ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [99] Athakho āyasmā upāli yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinno  kho
āyasmā upāli bhagavantaṃ etadavoca icchāmahaṃ bhante araññavanapatthāni 1-
pantāni senāsanāni paṭisevitunti . durabhisambhavāni hi 2- kho upāli
araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni  dukkaraṃ  pavivekaṃ  durabhiramaṃ
ekatte  haranti  maññe  mano vanāni samādhiṃ alabhamānassa bhikkhuno
yo kho upāli evaṃ vadeyya ahaṃ samādhiṃ alabhamāno araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni paṭisevissāmīti tassetaṃ pāṭikaṅkhaṃ saṃsīdissati vā
uppilavissati 3- vā
   {99.1}  seyyathāpi  upāli  mahāudakarahado atha āgaccheyya
hatthināgo  sattaratano  vā  aḍḍhaṭṭharatano 4- vā tassa evamassa
yannūnāhaṃ   imaṃ   udakarahadaṃ   ogāhetvā   kaṇṇasandhovikaṃpi
khiḍḍaṃ  kīḷeyyaṃ  piṭṭhisandhovikaṃpi  khiḍḍaṃ  kīḷeyyaṃ  kaṇṇasandhovikaṃpi
khiḍḍaṃ  kīḷitvā  piṭṭhisandhovikaṃpi  khiḍḍaṃ  kīḷitvā  nhātvā  5-
ca  pīvitvā  ca  paccuttaritvā  yena  kāmaṃ pakkameyyanti so taṃ
udakarahadaṃ  ogāhetvā  kaṇṇasandhovikaṃpi khiḍḍaṃ kīḷeyya piṭṭhisandhovikaṃpi
khiḍḍaṃ  kīḷeyya  kaṇṇasandhovikaṃpi  khiḍḍaṃ  kīḷitvā  piṭṭhisandhovikaṃpi
khiḍḍaṃ  kīḷitvā  nhātvā  ca  pivitvā  ca  paccuttaritvā  yena
kāmaṃ pakkameyya taṃ kissa hetu mahā upāli 6- attabhāvo gambhīre
gādhaṃ vindati
   {99.2} atha āgaccheyya saso vā biḷāro vā tassa evamassa
@Footnote: 1 Po. Yu. araññe vanapatkāni. sabbattha īdisameva. 2 Yu. hisaddo natthi.
@3 Ma. sabbattha vāresu uplavissati. 4 Po. aḍḍhaṭṭhttararatano. Yu. aḍḍharatano.
@5 Ma. sabbattha vāresu nhatvā. 6 Sī. Yu. mahā hupāla.
Ko  cāhaṃ ko ca hatthināgo yannūnāhaṃ imaṃ udakarahadaṃ ogāhetvā
kaṇṇasandhovikaṃpi  khiḍḍaṃ  kīḷeyyaṃ  piṭṭhisandhovikaṃpi  khiḍḍaṃ  kīḷeyyaṃ
kaṇṇasandhovikaṃpi  khiḍḍaṃ  kīḷitvā  piṭṭhisandhovikaṃpi  khiḍḍaṃ  kīḷitvā
nhātvā ca pīvitvā ca paccuttaritvā yena kāmaṃ pakkameyyanti so taṃ
udakarahadaṃ  sahasā appaṭisaṅkhāya 1- tassetaṃ pāṭikaṅkhaṃ saṃsīdissati vā
uppilavissati vā taṃ kissa hetu paritto upāli 2- attabhāvo gambhīre
gādhaṃ na vindati evameva kho upāli yo evaṃ vadeyya ahaṃ samādhiṃ alabhamāno
araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni  paṭisevissāmīti  tassetaṃ
pāṭikaṅkhaṃ  saṃsīdissati  vā  uppilavissati  3- vā seyyathāpi upāli
daharo  kumāro  mando  uttānaseyyako  sakena muttakarīsena kīḷati
taṃ  kiṃ maññasi upāli nanvāyaṃ kevalā paripūrā bālakhiḍḍāti 4- .
Evaṃ bhante.
   {99.3} Sa kho so upāli kumāro aparena samayena vuddhimanvāya
indriyānaṃ  paripākamanvāya  yāni  tāni 5- kumārakānaṃ kīḷāpanakāni
bhavanti seyyathīdaṃ vaṅkakaṃ 6- ghaṭikaṃ mokkhacikaṃ piṅgulikaṃ 7- pattāḷhakaṃ
rathakaṃ dhanukaṃ tehi kīḷati taṃ kiṃ maññasi upāli nanvāyaṃ khiḍḍā purimāya
khiḍḍāya abhikkantatarā ca paṇītatarā cāti. Evaṃ bhante.
   {99.4} Sa kho so upāli kumāro aparena samayena vuddhimanvāya
indriyānaṃ  paripākamanvāya  pañcahi  kāmaguṇehi  samappito samaṅgībhūto
paricāreti cakkhuviññeyyehi rūpehi iṭṭhehi kantehi manāpehi piyarūpehi
@Footnote: 1 Po. Ma. appaṭisaṅkhā. etthantare ca pakkhandeyyāti dissati. 2 Yu. hupāli.
@3 Ma. upalvissati vāti. 4 Po. bālakiḷāti. 5 Ma. yāni kānici.
@6 Po. Yu. vaṅkaṃ. 7 Po. vatulakaṃ. Ma. Yu. ciṅgulakaṃ.
Kāmūpasañhitehi rajanīyehi sotaviññeyyehi saddehi ... Ghānaviññeyyehi
gandhehi ... jivhāviññeyyehi rasehi ... Kāyaviññeyyehi phoṭṭhabbehi
iṭṭhehi  kantehi  manāpehi  piyarūpehi  kāmūpasañhitehi  rajanīyehi
taṃ  kiṃ  maññasi  upāli  nanvāyaṃ  khiḍḍā  purimāhi  khiḍḍāhi
abhikkantatarā ca paṇītatarā cāti. Evaṃ bhante.
   {99.5} Idha kho pana [1]- upāli tathāgato loke uppajjati arahaṃ
sammāsambuddho   vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū  anuttaro
purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho bhagavā so imaṃ lokaṃ
sadevakaṃ  samārakaṃ  sabrahmakaṃ  sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedeti so dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ
majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ
parisuddhaṃ brahmacariyaṃ pakāseti taṃ dhammaṃ suṇāti gahapati vā gahapatiputto
vā aññatarasmiṃ vā kule pacchā jāto so taṃ dhammaṃ sutvā tathāgate
saddhaṃ paṭilabhati so tena saddhāpaṭilābhena samannāgato iti paṭisañcikkhati
sambādho gharāvāso rajāpatho abbhokāso pabbajā nayidaṃ sukaraṃ agāraṃ
ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ  ekantaparisuddhaṃ  saṅkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ
carituṃ yannūnāhaṃ kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā
agārasmā anagāriyaṃ pabbajeyyanti
   {99.6} so aparena samayena appaṃ vā bhogakkhandhaṃ pahāya mahantaṃ
vā  bhogakkhandhaṃ  pahāya  appaṃ vā ñātiparivaṭṭaṃ pahāya mahantaṃ vā
ñātiparivaṭṭaṃ   pahāya   kesamassuṃ   ohāretvā   kāsāyāni
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare voti atthi.
Vatthāni  acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajati  so  evaṃ
pabbajito   samāno  bhikkhūnaṃ  sikkhāsājīvasamāpanno  pāṇātipātaṃ
pahāya  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  nihitadaṇḍo nihitasattho lajjī
dayāpanno   sabbapāṇabhūtahitānukampī  viharati  adinnādānaṃ  pahāya
adinnādānā  paṭivirato  hoti  dinnādāyī  dinnapāṭikaṅkhī  athenena
sucibhūtena  attanā  viharati  abrahmacariyaṃ  pahāya  brahmacārī  hoti
ārācārī virato methunā gāmadhammā
   {99.7} musāvādaṃ pahāya musāvādā paṭivirato hoti saccavādī
saccasandho  theto paccayiko avisaṃvādako lokassa pisuṇaṃ vācaṃ pahāya
pisuṇāya vācāya paṭivirato hoti na ito sutvā amutra 1- akkhātā
imesaṃ bhedāya amutra vā sutvā na imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya iti
bhinnānaṃ vā sandhātā sahitānaṃ vā anuppadātā samaggārāmo samaggarato
samagganandī samaggakaraṇiṃ vācaṃ bhāsitā hoti pharusaṃ vācaṃ pahāya pharusāya
vācāya paṭivirato hoti yā sā vācā kaṇṇasukhā pemaniyā 2- hadayaṅgamā
porī bahujanakantā bahujanamanāpā tathārūpiṃ vācaṃ bhāsitā hoti samphappalāpaṃ
pahāya  samphappalāpā  paṭivirato  hoti  kālavādī bhūtavādī atthavādī
dhammavādī  vinayavādī nidhānavatiṃ vācaṃ bhāsitā hoti kālena sāpadesaṃ
pariyantavatiṃ atthasañhitaṃ
   {99.8} so bījagāmabhūtagāmasamārambhā paṭivirato hoti ekabhattiko
hoti  rattūparato  virato  vikālabhojanā  naccagītavāditavisūkadassanā
paṭivirato     hoti    mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā
paṭivirato     hoti     uccāsayanamahāsayanā    paṭivirato
@Footnote: 1 Ma. ito sutvā na amutra. 2 Ma. pemanīyā.
