogacāgī hoti idha bhikkhave
pāpabhikkhu  lābhī hoti cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ
tassa evaṃ hoti sace koci kiñci vakkhati ito lābhena paṭisanthirassāmīti
sace naṃ  koci kiñci āha tato lābhena paṭisantharati evaṃ kho bhikkhave
pāpabhikkhu bhogacāgī hoti.
   {103.11} Kathañca bhikkhave pāpabhikkhu ekacārī hoti idha bhikkhave
pāpabhikkhu  ekako  1-  paccantimesu janapadesu nivāsaṃ kappeti so
tattha  kulāni upasaṅkamanto lābhaṃ labhati evaṃ kho bhikkhave pāpabhikkhu
ekacārī hoti.
   {103.12}  Imehi  kho bhikkhave pañcahi dhammehi samannāgato
pāpabhikkhu khataṃ upahataṃ attānaṃ pariharati sāvajjo ca hoti sānuvajjo
viññūnaṃ bahuñca apuññaṃ pasavatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 145-147. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=22&item=103&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=22&item=103&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=22&item=103&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=22&item=103&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=103              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1041              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1041              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :