ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [283] 12 Chayime bhikkhave dhammā sārāṇīyā piyakaraṇā garukaraṇā
saṅgahāya  avivādāya  sāmaggiyā  ekībhāvāya  saṃvattanti katame cha
idha bhikkhave bhikkhuno mettaṃ kāyakammaṃ paccupaṭṭhitaṃ hoti sabrahmacārīsu
āvi  ceva  raho ca ayampi dhammo sārāṇīyo piyakaraṇo garukaraṇo
saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.
   {283.1}  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  mettaṃ  vacīkammaṃ
paccupaṭṭhitaṃ  hoti  .pe.  mettaṃ  manokammaṃ  paccupaṭṭhitaṃ  hoti
sabrahmacārīsu  āvi  ceva  raho  ca  ayampi  dhammo  sārāṇīyo
piyakaraṇo  garukaraṇo  saṅgahāya  avivādāya  sāmaggiyā  ekībhāvāya
saṃvattati.
   {283.2} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu ye te lābhā dhammikā dhammaladdhā
antamaso  pattapariyāpannamattampi  tathārūpehi  lābhehi appaṭivibhattabhogī
hoti sīlavantehi sabrahmacārīhi sādhāraṇabhogī ayampi dhammo sārāṇīyo
piyakaraṇo garukaraṇo saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.
   {283.3} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu yāni tāni sīlāni akhaṇḍāni
acchiddāni   asabalāni   akammāsāni   bhujissāni  viññūpasaṭṭhāni
aparāmaṭṭhāni  samādhisaṃvattanikāni  tathārūpehi  sīlehi  sīlasāmaññagato
viharati  sabrahmacārīhi āvi ceva raho ca ayampi dhammo sārāṇīyo
piyakaraṇo  garukaraṇo  saṅgahāya  avivādāya  sāmaggiyā  ekībhāvāya
saṃvattati.
   {283.4} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu yāyaṃ diṭṭhi ariyā niyyānikā
niyyāti   takkarassa   sammādukkhakkhayāya   tathārūpāya   diṭṭhiyā
diṭṭhisāmaññagato    viharati   sabrahmacārīhi   āvi   ceva
Raho  ca  ayampi  dhammo  sārāṇīyo piyakaraṇo garukaraṇo saṅgahāya
avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati . ime kho bhikkhave cha
dhammā  sārāṇīyā  piyakaraṇā  garukaraṇā  saṅgahāya  avivādāya
sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattantīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 323-324. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=6781              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=6781              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=283&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=263              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=283              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2321              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2321              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com