Hoti  jātarūparajatapaṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti  āmakadhaññapaṭiggahaṇā
paṭivirato hoti āmakamaṃsapaṭiggahaṇā paṭivirato hoti itthīkumāripaṭiggahaṇā
paṭivirato  hoti  dāsidāsapaṭiggahaṇā paṭivirato hoti ajeḷakapaṭiggahaṇā
paṭivirato   hoti   kukkuṭasūkarapaṭiggahaṇā   paṭivirato   hoti
hatthigavāssavaḷavapaṭiggahaṇā  1-  paṭivirato  hoti khettavatthupaṭiggahaṇā
paṭivirato  hoti  dūteyyapahīnagamanānuyogā  paṭivirato hoti kayavikkayā
paṭivirato  hoti  tulākūṭakaṃsakūṭamānakūṭā paṭivirato hoti ukkoṭanavañca-
nikatisāviyogā 2- paṭivirato hoti chedanavadhabandhaviparāmosaālopasāhasā 3-
paṭivirato hoti
   {99.9} so santuṭṭho hoti kāyaparihārikena cīvarena kucchiparihārikena
piṇḍapātena  yena  yeneva pakkamati samādāyeva pakkamati seyyathāpi
nāma pakkhī sakuṇo yena yeneva ḍeti 4- sapattabhārova ḍeti evameva
bhikkhu  santuṭṭho  hoti  kāyaparihārikena  cīvarena  kucchiparihārikena
piṇḍapātena  yena yeneva pakkamati samādāyeva pakkamati so iminā
ariyena sīlakkhandhena samannāgato ajjhattaṃ anavajjasukhaṃ paṭisaṃvedeti.
   So cakkhunā rūpaṃ disvā na nimittaggāhī hoti nānubyañjanaggāhī
yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā
pāpakā akusalā dhammā anvāssaveyyuṃ tassa saṃvarāya paṭipajjati rakkhati
cakkhundriyaṃ cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjati sotena saddaṃ sutvā ... Ghānena
gandhaṃ ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ sāyitvā ... Kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā
...  manasā  dhammaṃ viññāya na nimittaggāhī hoti nānubyañjanaggāhī
@Footnote: 1 Ma. Yu. ... gavāssa .... 2 Ma. Yu. sāciyogā. 3 Ma. Yu. chedanavadhabandhanaviparāmosa
@ālopasahasākārā. 4 Po. saṇḍeti.
Yatvādhikaraṇamenaṃ   manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā
pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya paṭipajjati
rakkhati  manindriyaṃ  manindriye  saṃvaraṃ  āpajjati so iminā ariyena
indriyasaṃvarena   samannāgato   ajjhattaṃ   abyāsekasukhaṃ   1-
paṭisaṃvedeti.
   So  abhikkante  paṭikkante  sampajānakārī  hoti  ālokite
vilokite  sampajānakārī  hoti  sammiñjite  pasārite  sampajānakārī
hoti  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe  sampajānakārī  hoti  asite  pīte
khāyite   sāyite   sampajānakārī   hoti  uccārapassāvakamme
sampajānakārī  hoti  gate  ṭhite nisinne sutte jāgarite bhāsite
tuṇhībhāve  sampajānakārī  hoti so iminā ca ariyena sīlakkhandhena
samannāgato iminā ca ariyena indriyasaṃvarena samannāgato iminā ca
ariyena  satisampajaññena  samannāgato  vivittaṃ  senāsanaṃ  bhajati
araññaṃ  rukkhamūlaṃ  pabbataṃ  kandaraṃ  giriguhaṃ susānaṃ vanapatthaṃ abbhokāsaṃ
palālapuñjaṃ  so araññagato vā rukkhamūlagato vā suññāgāragato vā
nisīdati pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā
   {99.10} so abhijjhaṃ loke pahāya vigatābhijjhena cetasā viharati
abhijjhāya cittaṃ parisodheti byāpādapadosaṃ pahāya abyāpannacitto viharati
sabbapāṇabhūtahitānukampī  byāpādapadosā  cittaṃ  parisodheti  thīnamiddhaṃ
pahāya  vigatathīnamiddho  viharati ālokasaññī sato sampajāno thīnamiddhā
cittaṃ  parisodheti  uddhaccakukkuccaṃ  pahāya  anuddhato viharati ajjhattaṃ
@Footnote: 1 Po. abyāpajjhaṃ sukhaṃ.
Vūpasantacitto  uddhaccakukkuccā  cittaṃ  parisodheti  vicikicchaṃ  pahāya
tiṇṇavicikiccho  viharati  akathaṃkathī  kusalesu  dhammesu  vicikicchāya cittaṃ
parisodheti.
   So ime pañca nīvaraṇe pahāya cetaso 1- upakkilese paññāya
dubbalīkaraṇe  vivicceva  kāmehi  vivicca  akusalehi dhammehi savitakkaṃ
savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati taṃ kiṃ maññasi
upāli  nanvāyaṃ  vihāro  purimehi  vihārehi  abhikkantataro  ca
paṇītataro cāti. Evaṃ bhante.
   {99.11}  Imampi  kho  upāli  mama  sāvakā attani dhammaṃ
sampassamānā   2-   araññavanapatthāni   pantāni   senāsanāni
paṭisevanti  no  ca  kho  tāva  anuppattasadatthā  viharanti  puna
ca  paraṃ  upāli  bhikkhu  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā ... dutiyaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  taṃ  kiṃ maññasi upāli nanvāyaṃ vihāro purimehi
vihārehi abhikkantataro ca paṇītataro cāti. Evaṃ bhante.
   {99.12} Imampi kho upāli mama sāvakā attani dhammaṃ sampassamānā
araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni paṭisevanti no ca kho tāva
anuppattasadatthā viharanti puna caparaṃ upāli bhikkhu pītiyā ca virāgā ...
Tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati taṃ kiṃ maññasi upāli nanvāyaṃ vihāro
purimehi vihārehi abhikkantataro ca paṇītataro cāti. Evaṃ bhante.
   {99.13}  Imampi  kho  upāli  mama  sāvakā attani dhammaṃ
sampassamānā    araññavanapatthāni    pantāni    senāsanāni
paṭisevanti   no   ca   kho   tāva   anuppattasadatthā
@Footnote: 1 Po. cetasā. 2 Po. sabbattha vāresu samphassamānā.
Viharanti  puna  caparaṃ  upāli bhikkhu sukhassa ca pahānā ... catutthaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  taṃ  kiṃ  maññasi upāli nanvāyaṃ vihāro
purimehi vihārehi abhikkantataro ca paṇītataro cāti. Evaṃ bhante.
   {99.14} Imampi kho mama sāvakā attani dhammaṃ sampassamānā
araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni paṭisevanti no ca kho tāva
anuppattasadatthā  viharanti puna caparaṃ upāli bhikkhu sabbaso rūpasaññānaṃ
samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā
ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati  taṃ kiṃ
maññasi  upāli  nanvāyaṃ vihāro purimehi vihārehi abhikkantataro ca
paṇītataro cāti. Evaṃ bhante.
   {99.15} Imampi kho upāli mama sāvakā attani dhammaṃ sampassamānā
araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni paṭisevanti no ca kho tāva
anuppattasadatthā  viharanti  puna  caparaṃ  upāli  bhikkhu  sabbaso
ākāsānañcāyatanaṃ  samatikkamma  anantaṃ  viññāṇanti  viññāṇañcāyatanaṃ
upasampajja  viharati  ...  sabbaso viññāṇañcāyatanaṃ samatikkamma natthi
kiñcīti   ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  ...  sabbaso
ākiñcaññāyatanaṃ    samatikkamma    santametaṃ    paṇītametanti
nevasaññānāsaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  taṃ  kiṃ  maññasi  upāli
nanvāyaṃ vihāro purimehi vihārehi abhikkantataro ca paṇītataro cāti.
Evaṃ bhante.
   {99.16}  Imampi  kho  upāli  mama  sāvakā attani dhammaṃ
sampassamānā    araññavanapatthāni    pantāni    senāsanāni
Paṭisevanti  no  ca  kho tāva anuppattasadatthā viharanti puna caparaṃ
upāli   bhikkhu   sabbaso   nevasaññānāsaññāyatanaṃ   samatikkamma
saññāvedayitanirodhaṃ  upasampajja  viharati  paññāya  cassa  disvā
āsavā  parikkhīṇā  honti  taṃ  kiṃ maññasi upāli nanvāyaṃ vihāro
purimehi vihārehi abhikkantataro ca paṇītataro cāti. Evaṃ bhante.
   {99.17} Imampi kho upāli mama sāvakā attani dhammaṃ sampassamānā
araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni paṭisevanti no ca kho tāva
anuppattasadatthā viharanti iṅgha tvaṃ upāli saṅghe viharāhi saṅghe te
viharato phāsu bhavissatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 216-224. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=4570              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=4570              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=99&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=97              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=99              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8331              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8331              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com