ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

           Mahāvaggo tatiyo
   [21]  Sīho  bhikkhave migarājā sāyaṇhasamayaṃ āsayā nikkhamati
āsayā  nikkhamitvā  vijambhati  vijambhitvā  samantā  catuddisā
anuviloketi  samantā  catuddisā 1- anuviloketvā tikkhattuṃ sīhanādaṃ
nadati tikkhattuṃ sīhanādaṃ naditvā gocarāya pakkamati taṃ kissa hetu māhaṃ
khuddake  pāṇe visamagate saṅghātaṃ āpādesinti sīhoti kho bhikkhave
tathāgatassetaṃ  adhivacanaṃ  arahato  sammāsambuddhassa  yaṃ  kho bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. catuddisaṃ.
Tathāgato parisāya dhammaṃ deseti idamassa hoti sīhanādasmiṃ.
   {21.1} Dasayimāni bhikkhave tathāgatassa tathāgatabalāni yehi balehi
samannāgato  tathāgato āsabhaṇṭhānaṃ paṭijānāti parisāsu sīhanādaṃ nadati
brahmacakkaṃ pavatteti katamāni dasa idha bhikkhave tathāgato ṭhānañca ṭhānato
aṭṭhānañca  aṭṭhānato  yathābhūtaṃ  pajānāti  yampi bhikkhave tathāgato
ṭhānañca  ṭhānato  aṭṭhānañca  aṭṭhānato  yathābhūtaṃ pajānāti idampi
bhikkhave  tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ  balaṃ āgamma tathāgato
āsabhaṇṭhānaṃ paṭijānāti parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {21.2}  Puna caparaṃ bhikkhave tathāgato atītānāgatapaccuppannānaṃ
kammasamādānānaṃ ṭhānaso hetuso vipākaṃ yathābhūtaṃ pajānāti yampi bhikkhave
tathāgato  atītānāgatapaccuppannānaṃ  kammasamādānānaṃ  ṭhānaso hetuso
vipākaṃ yathābhūtaṃ pajānāti idampi bhikkhave tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti
yaṃ  balaṃ  āgamma tathāgato āsabhaṇṭhānaṃ paṭijānāti parisāsu sīhanādaṃ
nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {21.3}  Puna  caparaṃ  bhikkhave tathāgato sabbatthagāminiṃ paṭipadaṃ
yathābhūtaṃ  pajānāti  yampi  bhikkhave  tathāgato  sabbatthagāminiṃ paṭipadaṃ
yathābhūtaṃ  pajānāti  idampi  bhikkhave tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti yaṃ
balaṃ   āgamma   tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti  parisāsu
sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {21.4}  Puna  caparaṃ bhikkhave tathāgato anekadhātuṃ nānādhātuṃ
lokaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  yampi  bhikkhave  tathāgato  anekadhātuṃ
nānādhātuṃ  lokaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  idampi  bhikkhave  tathāgatassa
Tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ balaṃ āgamma tathāgato āsabhaṇṭhānaṃ paṭijānāti
parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {21.5}  Puna caparaṃ bhikkhave tathāgato sattānaṃ nānādhimuttikataṃ
yathābhūtaṃ  pajānāti  yampi  bhikkhave tathāgato sattānaṃ nānādhimuttikataṃ
yathābhūtaṃ pajānāti idampi bhikkhave tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti yaṃ balaṃ
āgamma  tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti  parisāsu sīhanādaṃ nadati
brahmacakkaṃ pavatteti.
   {21.6}  Puna caparaṃ bhikkhave tathāgato parasattānaṃ parapuggalānaṃ
indriyaparopariyattaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  yampi  bhikkhave  tathāgato
parasattānaṃ  parapuggalānaṃ  indriyaparopariyattaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti
idampi bhikkhave tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti yaṃ balaṃ āgamma tathāgato
āsabhaṇṭhānaṃ paṭijānāti parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {21.7} Puna caparaṃ bhikkhave tathāgato jhānavimokkhasamādhisamāpattīnaṃ
saṅkilesaṃ vodānaṃ vuṭṭhānaṃ yathābhūtaṃ pajānāti yampi bhikkhave tathāgato
jhānavimokkhasamādhisamāpattīnaṃ  saṅkilesaṃ  vodānaṃ  vuṭṭhānaṃ  yathābhūtaṃ
pajānāti idampi bhikkhave tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti yaṃ balaṃ āgamma
tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ
pavatteti.
   {21.8} Puna caparaṃ bhikkhave tathāgato anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati
seyyathīdaṃ ekampi jātiṃ dvepi jātiyo tissopi jātiyo catassopi jātiyo pañcapi
jātiyo dasapi jātiyo vīsampi jātiyo tiṃsampi jātiyo cattāḷīsampi jātiyo
paññāsampi  jātiyo  jātisatampi  jātisahassampi  jātisatasahassampi
Anekepi saṃvaṭṭakappe anekepi vivaṭṭakappe anekepi saṃvaṭṭavivaṭṭakappe
amutrāsiṃ evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro evaṃsukhadukkha-
paṭisaṃvedī evamāyupariyanto so tato cuto amutra udapādiṃ tatrāpāsiṃ
evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo evamāhāro evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī
evamāyupariyanto so tato cuto idhupapannoti iti sākāraṃ sauddesaṃ
anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ anussarati yampi bhikkhave tathāgato anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ anussarati seyyathīdaṃ ekampi jātiṃ dvepi jātiyo .pe.
Iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati idampi bhikkhave
tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti yaṃ balaṃ āgamma tathāgato āsabhaṇṭhānaṃ
paṭijānāti parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {21.9} Puna caparaṃ bhikkhave tathāgato dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  satte  passati  cavamāne  upapajjamāne  hīne
paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage  satte
pajānāti  ime  vata  bhonto  sattā  kāyaduccaritena samannāgatā
vacīduccaritena  samannāgatā  manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ
upavādakā    micchādiṭṭhikā    micchādiṭṭhikammasamādānā   te
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ
upapannā  ime  vā pana bhonto sattā kāyasucaritena samannāgatā
vacīsucaritena   samannāgatā  manosucaritena  samannāgatā  ariyānaṃ
anupavādakā    sammādiṭṭhikā   sammādiṭṭhikammasamādānā   te
kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapannāti iti dibbena
Cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati  cavamāne
upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
yathākammūpage satte pajānāti yampi bhikkhave tathāgato dibbena cakkhunā
visuddhena  atikkantamānusakena  .pe.  yathākammūpage satte pajānāti
idampi bhikkhave tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti yaṃ balaṃ āgamma tathāgato
āsabhaṇṭhānaṃ paṭijānāti parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {21.10} Puna caparaṃ bhikkhave tathāgato āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharati  yampi bhikkhave tathāgato āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharati  idampi bhikkhave tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti yaṃ balaṃ āgamma
tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ
pavatteti . imāni kho bhikkhave [1]- tathāgatassa tathāgatabalāni yehi
balehi  samannāgato  tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti  parisāsu
sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavattetīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 34-38. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=706              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=706              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=21&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=21              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=21              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7296              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7296              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com