ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 32 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 24 : Sutta. Khu. Apa(1)
                Ekūnavīsatimo kuṭajapupphiyavaggo
              paṭhamaṃ kuṭajapupphiyattherāpadānaṃ (181)
   [183] |183.1| Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ sataraṃsīva uttamaṃ 1-
          disaṃ anuvilokentaṃ         gacchantaṃ anilañjase.
   |183.2| Kuṭajaṃ pupphitaṃ disvā       saṃvitthakasamotthakaṃ 2-
          rukkhato ocinitvāna       phussassa abhiropayiṃ.
   |183.3| Dvenavute ito kappe      yaṃ pupphaṃ abhiropayiṃ
          duggatiṃ nābhijānāmi       buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
   |183.4| Ito sattarase kappe       tayo āsiṃsu 3- pupphitā
          sattaratanasampannā       cakkavattī mahabbalā.
   |183.5| Paṭisambhidā catasso       vimokkhāpica aṭṭhime
          chaḷabhiññā sacchikatā      kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā kuṭajapupphiyo thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
              Kuṭajapupphiyattherassa apadānaṃ samattaṃ.
               Dutiyaṃ bandhujīvakattherāpadānaṃ (182)
   [184] |184.6| Sobhito 4- nāma sambuddho  sayambhū sabbhivaṇṇito
          samādhiṃ so samāpanno      nisīdi pabbatantare.
@Footnote: 1 Ma. Yu. uggataṃ. 2 Ma. saṃvitathatasamotthataṃ. Yu. haṃ vitthatasamotthaṭaṃ.
@3 Ma. tayo āsuṃ supupphitā. 4 Ma. Yu. siddhattho.
   |184.7| Jātassare gavesanto       dakajaṃ pupphamuttamaṃ
          bandhujīvakapupphāni        addasaṃ samanantaraṃ.
   |184.8| Ubhohatthehi paggayha      upagacchiṃ mahāmuniṃ
          pasannacitto sumano       sobhitassābhiropayiṃ 1-.
   |184.9| Catunavute ito kappe       yaṃ pupphamabhiropayiṃ
          duggatiṃ nābhijānāmi       buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
   |184.10| Ito catuddase kappe     eko āsiṃ janādhipo
            samuddakappo nāmena    cakkavatti mahabbalo.
   |184.11| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
            chaḷabhiññā sacchikatā    kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā bandhujīvako thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
               Bandhujīvakattherassa apadānaṃ samattaṃ.
              Tatiyaṃ kotumbariyattherāpadānaṃ (183)
   [185] |185.12| Kaṇikāraṃva jotantaṃ    nisinnaṃ pabbatantare
               appameyyaṃva udadhiṃ    uddhataṃ 2- dharaṇiṃ yathā.
   |185.13| Puretaṃ 3- devasaṅghena     nisabhājāniyaṃ yathā.
            Haṭṭho haṭṭhena cittena   upagañchiṃ naruttamaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. siddhatthassābhiropayiṃ. 2 Ma. vitthataṃ. 3 Ma. pūjitaṃ. Yu. paretaṃ.
   |185.14| Satta pupphāni paggayha   kotumbaraṃ samākulaṃ
            buddhassa abhiropesiṃ      sikhino lokabandhuno.
   |185.15| Ekattiṃse ito kappe     yaṃ pupphamabhiropayiṃ
            duggatiṃ nābhijānāmi     buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
   |185.16| Ito vīsatikappamhi       mahānelasanāmako
            eko āsiṃ mahātejo     cakkavatti mahabbalo.
   |185.17| Paṭisambhidā catasso      vimokkhāpica aṭṭhime
            chaḷabhiññā sacchikatā    kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā kotumbariyo thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
              Kotumbariyattherassa apadānaṃ samattaṃ.
              Catutthaṃ pañcahatthiyattherāpadānaṃ (184)
   [186] |186.18| Tisso nāmāsi bhagavā lokajeṭṭho narāsabho
            purakkhato sāvakehi       rathiyaṃ paṭipajjatha.
   |186.19| Pañca uppalahatthā ca    catuoṭṭhapitā 1- mayā
            āhutiṃ dātukāmohaṃ      puttomhi 2- hitasiddhiyā.
   |186.20| Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ    gacchantaṃ antarāpaṇe
            buddharaṃsīhi 3- phuṭṭhomhi 4- pūjesiṃ dipaduttamaṃ.
@Footnote: 1 Ma. cāturā ṭhapitā mayā. Yu. caturoṭṭhapitā mayā. 2 Ma. paggaṇhiṃ vatasiddhiyā.
@Yu. mūgomhi .... 3 Yu. buddharaṃsābhi ghuṭṭhomhi. 4 Ma. phuṭṭhosmi.
   |186.21| Dvenavute ito kappe     yaṃ pupphamabhiropayiṃ
            duggatiṃ nābhijānāmi     buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
   |186.22| Ito terasakappamhi      pañca sulabhasammatā 1-
            sattaratanasampannā      cakkavattī mahabbalā.
   |186.23| Paṭisambhidā catasso      vimokkhāpica aṭṭhime
            chaḷabhiññā sacchikatā    kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā pañcahatthiyo thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
              Pañcahatthiyattherassa apadānaṃ samattaṃ.
              Pañcamaṃ isimuggadāyakattherāpadānaṃ (185)
   [187] |187.24| Udentaṃ sataraṃsīva     pītaraṃsīva 2- bhāṇumaṃ
            kakudhaṃ vilasantaṃva         padumuttaranāyakaṃ.
   |187.25| Isimuggaṃ 3- nimantetvā   madhukhudde anīlake
            pāsādepi 4- ṭhito santo  adāsiṃ lokabandhuno.
   |187.26| Aṭṭhasatasahassāni       ahesuṃ buddhasāvakā
            sabbesaṃ patta pūrentaṃ     tato vāpi 5- bahūtaraṃ.
   |187.27| Tena cittappasādena     sukkamūlena codito
            kappānaṃ satasahassaṃ      duggatiṃ nūpapajjahaṃ.
@Footnote: 1 Ma. pañca susabhasammatā. Yu. pañcāsu sabhāsammatā. 2 Yu. uggataṃ iva ....
@3 Ma. isimuggāni pisitvā. Yu. isimuggā nisandetvā. 4 Ma. Yu. ... va.
@5 Ma. Yu. cāpi.
   |187.28| Cattāḷīsamhi sahasse     kappānaṃ aṭṭhatiṃsate
            mahisamantanāmā 1- te   cakkavattī mahabbalā.
   |187.29| Paṭisambhidā catasso      vimokkhāpica aṭṭhime
            chaḷabhiññā sacchikatā     kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā isimuggadāyako thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
              Isimuggadāyakattherassa apadānaṃ samattaṃ.
              Chaṭṭhaṃ bodhiupaṭṭhāyakattherāpadānaṃ (186)
   [188] |188.30| Nagare rammavatiyā    āsiṃ murajavādako 2-
            niccupaṭṭhānayuttomhi   gatohaṃ bodhimuttamaṃ.
   |188.31| Sāyaṃ pātaṃ upaṭṭhitvā    sukkamūlena codito
            aṭṭhārase kappasate     duggatiṃ nūpapajjahaṃ.
   |188.32| Pañcadase kappasate      itohosiṃ 3- janādhipo
            damatho 4- nāma nāmena   cakkavatti mahabbalo.
   |188.33| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
            chaḷabhiññā sacchikatā    kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā bodhiupaṭṭhāyako 5- thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
              Bodhiupaṭṭhāyakattherassa apadānaṃ samattaṃ.
@Footnote: 1 Ma. isimuggasanāmā te. 2 Yu. murajanāmako. 3 Yu. rājāhosiṃ.
@4 Ma. murajo .... 5 Ma. bodhiupaṭṭhāko.
              Sattamaṃ ekacintikattherāpadānaṃ (187)
   [189] |189.34| Yadā devo devakāyā cavate āyusaṅkhayā
            tayo saddā niccharanti    devānaṃ anumodataṃ.
   |189.35| Ito bho sugatiṃ gaccha      manussānaṃ sahabyataṃ
            manussabhūto saddhamme     labha saddhaṃ anuttaraṃ.
   |189.36| Sā te saddhā niviṭṭhassa 1- mūlajātā patiṭṭhitā
            yāvajīvaṃ asaṃhirā         saddhamme supavedite.
   |189.37| Kāyena kusalaṃ katvā      vācāya kusalaṃ bahuṃ
            manasā kusalaṃ katvā      abyāpajjhaṃ nirūpadhiṃ.
   |189.38| Tato upacitaṃ puññaṃ      katvā dānena taṃ bahuṃ
            aññepi macce saddhamme  brahmacariye nivesaya.
   |189.39| Imāya anukampāya      devadevaṃ 2- yathāvidū
            bhavantaṃ anumodanti      ehi deva punappunaṃ.
   |189.40| Saṃviggohaṃ 3- tadā āsiṃ   devasaṅghe samāgate
            kaṃsu nāma ahaṃ yoniṃ       gamissāmi ito cuto.
   |189.41| Mama saṃvegamaññāya      samaṇo bhāvitindriyo
            mamuddharitukāmo so      āgacchi mama santike.
   |189.42| Sumano nāma nāmena      padumuttarasāvako
            atthadhammānusāsitvā    saṃvejesi mamaṃ tadā.
@Footnote: 1 Ma. niviṭṭhāssa. Yu. naviṭṭhāya. 2 Ma. devādevaṃ. 3 Ma. saṃvego me tadā āsi.
@Yu. saṃviggomhi tadā āsiṃ.
   |189.43| Tassāhaṃ vacanaṃ sutvā      buddhe cittaṃ pasādayiṃ
         abhivādetvāpi 1- sambuddhaṃ   tattha kālaṃ kato ahaṃ.
   |189.44| Upapajjiṃ sa tattheva       sukkamūlena codito
            kappānaṃ satasahassaṃ      duggatiṃ nūpapajjahaṃ.
   |189.45| Paṭisambhidā catasso      vimokkhāpica aṭṭhime
            chaḷabhiññā sacchikatā    kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekacintiko thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
              Ekacintikattherassa apadānaṃ samattaṃ.
              Aṭṭhamaṃ tikaṇṇipupphiyattherāpadānaṃ (188)
   [190] |190.46| Devabhūto ahaṃ santo  accharāhi purakkhato
            pubbakammaṃ saritvāna     buddhaseṭṭhaṃ anussariṃ.
   |190.47| Tikaṇṇipupphaṃ paggayha    sakaṃ cittaṃ pasādayiṃ
            buddhamhi 2- abhiropesiṃ   vipassimhi narāsabhe.
   |190.48| Ekanavute ito kappe     yaṃ pupphaṃ abhiropayiṃ
            duggatiṃ nābhijānāmi     buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
   |190.49| Tesattatimhito kappe    caturosuṃ 3- ramuttamā
            sattaratanasampannā      cakkavattī mahabbalā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. taṃ dhīraṃ abhivādetvā. 2 Yu. buddhassa. 3 Yu. caturāsuṃ naruttamā.
@Ma. caturāsuṃ ramuttamā.
   |190.50| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
            chaḷabhiññā sacchikatā    kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā tikaṇṇipupphiyo thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
              Tikaṇṇipupphiyattherassa apadānaṃ samattaṃ.
              Navamaṃ ekacāriyattherāpadānaṃ (189)
   [191] |191.51| Tāvatiṃsesu devesu    mahāghoso tadā ahu
            buddho ca loke nibbāti   mayañcamha sarāgino.
   |191.52| Tesaṃ saṃvegajātānaṃ       sokasallasamaṅginaṃ
            sabalena upatthaddho      agamaṃ buddhasantike.
   |191.53| Mandāravaṃ gahetvāna      saṅgīti 1- abhinimmitaṃ
            parinibbānakālamhi 2-   buddhassa abhiropayiṃ.
   |191.54| Sabbe devānumodiṃsu     accharāyo ca me tadā
            kappānaṃ satasahassaṃ      duggatiṃ nūpapajjahaṃ.
   |191.55| Saṭṭhikappasahassamhi     ito soḷasa te janā
            mahāmallajanā nāma     cakkavattī mahabbalā.
   |191.56| Paṭisambhidā catasso      vimokkhāpica aṭṭhime
            chaḷabhiññā sacchikatā    kataṃ buddhassa sāsananti.
@Footnote: 1 Yu. saṃhitaṃ. 2 Ma. parinibbutakālamhi.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekacāriyo thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
              Ekacāriyattherassa apadānaṃ samattaṃ.
              Dasamaṃ tivaṇṭipupphiyattherāpadānaṃ (190)
   [192] |192.57| Abhibhuṃ 1- theraṃ panijjhāma  sabbe saṅgamma te mayaṃ 2-
            tesaṃ nijjhāyamānānaṃ     pariḷāho ajāyatha.
   |192.58| Sunando nāma nāmena     buddhassa sāvako tadā
            dhammadassissa munino     āgañchi mama santike.
   |192.59| Ye me paṭṭhacarā āsuṃ     te me pupphaṃ aduṃ tadā
            tāhaṃ pupphaṃ gahetvāna    sāvake abhiropayiṃ .
   |192.60| Sohaṃ kālaṃ kato tattha     punāpi upapajjahaṃ
            aṭṭhārase kappasate      vinipātaṃ na gañchahaṃ.
   |192.61| Teraseto kappasate      aṭṭhāsuṃ dhūmaketuno
            sattaratanasampannā     cakkavattī mahabbalā.
   |192.62| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
            chaḷabhiññā sacchikatā    kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā tivaṇṭipupphiyo thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
              Tivaṇṭipupphiyattherassa apadānaṃ samattaṃ.
@Footnote: 1 Ma. abhibhūtaṃ panijjhanti. Yu. abhibhuṃ vo panijjhanti. 2 Ma. ... mamaṃ.
                    Uddānaṃ
           kuṭajā 1- bandhujīvī ca     kotumbarikahatthiyo
           isimuggo ca bodhi ca      ekacintī tikaṇṇiko
           ekacārī tivaṇṭī ca      gāthā saṭṭhī 2- pakittitāti.
               Kuṭajapupphiyavaggo ekūnavīsatimo.
                   ------------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 32 page 282-291. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=32&item=183&items=10              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=32&item=183&items=10&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=32&item=183&items=10              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=32&item=183&items=10              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=183              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=4829              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=4829              Contents of The Tipitaka Volume 32 http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :