ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     PaliThai   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                      ๖ กกฺการุชาตกํ
   [๖๐๒]    กาเยน โย นาวหเร     วาจาย น มุสา ภเณ
            ยโส ลทฺธา น มชฺเชยฺย  สเว กกฺการุมรหติ ฯ
   [๖๐๓]    ธมฺเมน วิตฺตเมเสยฺย    น นิกตฺยา ธนํ หเร
            โภเค ลทฺธา น มชฺเชยฺย  สเว กกฺการุมรหติ ฯ
   [๖๐๔]    ยสฺส จิตฺตํ อหาลิทฺทํ    สทฺธา จ อวิราคินี
            เอโก สาทุ น ภุญฺเชยฺย   สเว กกฺการุมรหติ ฯ
   [๖๐๕]    สมฺมุขา วา ติโรกฺขา ๔- วา โย สนฺเต น ปริภาสติ
@เชิงอรรถ: ม. โคธราชชาตกํ ฯ ม. ปหูตํ ฯ ม. กิตฺเตสิ ฯ ยุ. ปโรกฺขา วา ฯ
            ยถาวาที ตถาการี     สเว กกฺการุมรหตีติ ฯ
                     กกฺการุชาตกํ ฉฏฺ ฯ
                        ---------
                      ๗ กากาติชาตกํ ๑-             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๔๕-๑๔๖. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2928&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=2928              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=602&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=326              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=602              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com