ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๘ ภาษาบาลี อักษรไทย พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๘ วินย. ปริวาโร

   [๑๐๕๙]  ยสฺมึ  สมเย  สมฺมุขาวินเยน  จ  สติวินเยน  จ
อธิกรณํ   วูปสมฺมติ   ยตฺถ   สติวินโย  ตตฺถ  สมฺมุขาวินโย
ยตฺถ  สมฺมุขาวินโย  ตตฺถ  สติวินโย  น  ตตฺถ  อมูฬฺหวินโย  น
ตตฺถ  ปฏิญฺาตกรณํ  น  ตตฺถ เยภุยฺยสิกา น ตตฺถ ตสฺสปาปิยสิกา
น  ตตฺถ  ติณวตฺถารโก  ฯ  ยสฺมึ  สมเย  สมฺมุขาวินเยน  จ
อมูฬฺหวินเยน  จ  ฯเปฯ  สมฺมุขาวินเยน  จ  ปฏิญฺาตกรเณน
จ  ฯเปฯ สมฺมุขาวินเยน จ เยภุยฺยสิกาย จ ฯเปฯ สมฺมุขาวินเยน
จ  ตสฺสปาปิยสิกาย  จ ฯเปฯ สมฺมุขาวินเยน จ ติณวตฺถารเกน จ
อธิกรณํ  วูปสมฺมติ  ยตฺถ  ติณวตฺถารโก  ตตฺถ  สมฺมุขาวินโย ยตฺถ
สมฺมุขาวินโย  ตตฺถ  ติณวตฺถารโก  น  ตตฺถ  สติวินโย  น ตตฺถ
อมูฬฺหวินโย  น  ตตฺถ ปฏิญฺาตกรณํ น ตตฺถ เยภุยฺยสิกา น ตตฺถ
ตสฺสปาปิยสิกา ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๘ หน้าที่ ๓๘๓-๓๘๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=7785&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1059&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=94              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1059              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๘ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com