ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

            Anupadavaggo
            ------
            anupadasuttaṃ
   [153]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [154]  Bhagavā  etadavoca  paṇḍito  bhikkhave  sārīputto
mahāpañño  bhikkhave  sārīputto  puthupañño  bhikkhave  sārīputto
hāsapañño  bhikkhave  sārīputto  javanapañño  bhikkhave  sārīputto
tikkhapañño  bhikkhave  sārīputto  nibbedhikapañño  bhikkhave sārīputto
sārīputto  bhikkhave  aḍḍhamāsaṃ  anupadadhammavipassanaṃ  vipassi . tatridaṃ
bhikkhave sārīputtassa anupadadhammavipassanāya hoti.
   [155] Idha bhikkhave sārīputto vivicceva kāmehi vivicca akusalehi
dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  .  ye  ca paṭhame jhāne dhammā vitakko ca vicāro ca
pīti  ca  sukhañca  cittekaggatā  ca phasso vedanā saññā cetanā
viññāṇaṃ 1- chando adhimokkho viriyaṃ sati upekkhā manasikāro tyassa
dhammā  anupadavavatthitā  honti  tyassa  dhammā  viditā  uppajjanti
viditā  upaṭṭhahanti  viditā abbhatthaṃ gacchanti . so evaṃ pajānāti
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. cittaṃ.
Evaṃ kirame dhammā ahutvā sambhonti hutvā pativentīti 1- . So
tesu   dhammesu  anupāyo  anapāyo  anissito  appaṭibaddho
vippamutto  visaṃyutto  vimariyādikatena  cetasā viharati . so atthi
uttariṃ nissaraṇanti pajānāti tabbahulīkārā atthi tvevassa hoti.
   [156]  Puna caparaṃ bhikkhave sārīputto vitakkavicārānaṃ vūpasamā
ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ
pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati . ye ca dutiye jhāne
dhammā  ajjhattaṃ  sampasādo  ca  pīti  ca sukhañca cittekaggatā ca
phasso  vedanā  saññā  cetanā  viññāṇaṃ chando adhimokkho viriyaṃ
sati  upekkhā  manasikāro  tyassa  dhammā  anupadavavatthitā  honti
tyassa  dhammā  viditā uppajjanti viditā upaṭṭhahanti viditā abbhatthaṃ
gacchanti  .  so  evaṃ  pajānāti  evaṃ  kirame dhammā ahutvā
sambhonti  hutvā  pativentīti  .  so  tesu  dhammesu  anupāyo
anapāyo  anissito  appaṭibaddho vippamutto visaṃyutto vimariyādikatena
cetasā  viharati  .  so  atthi  uttariṃ  nissaraṇanti pajānāti .
Tabbahulīkārā atthi tvevassa hoti.
   [157]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  sārīputto pītiyā ca virāgā
upekkhako  ca  viharati  sato  ca  sampajāno  sukhañca  kāyena
paṭisaṃvedeti  yantaṃ  ariyā  ācikkhanti upekkhako satimā sukhavihārīti
tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  . ye ca tatiye jhāne dhammā
@Footnote: 1 Po. Yu. paṭivedentīti.
Upekkhā  ca  sukhañca  sati ca sampajaññañca cittekaggatā ca phasso
vedanā  saññā  cetanā  viññāṇaṃ  chando  adhimokkho  viriyaṃ sati
upekkhā  manasikāro  tyassa  dhammā  anupadavavatthitā honti tyassa
dhammā  viditā  uppajjanti  viditā  upaṭṭhahanti  viditā  abbhatthaṃ
gacchanti  .  so  evaṃ  pajānāti  evaṃ  kirame dhammā ahutvā
sambhonti hutvā pativentīti . so tesu dhammesu anupāyo anapāyo
anissito  appaṭibaddho  vippamutto  visaṃyutto vimariyādikatena cetasā
viharati  .  so atthi uttariṃ nissaraṇanti pajānāti . tabbahulīkārā
atthi tvevassa hoti.
   [158]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  sārīputto sukhassa ca pahānā
dukkhassa  ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamā
adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati .
Ye  ca  catutthe  jhāne  dhammā  upekkhā  adukkhamasukhā vedanā
parisuddhattā  1-  cetaso  anābhogo satipārisuddhi cittekaggatā ca
phasso  vedanā  saññā  cetanā  viññāṇaṃ  chando  adhimokkho
viriyaṃ  sati  upekkhā  manasikāro  tyassa  dhammā  anupadavavatthitā
honti  tyassa  dhammā  viditā  uppajjanti  viditā  upaṭṭhahanti
viditā  abbhatthaṃ  gacchanti  .  so  evaṃ  pajānāti evaṃ kirame
dhammā  ahutvā  sambhonti hutvā pativentīti . so tesu dhammesu
anupāyo  anapāyo  anissito  appaṭibaddho  vippamutto  visaṃyutto
@Footnote: 1 Po. pasiddhatā. Ma. passaddhattā.
Vimariyādikatena  cetasā  viharati  .  so  atthi uttariṃ nissaraṇanti
pajānāti. Tabbahulīkārā atthi tvevassa hoti.
   [159]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  sārīputto sabbaso rūpasaññānaṃ
samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā
ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati . ye
ca   ākāsānañcāyatane   dhammā  ākāsānañcāyatanasaññā  ca
cittekaggatā  ca  phasso  vedanā  saññā cetanā viññāṇaṃ chando
adhimokkho  viriyaṃ  sati  upekkhā  manasikāro  tyassa  dhammā
anupadavavatthitā  honti  tyassa  dhammā  viditā  uppajjanti  viditā
upaṭṭhahanti  viditā  abbhatthaṃ  gacchanti . so evaṃ pajānāti evaṃ
kirame  dhammā  ahutvā  sambhonti hutvā pativentīti . so tesu
dhammesu  anupāyo  anapāyo  anissito  appaṭibaddho  vippamutto
visaṃyutto  vimariyādikatena  cetasā  viharati  .  so  atthi uttariṃ
nissaraṇanti pajānāti. Tabbahulīkārā atthi tvevassa hoti.
   [160] Puna caparaṃ bhikkhave sārīputto sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ
samatikkamma  1-  anantaṃ  viññāṇanti  viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja
viharati  .  ye  ca  viññāṇañcāyatane dhammā viññāṇañcāyatanasaññā
ca  cittekaggatā  ca  phasso  vedanā  saññā  cetanā  viññāṇaṃ
chando  adhimokkho  viriyaṃ  sati  upekkhā  manasikāro  tyassa
dhammā  anupadavavatthitā  honti  tyassa  dhammā  viditā  uppajjanti
@Footnote: 1 Yu. samatikkamā.
Viditā  upaṭṭhahanti  viditā abbhatthaṃ gacchanti . so evaṃ pajānāti
evaṃ  kirame  dhammā  ahutvā sambhonti hutvā pativentīti . so
tesu  dhammesu  anupāyo anapāyo anissito appaṭibaddho vippamutto
visaṃyutto  vimariyādikatena  cetasā  viharati  .  so  atthi uttariṃ
nissaraṇanti pajānāti. Tabbahulīkārā atthi tvevassa hoti.
   [161] Puna caparaṃ bhikkhave sārīputto sabbaso viññāṇañcāyatanaṃ
samatikkamma   natthi   kiñcīti   ākiñcaññāyatanaṃ   upasampajja
viharati  .  ye  ca  ākiñcaññāyatane dhammā ākiñcaññāyatanasaññā
ca  cittekaggatā  ca  phasso  vedanā  saññā  cetanā  viññāṇaṃ
chando  adhimokkho  viriyaṃ  sati  upekkhā manasikāro tyassa dhammā
anupadavavatthitā   honti   tyassa  dhammā  viditā  uppajjanti
viditā  upaṭṭhahanti  viditā abbhatthaṃ gacchanti . so evaṃ pajānāti
evaṃ  kirame  dhammā  ahutvā sambhonti hutvā pativentīti . so
tesu  dhammesu  anupāyo anapāyo anissito appaṭibaddho vippamutto
visaṃyutto  vimariyādikatena  cetasā  viharati  .  so  atthi uttariṃ
nissaraṇanti pajānāti. Tabbahulīkārā atthi tvevassa hoti.
   [162] Puna caparaṃ bhikkhave sārīputto sabbaso ākiñcaññāyatanaṃ
samatikkamma   nevasaññānāsaññāyatanaṃ   upasampajja   viharati  .
So  tāya  samāpattiyā  sato  vuṭṭhāti . so tāya samāpattiyā
sato  vuṭṭhahitvā  ye dhammā atītā niruddhā vipariṇatā te dhamme
Samanupassati  evaṃ  kirame  dhammā  ahutvā  sambhonti  hutvā
pativentīti  .  so  tesu  dhammesu  anupāyo anapāyo anissito
appaṭibaddho  vippamutto  visaṃyutto vimariyādikatena cetasā viharati .
So  atthi  uttariṃ  nissaraṇanti  pajānāti  .  tabbahulīkārā atthi
tvevassa hoti.
   [163] Puna caparaṃ bhikkhave sārīputto sabbaso nevasaññānāsaññāyatanaṃ
samatikkamma   saññāvedayitanirodhaṃ   upasampajja   viharati  .
Paññāyapassa  1-  disvā  āsavā  parikkhīṇā honti . so tāya
samāpattiyā sato vuṭṭhāti 2- . So tāya samāpattiyā sato vuṭṭhahitvā
ye  dhammā  atītā niruddhā vipariṇatā te dhamme samanupassati evaṃ
kirame  dhammā  ahutvā  sambhonti hutvā pativentīti . so tesu
dhammesu  anupāyo  anapāyo  anissito  appaṭibaddho  vippamutto
visaṃyutto  vimariyādikatena  cetasā viharati . so atthi 3- uttariṃ
nissaraṇanti pajānāti. Tabbahulīkārā atthi 4- tvevassa hoti.
   [164] Yaṃ kho taṃ bhikkhave sammā vadamāno vadeyya vasippatto
pāramippatto  ariyasmiṃ  sīlasmiṃ  vasippatto  pāramippatto  ariyasmiṃ
samādhismiṃ  vasippatto  pāramippatto  ariyāya  paññāya  vasippatto
pāramippatto  ariyāya  vimuttiyāti sārīputtameva taṃ sammā vadamāno
vadeyya  vasippatto  pāramippatto  ariyasmiṃ  sīlasmiṃ  vasippatto
pāramippatto  ariyasmiṃ  samādhismiṃ  vasippatto  pāramippatto ariyāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. paññāyacassa . 2 vuṭṭhahati . 3-4 Po. Ma. Yu. natthi.
Paññāya vasippatto pāramippatto ariyāya vimuttiyāti.
   [165] Yaṃ kho taṃ bhikkhave sammā vadamāno vadeyya bhagavato
putto  oraso  mukhato  jāto  dhammajo dhammanimmito dhammadāyādo
no  āmisadāyādoti  sārīputtameva  taṃ  sammā  vadamāno vadeyya
bhagavato  putto  oraso  mukhato  jāto  dhammajo  dhammanimmito
dhammadāyādo  no  āmisadāyādoti  .  sārīputto  bhikkhave
tathāgatena anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ sammadeva anuppavattetīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Anupadasuttaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
            -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 116-122. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=2297              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=2297              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=153&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=153              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=1417              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=1417              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่