ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1710อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1712อ่านอรรถกถา 19 / 1714อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สัจจสังยุตต์ สีสปาปรรณวรรคที่ ๔
๑. สีสปาสูตร

               สีสปาปัณณวรรควรรณนาที่ ๔               
               อรรถกถาสีสปาสูตรที่ ๑               
               พึงทราบอธิบายในสีสปาสูตรที่ ๑ แห่งสีสปาปัณณวรรคที่ ๔.
               คำว่า ยทิทํ อุปริ คือ ใบประดู่เหล่านี้ เหล่าใด ... ในเบื้องบน.
               คำว่า สีสปาวเน ได้แก่ บนต้นไม้ประดู่ลาย.

               จบอรรถกถาสีสปาสูตรที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สัจจสังยุตต์ สีสปาปรรณวรรคที่ ๔ ๑. สีสปาสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1710อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1712อ่านอรรถกถา 19 / 1714อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=10374&Z=10392
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8331
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8331
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :