ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 3 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 3 : Vinaya. Bhikkhunī
               Tatiyasanghadisesam
   [40] Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana  samayena  bhaddaya
kapilaniya  antevasini  1- bhikkhunihi saddhim bhanditva gamake 2-
natikulam  agamasi  .  bhadda  kapilani  tam  bhikkhunim  apassanti
bhikkhuniyo  pucchi  kaham  itthannama  na  dissatiti . bhikkhunihi saddhim
ayye  bhanditva  na dissatiti . amma amukasmim gamake etissa
natikulam tattha gantva vicinathati.
   {40.1} Bhikkhuniyo tattha gantva tam bhikkhunim passitva etadavocum kissa
tvam  ayye  ekika  agata  kaccisi appadhamsitati . appadhamsitamhi
ayyeti . ya ta bhikkhuniyo appiccha .pe. ta ujjhayanti khiyanti
vipacenti  katham hi nama bhikkhuni eka gamantaram gacchissatiti .pe.
Saccam kira bhikkhave bhikkhuni eka gamantaram gacchatiti. Saccam bhagavati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. antevasika . 2 Ma. Yu. gamakam.
Vigarahi buddho bhagava katham hi nama bhikkhave bhikkhuni eka gamantaram
gacchissati  netam  bhikkhave appasannanam va pasadaya .pe. evanca
pana bhikkhave bhikkhuniyo imam sikkhapadam uddisantu
   {40.2} ya pana bhikkhuni eka gamantaram gaccheyya ayampi bhikkhuni
pathamapattikam dhammam apanna nissaraniyam sanghadisesanti.
   {40.3} Evancidam bhagavata bhikkhuninam sikkhapadam pannattam hoti.
   [41] Tena kho pana samayena dve bhikkhuniyo saketa savatthim
addhanamaggapatipanna  honti . antaramagge nadi taritabba hoti .
Athakho  ta  bhikkhuniyo  navike upasankamitva etadavocum sadhu no
avuso tarethati . nayye sakka ubho sakim taretunti. Eko
ekam  uttaresi  .  uttinno  uttinnam  dusesi  .  anuttinno
anuttinnam  dusesi  .  ta  paccha  samagantva  pucchimsu  kaccisi
ayye appadhamsitati . padhamsitamhi ayye tvam panayye appadhamsitati .
Padhamsitamhi ayyeti . athakho ta bhikkhuniyo savatthim gantva bhikkhuninam
etamattham  arocesum  .  ya ta bhikkhuniyo appiccha .pe. ta
ujjhayanti  khiyanti  vipacenti katham hi nama bhikkhuni eka nadiparam
gacchissatiti  . athakho ta bhikkhuniyo bhikkhunam etamattham arocesum .
Bhikkhu  bhagavato  etamattham  arocesum  .pe.  saccam  kira bhikkhave
bhikkhuni eka nadiparam gacchantiti . saccam bhagavati . vigarahi buddho
bhagava  katham  hi  nama  bhikkhave  bhikkhuni eka nadiparam gacchissati
Netam  bhikkhave  appasannanam  va  pasadaya  .pe.  evanca pana
bhikkhave bhikkhuniyo imam sikkhapadam uddisantu
   {41.1} ya pana bhikkhuni eka va gamantaram gaccheyya eka va
nadiparam  gaccheyya  ayampi  bhikkhuni  pathamapattikam  dhammam  apanna
nissaraniyam  sanghadisesanti  .  evancidam bhagavata bhikkhuninam sikkhapadam
pannattam hoti.
   [42] Tena kho pana samayena sambahula bhikkhuniyo kosalesu janapadesu
savatthim gacchanta 1- sayam annataram gamam upagacchimsu. Tattha annatara
bhikkhuni abhirupa hoti dassaniya pasadika . annataro puriso tassa
bhikkhuniya saha dassanena patibaddhacitto hoti . athakho so puriso tasam
bhikkhuninam  seyyam  pannapento  tassa  bhikkhuniya  seyyam ekamantam
pannapesi . athakho sa bhikkhuni sallakkhetva pariyutthito ayam puriso
sace  rattim agacchissati vissaro me bhavissatiti bhikkhuniyo anapuccha
annataram kulam gantva seyyam kappesi. Athakho so puriso rattim agantva
tam  bhikkhunim  gavesanto  bhikkhuniyo  ghattesi . bhikkhuniyo tam bhikkhunim
apassantiyo  evamahamsu  nissamsayam  kho  sa  bhikkhuni purisena saddhim
nikkhantati.
   {42.1} Athakho sa bhikkhuni tassa rattiya accayena yena ta bhikkhuniyo
tenupasankami . bhikkhuniyo tam bhikkhunim etadavocum kissa tvam ayye purisena
saddhim  nikkhantati . naham ayye purisena saddhim nikkhantati bhikkhuninam
@Footnote: 1 Ma. Yu. gantva.
Etamattham  arocesi  .  ya ta bhikkhuniyo appiccha .pe. ta
ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi nama bhikkhuni eka rattim
vippavasissatiti  .pe.  saccam  kira  bhikkhave  bhikkhuni  eka  rattim
vippavasatiti  .  saccam  bhagavati  .  vigarahi buddho bhagava katham hi
nama  bhikkhave  bhikkhuni  eka  rattim  vippavasissati  netam bhikkhave
appasannanam  va  pasadaya  pasannanam  va  bhiyyobhavaya  .pe.
Evanca pana bhikkhave bhikkhuniyo imam sikkhapadam uddisantu
   {42.2} ya pana bhikkhuni eka va gamantaram gaccheyya eka
va  nadiparam gaccheyya eka va rattim vippavaseyya ayampi bhikkhuni
pathamapattikam dhammam apanna nissaraniyam sanghadisesanti.
   {42.3} Evancidam bhagavata bhikkhuninam sikkhapadam pannattam hoti.
   [43]  Tena  kho pana samayena sambahula bhikkhuniyo kosalesu
janapadesu  savatthim  addhanamaggapatipanna  honti  . tattha annatara
bhikkhuni  vaccena  pilita  ekika  ohiyitva  paccha  agamasi .
Manussa tam bhikkhunim passitva dusesum . athakho sa bhikkhuni yena ta
bhikkhuniyo  tenupasankami  .  bhikkhuniyo  tam  bhikkhunim etadavocum kissa
tvam  ayye  ekika  ohina  kaccisi  appadhamsitati  . padhamsitamhi
ayyeti  .  ya  ta  bhikkhuniyo appiccha .pe. ta ujjhayanti
khiyanti  vipacenti katham hi nama bhikkhuni eka ganamha ohiyissatiti
.pe. saccam kira bhikkhave bhikkhuni eka ganamha ohiyatiti 1-. Saccam
@Footnote: 1 Ma. Yu. ohiyiti.
Bhagavati . vigarahi buddho bhagava katham hi nama bhikkhave bhikkhuni eka
ganamha  ohiyissati netam bhikkhave appasannanam va pasadaya .pe.
Evanca pana bhikkhave bhikkhuniyo imam sikkhapadam uddisantu
   {43.1} ya pana bhikkhuni eka va gamantaram gaccheyya eka va
nadiparam gaccheyya eka va rattim vippavaseyya eka va ganamha
ohiyeyya  ayampi  bhikkhuni  pathamapattikam  dhammam apanna nissaraniyam
sanghadisesanti.
   [44] Ya panati ya yadisa .pe. Bhikkhuniti .pe. Ayam imasmim
atthe  adhippeta  bhikkhuniti  .  eka va gamantaram gaccheyyati
parikkhittassa  gamassa  parikkhepam pathamam padam atikkamentiya apatti
thullaccayassa dutiyam padam atikkamentiya apatti sanghadisesassa.
   {44.1} Aparikkhittassa gamassa upacaram pathamam padam atikkamentiya
apatti thullaccayassa dutiyam padam atikkamentiya apatti sanghadisesassa.
Eka  va  nadiparam gaccheyyati nadi nama timandalam paticchadetva
yattha  katthaci  uttarantiya bhikkhuniya antaravasako temiyati . pathamam
padam uttarentiya 1- apatti thullaccayassa dutiyam padam uttarentiya 2-
apatti sanghadisesassa.
   {44.2}  Eka  va  rattim vippavaseyyati saha arunuggamana
dutiyikaya  bhikkhuniya  hatthapasam  vijahantiya  apatti  thullaccayassa
vijahite  apatti  sanghadisesassa  .  eka  va  ganamha
ohiyeyyati  agamake  aranne  dutiyikaya  bhikkhuniya  dassanupacaram
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. uttarantiya.
Va  savanupacaram  va  vijahantiya  apatti  thullaccayassa  vijahite
apatti sanghadisesassa.
   [45]  Ayampiti  purimayo upadaya vuccati . pathamapattikanti
saha  vatthujjhacara  apajjati  asamanubhasanaya  .  nissaraniyanti
sanghamha  nissariyati  .  sanghadiseso  .pe.  tenapi  vuccati
sanghadisesoti.
   [46] Anapatti dutiyika bhikkhuni pakkanta va hoti vibbhanta
va  kalakata  va  pakkhasankanta  va  apadasu  ummattikaya
adikammikayati.
                 ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 3 page 30-35. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=3&item=40&items=7&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=3&item=40&items=7&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=3&item=40&items=7&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=3&item=40&items=7&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=40              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10979              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10979              Contents of The Tipitaka Volume 3 http://84000.org/tipitaka/read/?index_3

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :