ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
                      พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
   บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

                       Anupadavaggo
                        ------
                        anupadasuttaṃ
     [153]   Evamme   sutaṃ   ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  sāvatthiyaṃ  viharati
jetavane   anāthapiṇḍikassa   ārāme   .   tatra   kho   bhagavā  bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
     [154]    Bhagavā    etadavoca   paṇḍito   bhikkhave   sārīputto
mahāpañño    bhikkhave    sārīputto    puthupañño   bhikkhave   sārīputto
hāsapañño    bhikkhave    sārīputto   javanapañño   bhikkhave   sārīputto
tikkhapañño   bhikkhave   sārīputto   nibbedhikapañño   bhikkhave  sārīputto
sārīputto   bhikkhave   aḍḍhamāsaṃ   anupadadhammavipassanaṃ   vipassi  .  tatridaṃ
bhikkhave sārīputtassa anupadadhammavipassanāya hoti.
     [155]  Idha  bhikkhave  sārīputto vivicceva kāmehi vivicca akusalehi
dhammehi   savitakkaṃ   savicāraṃ   vivekajaṃ   pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja
viharati   .   ye   ca  paṭhame  jhāne  dhammā  vitakko  ca  vicāro  ca
pīti   ca   sukhañca   cittekaggatā   ca  phasso  vedanā  saññā  cetanā
viññāṇaṃ  1-  chando  adhimokkho  viriyaṃ  sati  upekkhā  manasikāro tyassa
dhammā   anupadavavatthitā   honti   tyassa   dhammā   viditā   uppajjanti
viditā   upaṭṭhahanti   viditā  abbhatthaṃ  gacchanti  .  so  evaṃ  pajānāti
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. cittaṃ.
Evaṃ  kirame  dhammā  ahutvā  sambhonti  hutvā  pativentīti  1- . So
tesu     dhammesu    anupāyo    anapāyo    anissito    appaṭibaddho
vippamutto   visaṃyutto   vimariyādikatena   cetasā  viharati  .  so  atthi
uttariṃ nissaraṇanti pajānāti tabbahulīkārā atthi tvevassa hoti.
     [156]   Puna  caparaṃ  bhikkhave  sārīputto  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā
ajjhattaṃ   sampasādanaṃ   cetaso   ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ  samādhijaṃ
pītisukhaṃ   dutiyaṃ   jhānaṃ   upasampajja   viharati  .  ye  ca  dutiye  jhāne
dhammā   ajjhattaṃ   sampasādo   ca   pīti   ca  sukhañca  cittekaggatā  ca
phasso   vedanā   saññā   cetanā   viññāṇaṃ  chando  adhimokkho  viriyaṃ
sati   upekkhā   manasikāro   tyassa   dhammā   anupadavavatthitā   honti
tyassa   dhammā   viditā  uppajjanti  viditā  upaṭṭhahanti  viditā  abbhatthaṃ
gacchanti   .   so   evaṃ   pajānāti   evaṃ   kirame  dhammā  ahutvā
sambhonti   hutvā   pativentīti   .   so   tesu   dhammesu   anupāyo
anapāyo   anissito   appaṭibaddho  vippamutto  visaṃyutto  vimariyādikatena
cetasā   viharati   .   so   atthi   uttariṃ   nissaraṇanti  pajānāti .
Tabbahulīkārā atthi tvevassa hoti.
     [157]   Puna   caparaṃ   bhikkhave   sārīputto  pītiyā  ca  virāgā
upekkhako    ca    viharati   sato   ca   sampajāno   sukhañca   kāyena
paṭisaṃvedeti   yantaṃ   ariyā   ācikkhanti  upekkhako  satimā  sukhavihārīti
tatiyaṃ   jhānaṃ   upasampajja   viharati   .  ye  ca  tatiye  jhāne  dhammā
@Footnote: 1 Po. Yu. paṭivedentīti.
Upekkhā   ca   sukhañca   sati  ca  sampajaññañca  cittekaggatā  ca  phasso
vedanā   saññā   cetanā   viññāṇaṃ   chando   adhimokkho   viriyaṃ  sati
upekkhā   manasikāro   tyassa   dhammā   anupadavavatthitā  honti  tyassa
dhammā    viditā    uppajjanti   viditā   upaṭṭhahanti   viditā   abbhatthaṃ
gacchanti   .   so   evaṃ   pajānāti   evaṃ   kirame  dhammā  ahutvā
sambhonti  hutvā  pativentīti  .  so  tesu  dhammesu  anupāyo anapāyo
anissito   appaṭibaddho   vippamutto   visaṃyutto  vimariyādikatena  cetasā
viharati   .   so  atthi  uttariṃ  nissaraṇanti  pajānāti  .  tabbahulīkārā
atthi tvevassa hoti.
