ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 801อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค อัพยากตสังยุตต์
๑๑. สภิยสูตร

               อรรถกถาสภิยสูตรที่ ๑๑               
               ในสภิยสูตรที่ ๑๑ พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า เอตฺตเกน เอตฺตกเมว ความว่า ดูก่อนท่านผู้มีอายุ การพยากรณ์ของผู้ที่ชี้แจงว่า เมื่อเหตุมี ย่อมมีรูปเป็นต้น คือพยากรณ์ว่า เมื่อเหตุไม่มี รูปย่อมไม่มี โดยกาลเท่านี้นั้น มีมากถึงเพียงนี้ ก็ไม่ต้องกล่าวอะไร ในการพยากรณ์ที่ไพเราะเพราะพริ้งเป็นที่น่าพอใจยิ่ง กล่าวโดยนัยแห่งธรรมเทศนานั่นแหละ ไม่จำต้องกล่าวอะไร เลิกพูดกันได้.

               จบอรรถกถาสภิยสูตรที่ ๑๑               
               จบอรรถกถาอัพยากตสังยุต               
               จบอรรถกถาสังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. เขมาเถรีสูตร
                         ๒. อนุราธสูตร
                         ๓. สาริปุตตโกฏฐิตสูตรที่ ๑
                         ๔. สาริปุตตโกฏฐิตสูตรที่ ๒
                         ๕. สาริปุตตโกฏฐิตสูตรที่ ๓
                         ๖. สาริปุตตโกฏฐิตสูตรที่ ๔
                         ๗. โมคคัลลานสูตร
                         ๘. วัจฉสูตร
                         ๙. กุตุหลสาลาสูตร
                         ๑๐. อานันทสูตร
                         ๑๑. สภิยสูตร
               จบสฬายตนวรรคสังยุตต์               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค อัพยากตสังยุตต์ ๑๑. สภิยสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 801อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=10004&Z=10059
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3864
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3864
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :