ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 15 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 7 : Sutta. Saṃ. Sa.

         Pañcamaṃ dutiyasaṅgāmavatthusuttaṃ
   [372]  Atha  kho  rājā  māgadho ajātasattu vedehiputto
caturaṅginiṃ  senaṃ  sannayhitvā rājānaṃ pasenadikosalaṃ abbhuyyāsi yena
kāsi  .  assosi  kho rājā pasenadikosalo rājā kira māgadho
ajātasattu vedehiputto caturaṅginiṃ senaṃ sannayhitvā mamaṃ abbhuyyāto
yena  kāsīti  .  atha  kho rājā pasenadikosalo caturaṅginiṃ senaṃ
sannayhitvā  rājānaṃ  māgadhaṃ  ajātasattuṃ  vedehiputtaṃ  paccuyyāsi
yena kāsi . atha kho rājā ca māgadho ajātasattu vedehiputto
rājā  ca  pasenadikosalo  saṅgāmesuṃ . tasmiṃ kho pana saṅgāme
rājā pasenadikosalo rājānaṃ māgadhaṃ ajātasattuṃ vedehiputtaṃ parājesi
jīvaggāhañca naṃ aggahesi.
   [373]  Atha  kho rañño pasenadikosalassa etadahosi kiñcāpi
kho  myāyaṃ  rājā  māgadho  ajātasattu vedehiputto adubbhantassa
dubbhati atha ca pana me bhāgineyyo hoti yannūnāhaṃ rañño māgadhassa
ajātasattuno   vedehiputtassa   sabbaṃ  hatthikāyaṃ  pariyādiyitvā
sabbaṃ  assakāyaṃ  pariyādiyitvā  sabbaṃ  rathakāyaṃ  pariyādiyitvā
Sabbaṃ  pattikāyaṃ  pariyādiyitvā  jīvantameva  naṃ  ossajjeyyanti .
Atha  kho  rājā  pasenadikosalo  rañño  māgadhassa  ajātasattuno
vedehiputtassa  sabbaṃ  hatthikāyaṃ  pariyādiyitvā  sabbaṃ  assakāyaṃ
pariyādiyitvā  sabbaṃ  rathakāyaṃ  pariyādiyitvā  sabbaṃ  pattikāyaṃ
pariyādiyitvā jīvantameva naṃ ossajji.
   [374]  Atha  kho  sambahulā  bhikkhū pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya  pavisiṃsu  sāvatthiyaṃ  piṇḍāya
caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkantā  yena  bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ
nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ
   {374.1} idha bhante rājā māgadho ajātasattu vedehiputto
caturaṅginiṃ  senaṃ  sannayhitvā  rājānaṃ  pasenadikosalaṃ  abbhuyyāsi
yena kāsi assosi kho bhante rājā pasenadikosalo rājā kira māgadho
ajātasattu vedehiputto caturaṅginiṃ senaṃ sannayhitvā mamaṃ abbhuyyāto
yena  kāsīti atha kho bhante rājā pasenadikosalo caturaṅginiṃ senaṃ
sannayhitvā  rājānaṃ  māgadhaṃ  ajātasattuṃ  vedehiputtaṃ  paccuyyāsi
yena kāsi atha kho bhante rājā ca māgadho ajātasattu vedehiputto
rājā ca pasenadikosalo saṅgāmesuṃ tasmiṃ kho pana bhante saṅgāme
rājā  pasenadikosalo  rājānaṃ  māgadhaṃ  ajātasattuṃ  vedehiputtaṃ
parājesi  jīvaggāhañca  naṃ  aggahesi  atha  kho  bhante  rañño
Pasenadikosalassa  etadahosi  kiñcāpi  kho  myāyaṃ  rājā māgadho
ajātasattu  vedehiputto  adubbhantassa  dubbhati  atha  ca  pana me
bhāgineyyo  hoti  yannūnāhaṃ  rañño  māgadhassa  ajātasattuno
vedehiputtassa  sabbaṃ  hatthikāyaṃ  pariyādiyitvā sabbaṃ assakāyaṃ sabbaṃ
rathakāyaṃ sabbaṃ pattikāyaṃ pariyādiyitvā jīvantameva naṃ ossajjeyyanti.
Atha kho bhante rājā pasenadikosalo rañño māgadhassa ajātasattuno
vedehiputtassa  sabbaṃ  hatthikāyaṃ  pariyādiyitvā  sabbaṃ  assakāyaṃ
pariyādiyitvā  sabbaṃ  rathakāyaṃ  pariyādiyitvā  sabbaṃ  pattikāyaṃ
pariyādiyitvā jīvantameva naṃ ossajjīti.
   [375] Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imā
gāthāyo abhāsi
     vilumpateva puriso          yāvassa upakappati
     yadā caññe vilumpanti      so vilutto vilumpati 1-
     ṭhānañhi maññatī bālo     yāva pāpaṃ na paccati
     yadā ca paccati pāpaṃ        atha [bālo] dukkhaṃ nigacchati
     labhati hantā hantāraṃ       jetāraṃ labhate jayaṃ
     akkosako ca akkosaṃ      rosetārañca rosako 2-
     atha kammavivaṭṭena         so vilutto vilumpatīti.
@Footnote: 1 Ma. viluppati . 2 Sī. rosato paṭirosakotipi rosato ca parosakotipi pāṭho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 15 page 122-124. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=15&A=2346              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=2346              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=372&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=15&siri=126              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=372              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=3843              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=3843              Contents of The Tipitaka Volume 15 http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com