ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 481อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 482อ่านอรรถกถา 18 / 483อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค มาตุคามสังยุตต์ วรรคที่ ๒
อมัจฉรีสูตร

               วรรคที่ ๒ ไม่มีอรรถกถาแก้.

               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค มาตุคามสังยุตต์ เปยยาลวรรคที่ ๑                ๔. มาตุคามสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=467                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค มาตุคามสังยุตต์ มาตุคามพลวรรคที่ ๓                ๑. วิสารทสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=484

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค มาตุคามสังยุตต์ วรรคที่ ๒ อมัจฉรีสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 481อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 482อ่านอรรถกถา 18 / 483อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=6444&Z=6451
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :