ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [222] Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandaka-
nivāpe . tena kho pana samayena āyasmā assaji kassapakārāme
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. semānaṃ . 2 Ma. Yu. purimaṃ ... pacchimaṃ ... uttaraṃ ...
@dakkhiṇaṃ ... 3 Yu. uddhaṃ gacchati adho . 4 Sī. Yu. samannesati.
Viharati  ābādhiko  dukkhito  bāḷhagilāno  .  atha kho āyasmā
assaji  upaṭṭhāke  āmantesi  etha  tumhe āvuso yena bhagavā
tenupasaṅkamatha  upasaṅkamitvā  mama  vacanena  bhagavato  pāde sirasā
vandatha  assaji  bhante  bhikkhu ābādhiko dukkhito bāḷhagilāno so
bhagavato pāde sirasā vandatīti 1- evañca vadetha sādhu kira bhante
bhagavā  yena  assaji  bhikkhu  tenupasaṅkamatu anukampaṃ upādāyāti .
Evamāvusoti  kho  te bhikkhū āyasmato assajissa paṭissutvā yena
bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ
assaji  bhante  bhikkhu ābādhiko dukkhito bāḷhagilāno so bhagavato
pāde sirasā vandati evañca vadeti sādhu kira bhante bhagavā yena
assaji  bhikkhu  tenupasaṅkamatu  anukampaṃ  upādāyāti  .  adhivāsesi
bhagavā tuṇhībhāvena.
   [223]  Atha  kho  bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā vuṭṭhito
yenāyasmā  assaji  tenupasaṅkami  . addasā kho āyasmā assaji
bhagavantaṃ  dūratova 2- āgacchantaṃ disvāna mañcake samañcopi 3- .
Atha  kho bhagavā āyasmantaṃ 4- assajiṃ etadavoca alaṃ assaji mā
tvaṃ  mañcake  samañcopi  santīmāni  āsanāni  paññattāni  tatthāhaṃ
nisīdissāmīti  .  nisīdi  bhagavā  paññatte  āsane . nisajja kho
bhagavā  āyasmantaṃ  assajiṃ  etadavoca  kacci  te  assaji khamanīyaṃ
@Footnote: 1 Yu. vandati . 2 Yu. vasaddo na dissati . 3 Yu. samatthosi. Ma. samadhosi.
@4 Yu. āyasmato assajissa.
Kacci yāpanīyaṃ .pe. Paṭikkamo sānaṃ paññāyati no abhikkamoti.
   {223.1} Na me bhante khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ .pe. abhikkamo
sānaṃ paññāyati no paṭikkamoti . kacci te assaji na kiñci kukkuccaṃ
na koci vippaṭisāroti . taggha me bhante anappakaṃ kukkuccaṃ anappako
vippaṭisāroti . kacci pana taṃ assaji attā sīlato na upavadatīti.
Na  kho  maṃ  bhante attā sīlato upavadatīti . no ce kira taṃ
assaji  attā  sīlato  upavadati  atha kiñca 1- te kukkuccaṃ ko
ca vippaṭisāroti . Pubbe khvāhaṃ bhante gelaññe 2- passambhetvā [3]-
kāyasaṅkhāre 4- viharāmi sohaṃ 5- samādhiṃ na paṭilabhāmi tassa mayhaṃ bhante
taṃ samādhiṃ appaṭilabhato evaṃ hoti no 6- ca khvāhaṃ parihāyāmīti. Ye
te  assaji  samaṇabrāhmaṇā  samādhisārakā  samādhisāmaññā  tesantaṃ
samādhiṃ appaṭilabhataṃ evaṃ hoti no cassu mayaṃ parihāyāmāti.
   {223.2} Taṃ kiṃ maññasi assaji rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti. Aniccaṃ
bhante .pe. viññāṇaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante .
Tasmā  tiha  .pe.  evaṃ  passaṃ  .pe.  nāparaṃ  itthattāyāti
pajānāti  .  so sukhañce vedanaṃ vedayati sā aniccāti pajānāti
anajjhositāti   pajānāti   anabhinanditāti   pajānāti  dukkhañce
vedanaṃ  vedayati  sā  aniccāti  pajānāti  anajjhositāti pajānāti
anabhinanditāti  pajānāti  adukkhamasukhañce  vedanaṃ  vedayati  sā
aniccāti  .pe.  anabhinanditāti  pajānāti  . so sukhañce vedanaṃ
@Footnote: 1 Po. kismiñci. 2 Yu. gelaññaṃ [3] Ma. Yu. passambhetvāti āmeṇḍitaṃ.
@4 Yu. kāyasaṅkhāre vippaṭisārī viharāmi . 5 Yu. sotaṃ . 6 Po. no ce. Ma. no
@cassāhaṃ. Yu. no no ca.
Vedayati 1- visaññutto naṃ vedayati dukkhañce vedanaṃ vedayati visaññutto
naṃ 2- vedayati adukkhamasukhañce vedanaṃ vedayati visaññutto naṃ vedayati
sā  aniccāti  pajānāti  .pe.  anabhinanditāti  pajānāti . so
kāyapariyantikañce  vedanaṃ vedayamāno kāyapariyantikaṃ vedanaṃ vedayāmīti
pajānāti  jīvitapariyantikañce  vedanaṃ  vedayamāno  jīvitapariyantikaṃ
vedanaṃ  vedayāmīti  pajānāti  kāyassa bhedā uddhaṃ jīvitapariyādānā
idheva sabbavedayitāni anabhinanditāni sītibhavissantīti pajānāti.
   [224]  Seyyathāpi  assaji  telañca  paṭicca  vaṭṭiñca paṭicca
telappadīpo  jhāyeyya  tasseva telassa ca vaṭṭiyā ca pariyādānā
anāhāro  nibbāyeyya . evameva kho assaji bhikkhu kāyapariyantikaṃ
vedanaṃ  vedayamāno  kāyapariyantikaṃ  vedanaṃ  vedayāmīti  pajānāti
jīvitapariyantikaṃ  vedanaṃ  vedayamāno  jīvitapariyantikaṃ  vedanaṃ vedayāmīti
pajānāti   kāyassa   bhedā  uddhaṃ  jīvitapariyādānā  idheva
sabbavedayitāni anabhinanditāni sītibhavissantīti pajānātīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 151-154. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=3094              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=3094              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=222&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=88              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=222              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=7595              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=7595              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com