ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.

   [53] Sāvatthiyaṃ viharati ... atha kho timbarukkho 1- paribbājako
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi.
   [54]  Ekamantaṃ nisinno kho timbarukkho paribbājako bhagavantaṃ
etadavoca  kiṃ  nu  kho  bho  gotama  sayaṃkataṃ sukhadukkhanti . mā
hevaṃ  timbarukkhāti  bhagavā  avoca  . kiṃ pana bho gotama parakataṃ
sukhadukkhanti  . mā hevaṃ timbarukkhāti bhagavā avoca . kiṃ nu kho
bho  gotama  sayaṃkatañca  parakatañca  sukhadukkhanti  .  mā  hevaṃ
timbarukkhāti bhagavā avoca . kiṃ pana bho gotama asayaṃkāraṃ aparakāraṃ
adhicca  samuppannaṃ  sukhadukkhanti  .  mā  hevaṃ  timbarukkhāti bhagavā
@Footnote: 1 Ma. Yu. timbaruko. evamuparipi.
Avoca  .  kiṃ  nu  kho bho gotama natthi sukhadukkhanti . na kho
timbarukkha  natthi  sukhadukkhaṃ  atthi  kho  timbarukkha  sukhadukkhanti .
Tenahi  bhavaṃ gotamo sukhadukkhaṃ na jānāti na passatīti . na khvāhaṃ
timbarukkha  sukhadukkhaṃ na jānāmi na passāmi jānāmi khvāhaṃ timbarukkha
sukhadukkhaṃ passāmi khvāhaṃ timbarukkha sukhadukkhanti.
   {54.1} Kiṃ nu kho bho gotama sayaṃkataṃ sukhadukkhanti iti puṭṭho
samāno  mā  hevaṃ timbarukkhāti vadesi kiṃ pana bho gotama parakataṃ
sukhadukkhanti iti puṭṭho samāno mā hevaṃ timbarukkhāti vadesi kiṃ nu
kho  bho gotama sayaṃkatañca parakatañca sukhadukkhanti iti puṭṭho samāno
mā  hevaṃ  timbarukkhāti  vadesi  kiṃ  pana  bho  gotama asayaṃkāraṃ
aparakāraṃ  adhicca  samuppannaṃ  sukhadukkhanti  iti  puṭṭho samāno mā
hevaṃ  timbarukkhāti  vadesi kiṃ nu kho bho gotama natthi sukhadukkhanti
iti  puṭṭho  samāno  na  kho timbarukkha natthi sukhadukkhaṃ atthi kho
timbarukkha  sukhadukkhanti  vadesi  tenahi  bhavaṃ  gotamo  sukhadukkhaṃ
na  jānāti  na  passatīti iti puṭṭho samāno na khvāhaṃ timbarukkha
sukhadukkhaṃ  na  jānāmi na passāmi jānāmi khvāhaṃ timbarukkha sukhadukkhaṃ
passāmi  khvāhaṃ  timbarukkha sukhadukkhanti vadesi ācikkhatu ca me bhavaṃ
gotamo sukhadukkhaṃ desetu ca me bhavaṃ gotamo sukhadukkhanti.
   [55] Sā vedanā so vedayatīti kho timbarukkha ādito sato
sayaṃkataṃ sukhadukkhanti evañcāhaṃ 1- na vadāmi . aññā vedanā añño
@Footnote: 1 Ma. Yu. evampāhaṃ. evamuparipi.
Vedayatīti  kho  timbarukkha  vedanābhitunnassa  sato parakataṃ sukhadukkhanti
evañcāhaṃ na vadāmi . ete te timbarukkha ubho ante anupagamma
majjhena tathāgato dhammaṃ deseti avijjāpaccayā saṅkhārā saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   .pe.   evametassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa
samudayo  hoti . avijjāya tveva asesavirāganirodhā saṅkhāranirodho
saṅkhāranirodhā   viññāṇanirodho  .pe.  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa nirodho hotīti.
   [56] Evaṃ vutte timbarukkho paribbājako bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bho  gotama  abhikkantaṃ  bho  gotama  .pe.  esāhaṃ
bhante  bhavantaṃ  gotamaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca
upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ  gotamo  dhāretu  ajjatagge  pāṇupetaṃ
saraṇaṅgatanti. Aṭṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 26-28. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=531              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=531              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=53&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=14              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=53              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=956              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=956              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com