ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [60] Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa
ārāme . tena kho pana samayena āyasmā girimānando ābādhiko
hoti dukkhito bāḷhagilāno . athakho āyasmā ānando yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi
ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  ānando  bhagavantaṃ  etadavoca
āyasmā   bhante   girimānando  ābādhiko  hoti  dukkhito
Bāḷhagilāno  sādhu  bhante  bhagavā  yenāyasmā  girimānando
tenupasaṅkamatu  anukampaṃ  upādāyāti  .  sace  kho  tvaṃ ānanda
girimānandassa  bhikkhuno  upasaṅkamitvā  1-  dasa saññā bhāseyyāsi
ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati yaṃ girimānandassa bhikkhuno dasa saññā sutvā
so  ābādho  ṭhānaso  paṭipassambheyya  katamā  dasa  aniccasaññā
anattasaññā    asubhasaññā    ādīnavasaññā    pahānasaññā
virāgasaññā  nirodhasaññā  sabbaloke  anabhiratasaññā  sabbasaṅkhāresu
aniccasaññā 2- ānāpānasati.
   {60.1}  Katamā  cānanda  aniccasaññā  idhānanda  bhikkhu
araññagato vā rukkhamūlagato vā suññāgāragato vā iti paṭisañcikkhati
rūpaṃ aniccaṃ vedanā aniccā saññā aniccā saṅkhārā aniccā viññāṇaṃ
aniccanti  iti  imesu pañcasu upādānakkhandhesu aniccānupassī viharati
ayaṃ vuccatānanda aniccasaññā.
   {60.2}  Katamā  cānanda  anattasaññā  idhānanda  bhikkhu
araññagato  vā  rukkhamūlagato  vā  suññāgāragato  vā  iti
paṭisañcikkhati  cakkhuṃ  3-  anattā  rūpaṃ 4- anattā sotaṃ anattā
saddā  anattā  ghānaṃ  anattā  gandhā  anattā  jivhā anattā
rasā anattā kāyo 5- anattā phoṭṭhabbā anattā mano anattā
dhammā  anattāti  iti  imesu  chasu  ajjhattikabāhiresu  āyatanesu
anattānupassī viharati ayaṃ vuccatānanda anattasaññā.
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Ma. anicchāsaññā. ito paraṃ īdisameva. 3 Ma. cakkhu.
@4 Ma. rūpā. 5 Ma. kāyā.
   {60.3} Katamā cānanda asubhasaññā idhānanda bhikkhu imameva kāyaṃ
uddhaṃpādatalā adhokesamatthakā tacapariyantaṃ pūrannānappakārassa 1- asucino
paccavekkhati atthi imasmiṃ kāye kesā lomā nakhā dantā taco maṃsaṃ nhārū
aṭṭhī  2- aṭṭhimiñjaṃ vakkaṃ hadayaṃ yakanaṃ kilomakaṃ pihakaṃ papphāsaṃ antaṃ
antaguṇaṃ udariyaṃ karīsaṃ pittaṃ semhaṃ pubbo lohitaṃ sedo medo assu vasā
kheḷo siṅghāṇikā lasikā muttanti iti imasmiṃ kāye asubhānupassī viharati
ayaṃ vuccatānanda asubhasaññā.
   {60.4}  Katamā  cānanda  ādīnavasaññā  idhānanda  bhikkhu
araññagato vā rukkhamūlagato vā suññāgāragato vā iti paṭisañcikkhati
bahudukkho kho ayaṃ kāyo bahuādīnavoti 3- iti imasmiṃ kāye vividhā
ābādhā  uppajjanti  seyyathīdaṃ  cakkhurogo  sotarogo  ghānarogo
jivhārogo kāyarogo sīsarogo kaṇṇarogo mukharogo dantarogo [4]-
kāso sāso pināso ḍaho 5- jaro kucchirogo mucchā pakkhandikā
sulā 6- visūcikā kuṭṭhaṃ gaṇḍo kilāso soso apamāro daddu kaṇḍu
kacchu rakhasā 7- vitacchikā lohitaṃ pittaṃ 8- madhumeho aṃsā piḷakā
bhagandalā  pittasamuṭṭhānā  ābādhā  semhasamuṭṭhānā  ābādhā
vātasamuṭṭhānā  ābādhā  sannipātikā  ābādhā  utupariṇāmajā
ābādhā visamaparihārajā ābādhā opakkamikā ābādhā kammavipākajā
ābādhā sītaṃ uṇhaṃ jighacchā pipāsā uccāro passāvoti iti imasmiṃ
kāye ādīnavānupassī viharati ayaṃ vuccatānanda ādīnavasaññā.
@Footnote: 1 Ma. pūraṃ nānāppakārassa. Yu. pūraṃ nānap ---. 2 Ma. nhāru aṭṭhi.
@3 Ma. itisaddo natthi. 4 Ma. oṭṭharogoti dissati. 5 Ma. ḍāho. 6 Ma. Yu. sūlā.
@7 Ma. nakhasā. 8 Yu. lohitapittaṃ.
   {60.5}  Katamā cānanda pahānasaññā idhānanda bhikkhu uppannaṃ
kāmavitakkaṃ  nādhivāseti pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvaṃ gameti
uppannaṃ  byāpādavitakkaṃ  nādhivāseti  pajahati  vinodeti byantīkaroti
anabhāvaṃ  gameti  uppannaṃ  vihiṃsāvitakkaṃ nādhivāseti pajahati vinodeti
byantīkaroti  anabhāvaṃ  gameti uppannuppanne pāpake akusale dhamme
nādhivāseti  pajahati  vinodeti  byantīkaroti  anabhāvaṃ  gameti  ayaṃ
vuccatānanda pahānasaññā.
   {60.6} Katamā cānanda virāgasaññā idhānanda bhikkhu araññagato vā
rukkhamūlagato  vā  suññāgāragato  vā iti paṭisañcikkhati etaṃ santaṃ
etaṃ paṇītaṃ yadidaṃ sabbasaṅkhārasamatho sabbūpadhipaṭinissaggo taṇhakkhayo 1-
virāgo nibbānanti ayaṃ vuccatānanda virāgasaññā.
   {60.7} Katamā cānanda nirodhasaññā idhānanda bhikkhu araññagato vā
rukkhamūlagato  vā  suññāgāragato  vā iti paṭisañcikkhati etaṃ santaṃ
etaṃ paṇītaṃ yadidaṃ sabbasaṅkhārasamatho sabbūpadhipaṭinissaggo taṇhakkhayo 1-
nirodho nibbānanti ayaṃ vuccatānanda nirodhasaññā.
   {60.8} Katamā cānanda sabbaloke anabhiratasaññā idhānanda bhikkhu
ye loke upāyupādānā 2- cetaso adhiṭṭhānābhinivesānusayā te pajahanto
viramati na upādiyanto 3- ayaṃ vuccatānanda sabbaloke anabhiratasaññā.
Katamā  cānanda  sabbasaṅkhāresu  aniccasaññā  idhānanda  bhikkhu
sabbasaṅkhārehi  4-  aṭṭiyati  harāyati  jigucchati  ayaṃ  vuccatānanda
@Footnote: 1 Ma. taṇhākkhayo . 2 Ma. upādānā. 3 Ma. anupādiyanto. 4 Ma. sabbasaṅkhāresu.
Sabbasaṅkhāresu aniccasaññā.
   {60.9}  Katamā  cānanda  ānāpānasati  idhānanda  bhikkhu
araññagato  vā  rukkhamūlagato  vā  suññāgāragato  vā  nisīdati
pallaṅkaṃ  ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā
so  satova  assasati  sato 1- passasati dīghaṃ vā assasanto dīghaṃ
assasāmīti  pajānāti  dīghaṃ  vā  passasanto  dīghaṃ  passasāmīti
pajānāti rassaṃ vā assasanto rassaṃ assasāmīti pajānāti rassaṃ vā
passasanto   rassaṃ   passasāmīti   pajānāti   sabbakāyapaṭisaṃvedī
assasissāmīti   sikkhati  sabbakāyapaṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati
passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  assasissāmīti  sikkhati  passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ
passasissāmīti  sikkhati pītipaṭisaṃvedī assasissāmīti sikkhati pītipaṭisaṃvedī
passasissāmīti  sikkhati  sukhapaṭisaṃvedī  assasissāmīti sikkhati sukhapaṭisaṃvedī
passasissāmīti  sikkhati  cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī  assasissāmīti  sikkhati
cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati  passambhayaṃ  cittasaṅkhāraṃ
assasissāmīti  sikkhati  passambhayaṃ  cittasaṅkhāraṃ  passasissāmīti  sikkhati
cittapaṭisaṃvedī assasissāmīti sikkhati cittapaṭisaṃvedī passasissāmīti sikkhati
abhippamodayaṃ cittaṃ ... Samādahaṃ cittaṃ ... Vimocayaṃ cittaṃ ... Aniccānupassī
... virāgānupassī ... Nirodhānupassī ... Paṭinissaggānupassī assasissāmīti
sikkhati  paṭinissaggānupassī  passasissāmīti  sikkhati  ayaṃ  vuccatānanda
ānāpānasati . sace kho tvaṃ ānanda girimānandassa bhikkhuno upasaṅkamitvā
@Footnote: 1 Ma. satova.
Imā dasa saññā bhāseyyāsi ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati yaṃ girimānandassa
bhikkhuno imā dasa saññā sutvā so ābādho ṭhānaso paṭipassambheyyāti.
Athakho  āyasmā  ānando  bhagavato  santike  imā  dasa saññā
uggahetvā  yenāyasmā  girimānando  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmato girimānandassa imā dasa saññā abhāsi . Athakho āyasmato
girimānandassa imā dasa saññā sutvā so ābādho ṭhānaso paṭipassambhi
vuṭṭhahi  1-  cāyasmā  girimānando  tamhā ābādhā tathā pahīno
ca panāyasmato girimānandassa so ābādho ahosīti.
          Sacittavaggo paṭhamo.
            Tassuddānaṃ
     sacittasārīputtā ca      ṭhiti ca samathena ca
     parihānā dve saññā 2-  mūlā pabbajitābadho 3-.
           -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 115-120. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=2390              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=2390              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=60&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=58              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=60              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7921              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7921              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com