     [158]   Puna   caparaṃ   bhikkhave   sārīputto  sukhassa  ca  pahānā
dukkhassa    ca    pahānā    pubbeva   somanassadomanassānaṃ   atthaṅgamā
adukkhamasukhaṃ   upekkhāsatipārisuddhiṃ   catutthaṃ   jhānaṃ  upasampajja  viharati .
Ye   ca   catutthe   jhāne   dhammā   upekkhā   adukkhamasukhā  vedanā
parisuddhattā   1-   cetaso   anābhogo  satipārisuddhi  cittekaggatā  ca
phasso    vedanā    saññā    cetanā   viññāṇaṃ   chando   adhimokkho
viriyaṃ    sati   upekkhā   manasikāro   tyassa   dhammā   anupadavavatthitā
honti    tyassa    dhammā    viditā   uppajjanti   viditā   upaṭṭhahanti
viditā   abbhatthaṃ   gacchanti   .   so   evaṃ   pajānāti  evaṃ  kirame
dhammā   ahutvā   sambhonti  hutvā  pativentīti  .  so  tesu  dhammesu
anupāyo    anapāyo   anissito   appaṭibaddho   vippamutto   visaṃyutto
@Footnote: 1 Po. pasiddhatā. Ma. passaddhattā.
Vimariyādikatena   cetasā   viharati   .   so   atthi  uttariṃ  nissaraṇanti
pajānāti. Tabbahulīkārā atthi tvevassa hoti.
     [159]   Puna   caparaṃ   bhikkhave   sārīputto  sabbaso  rūpasaññānaṃ
samatikkamā    paṭighasaññānaṃ    atthaṅgamā    nānattasaññānaṃ   amanasikārā
ananto   ākāsoti   ākāsānañcāyatanaṃ   upasampajja   viharati  .  ye
ca     ākāsānañcāyatane     dhammā    ākāsānañcāyatanasaññā    ca
cittekaggatā   ca   phasso   vedanā   saññā  cetanā  viññāṇaṃ  chando
adhimokkho    viriyaṃ    sati    upekkhā    manasikāro   tyassa   dhammā
anupadavavatthitā   honti   tyassa   dhammā   viditā   uppajjanti   viditā
upaṭṭhahanti   viditā   abbhatthaṃ   gacchanti  .  so  evaṃ  pajānāti  evaṃ
kirame   dhammā   ahutvā   sambhonti  hutvā  pativentīti  .  so  tesu
dhammesu    anupāyo    anapāyo   anissito   appaṭibaddho   vippamutto
visaṃyutto   vimariyādikatena   cetasā   viharati   .   so   atthi  uttariṃ
nissaraṇanti pajānāti. Tabbahulīkārā atthi tvevassa hoti.
     [160]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  sārīputto sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ
samatikkamma    1-    anantaṃ   viññāṇanti   viññāṇañcāyatanaṃ   upasampajja
viharati   .   ye   ca   viññāṇañcāyatane  dhammā  viññāṇañcāyatanasaññā
ca   cittekaggatā   ca   phasso   vedanā   saññā   cetanā   viññāṇaṃ
chando    adhimokkho    viriyaṃ    sati    upekkhā   manasikāro   tyassa
dhammā   anupadavavatthitā   honti   tyassa   dhammā   viditā   uppajjanti
@Footnote: 1 Yu. samatikkamā.
Viditā   upaṭṭhahanti   viditā  abbhatthaṃ  gacchanti  .  so  evaṃ  pajānāti
evaṃ   kirame   dhammā   ahutvā  sambhonti  hutvā  pativentīti  .  so
tesu   dhammesu   anupāyo  anapāyo  anissito  appaṭibaddho  vippamutto
visaṃyutto   vimariyādikatena   cetasā   viharati   .   so   atthi  uttariṃ
nissaraṇanti pajānāti. Tabbahulīkārā atthi tvevassa hoti.
     [161]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  sārīputto  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ
samatikkamma      natthi      kiñcīti      ākiñcaññāyatanaṃ     upasampajja
viharati   .   ye   ca   ākiñcaññāyatane  dhammā  ākiñcaññāyatanasaññā
ca   cittekaggatā   ca   phasso   vedanā   saññā   cetanā   viññāṇaṃ
chando   adhimokkho   viriyaṃ   sati   upekkhā  manasikāro  tyassa  dhammā
anupadavavatthitā     honti     tyassa    dhammā    viditā    uppajjanti
viditā   upaṭṭhahanti   viditā  abbhatthaṃ  gacchanti  .  so  evaṃ  pajānāti
evaṃ   kirame   dhammā   ahutvā  sambhonti  hutvā  pativentīti  .  so
tesu   dhammesu   anupāyo  anapāyo  anissito  appaṭibaddho  vippamutto
visaṃyutto   vimariyādikatena   cetasā   viharati   .   so   atthi  uttariṃ
nissaraṇanti pajānāti. Tabbahulīkārā atthi tvevassa hoti.
     [162]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  sārīputto  sabbaso  ākiñcaññāyatanaṃ
samatikkamma     nevasaññānāsaññāyatanaṃ     upasampajja     viharati    .
So   tāya   samāpattiyā   sato   vuṭṭhāti  .  so  tāya  samāpattiyā
sato   vuṭṭhahitvā   ye  dhammā  atītā  niruddhā  vipariṇatā  te  dhamme
Samanupassati    evaṃ    kirame    dhammā    ahutvā   sambhonti   hutvā
pativentīti   .   so   tesu   dhammesu   anupāyo  anapāyo  anissito
appaṭibaddho   vippamutto   visaṃyutto  vimariyādikatena  cetasā  viharati .
So   atthi   uttariṃ   nissaraṇanti   pajānāti   .   tabbahulīkārā  atthi
tvevassa hoti.
     [163]  Puna caparaṃ bhikkhave sārīputto sabbaso nevasaññānāsaññāyatanaṃ
samatikkamma      saññāvedayitanirodhaṃ      upasampajja      viharati    .
Paññāyapassa   1-   disvā   āsavā   parikkhīṇā  honti  .  so  tāya
samāpattiyā  sato  vuṭṭhāti  2- . So tāya samāpattiyā sato vuṭṭhahitvā
ye   dhammā   atītā  niruddhā  vipariṇatā  te  dhamme  samanupassati  evaṃ
kirame   dhammā   ahutvā   sambhonti  hutvā  pativentīti  .  so  tesu
dhammesu    anupāyo    anapāyo   anissito   appaṭibaddho   vippamutto
visaṃyutto   vimariyādikatena   cetasā  viharati  .  so  atthi  3-  uttariṃ
nissaraṇanti pajānāti. Tabbahulīkārā atthi 4- tvevassa hoti.
     [164]  Yaṃ  kho  taṃ  bhikkhave  sammā  vadamāno vadeyya vasippatto
pāramippatto    ariyasmiṃ   sīlasmiṃ   vasippatto   pāramippatto   ariyasmiṃ
samādhismiṃ    vasippatto   pāramippatto   ariyāya   paññāya   vasippatto
pāramippatto   ariyāya   vimuttiyāti  sārīputtameva  taṃ  sammā  vadamāno
vadeyya    vasippatto    pāramippatto    ariyasmiṃ   sīlasmiṃ   vasippatto
pāramippatto   ariyasmiṃ   samādhismiṃ   vasippatto   pāramippatto  ariyāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. paññāyacassa .  2 vuṭṭhahati .  3-4 Po. Ma. Yu. natthi.
Paññāya vasippatto pāramippatto ariyāya vimuttiyāti.
     [165]  Yaṃ  kho  taṃ  bhikkhave  sammā  vadamāno  vadeyya  bhagavato
putto   oraso   mukhato   jāto   dhammajo  dhammanimmito  dhammadāyādo
no   āmisadāyādoti   sārīputtameva   taṃ   sammā   vadamāno  vadeyya
bhagavato    putto    oraso   mukhato   jāto   dhammajo   dhammanimmito
dhammadāyādo    no    āmisadāyādoti    .    sārīputto    bhikkhave
tathāgatena anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ sammadeva anuppavattetīti.
     Idamavoca    bhagavā    attamanā   te   bhikkhū   bhagavato   bhāsitaṃ
abhinandunti.
                  Anupadasuttaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
                        -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 116-122. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=2297              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=2297              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=153&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=11              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=153              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://84000.org/tipitaka/read/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
   บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com