ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 497อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 513อ่านอรรถกถา 18 / 515อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
สามัณฑกสังยุตต์

               อรรกถกถาสามัณฑกสังยุต               
               แม้ในสามัณฑกสังยุต พึงทราบเนื้อความโดยนัยนี้แล. (โดยนัยเดียวกับอรรถกถาแห่งสูตรทั้งหลายในชัมพุขาทกสังยุต)

               จบอรรกถกถาสามัณฑกสังยุต               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สามัณฑกสังยุตต์ จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 497อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 513อ่านอรรถกถา 18 / 515อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=6816&Z=6845
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3296
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3296
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :