ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 32 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 24 : Sutta. Khu. Apa(1)

             Pañcamaṃ padumakūṭāgārikattherāpadānaṃ (395)
   [397] |397.357| Piyadassī nāma bhagavā    sayambhū lokanāyako
              vivekakāmo sambuddho  samādhikusalo muni.
   |397.358| Vanasaṇḍaṃ samoggayha   piyadassī mahāmuni
              paṃsukūlaṃ pattharitvā     nisīdi purisuttamo.
   |397.359| Migaluddho pure āsiṃ     irine 1- kānane ahaṃ
              pasadaṃ migamesanto     āhiṇḍāmi ahaṃ tadā.
   |397.360| Tatthaddasāsiṃ sambuddhaṃ  oghatiṇṇaṃ anāsavaṃ
              pupphitaṃ sālarājaṃva     sataraṃsīva uggataṃ.
   |397.361| Disvānāhaṃ devadevaṃ    piyadassiṃ mahāyasaṃ
              jātassaraṃ samoggayha   padumaṃ āhariṃ tadā.
   |397.362| Āharitvāna padumaṃ     satapattaṃ manoramaṃ
              kūṭāgāraṃ karitvāna    chādayiṃ padumenahaṃ.
   |397.363| Anukampako kāruṇiko   piyadassī mahāmuni
              satta rattindive buddho kūṭāgāre vasī jino.
   |397.364| Purāṇaṃ chaḍḍayitvāna   navena chādayiṃ ahaṃ
              añjaliṃ paggahetvāna  aṭṭhāsiṃ tāvade ahaṃ.
   |397.365| Vuṭṭhahitvā samādhimhā  piyadassī mahāmuni
              disā 2- anuvilokento nisīdi lokanāyako.
@Footnote: 1 Ma. araññe. 2 Ma. disaṃ.
   |397.366| Tadā sudassano nāma    upaṭṭhāko mahiddhiko
              cittamaññāya buddhassa piyadassissa satthuno.
   |397.367| Asītiyā sahassehi     bhikkhūhi parivārito
              vanante sukhamāsīnaṃ     upesi lokanāyakaṃ.
   |397.368| Yāvatā vanasaṇḍamhi    adhivatthā ca devatā
              buddhassa cittamaññāya sabbe sannipatuṃ tadā.
   |397.369| Samāgatesu yakkhesu     kumbhaṇḍe saharakkhase
              bhikkhusaṅghe ca sampatte gāthā sabyāharī 1- jino.
   |397.370| Yo maṃ sattāhaṃ pūjesi    āvāsañca akāsi me
              tamahaṃ kittayissāmi    suṇātha mama bhāsato.
   |397.371| Sududdasaṃ sunipuṇaṃ      gambhīraṃ suppakāsitaṃ
              ñāṇena kittayissāmi  suṇātha mama bhāsato.
   |397.372| Catuddasāni kappāni    devarajjaṃ karissati
              kūṭāgāraṃ brahantassa 2- padumapupphehi 3- chāditaṃ.
   |397.373| Ākāse dhārayissanti   pubbakammassidaṃ phalaṃ
              catuddase 4- kappasate vokiṇṇaṃ saṃsarissati.
   |397.374| Tattha pupphamayaṃ byamhaṃ   ākāse dhārayissati
              yathā padumapattamhi   toyaṃ na upalimpati.
   |397.375| Tathevimassa ñāṇamhi   kilesā nopalimpare
              manasā vinivaṭṭetvā   pañcanīvaraṇe ayaṃ.
@Footnote: 1 Ma. pabyāharī. Yu. mabyāharī. 2 Ma. mahantassa. 3 Ma. padmapupphehi.
@4 Ma. Yu. catubbīse.
   |397.376| Cittaṃ janetvā nikkhamme  agārā pabbajissati
              tato pupphamayaṃ 1- byamhaṃ dhārentaṃ nikkhamissati.
   |397.377| Rukkhamūle vasantassa     nipakassa satīmato
              tattha pupphamayaṃ byamhaṃ  matthake dhārayissati.
   |397.378| Cīvaraṃ piṇḍapātañca    paccayaṃ sayanāsanaṃ
              daditvā bhikkhusaṅghassa  nibbāyissatināsavo.
   |397.379| Kūṭāgārena carite 2-   pabbajjaṃ abhinikkhami 3-
              rukkhamūle vasantaṃpi     kūṭāgāraṃ dharīyati.
   |397.380| Cīvare piṇḍapāte ca    cetanā me na vijjati
              puññakammena saṃyutto labhāmi pariniṭṭhitaṃ.
   |397.381| Gaṇanāto asaṅjeyyā   kappakoṭī bahū mama
              rittakā te atikkantā sumuttā 4- lokanāyakā.
   |397.382| Aṭṭhārase kappasate    piyadassī vināyako
              tamahaṃ payirupāsitvā   imaṃ yoniṃ 5- upāgato.
   |397.383| Tamaddasāmi 6- sambuddhaṃ anomaṃ nāma cakkhumaṃ
              tamahaṃ upagantvāna    pabbajiṃ anagāriyaṃ.
   |397.384| Dukkhassantaṃ karo buddho  saddhamme 7- desayī jino
              tassa dhammaṃ suṇitvāna  pattomhi acalaṃ padaṃ.
   |397.385| Tosayitvāna sambuddhaṃ   gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ
              sabbāsave pariññāya  viharāmi anāsavo.
@Footnote: 1 Ma. tato pupphamaye byamhe dhārente nikkhamissati. 2 Ma. caratā. Yu. caraṇā.
@3 Ma. Yu. abhinikkhamiṃ. 4 Ma. pamuttā. Yu. pavuttā lokanāyinā.
@5 Po. jhānaṃ. 6 Ma. idha passāmi. 7 Ma. Yu. maggaṃ ....
   |397.386| Aṭṭhārase kappasate    yaṃ buddhamabhipūjayiṃ
              duggatiṃ nābhijānāmi   buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
   |397.387| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
              sabbāsavā parikkhīṇā  natthidāni punabbhavo.
   |397.388| Svāgataṃ vata me āsi    mama buddhassa santike
              tisso vijjā anuppattā 1- kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
   |397.389| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
              chaḷabhiññā sacchikatā  kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā padumakūṭāgāriko thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
              Padumakūṭāgārikattherassa apadānaṃ samattaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 32 page 513-516. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=32&A=10108              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=10108              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=397&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=32&siri=397              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=397              Contents of The Tipitaka Volume 32 http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com