ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ญาณกถา
จตุตถภาณวาร - ภาเวตัพพนิเทส
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๑ ข้อ [๖๗] ถึง [๗๖]

               อรรถาธิบายตามลำดับข้อ :-
               ข้อ [๖๗] [๖๘] [๖๙] [๗๐] [๗๑] [๗๒-๗๖]


จตุตถภาณวาร - ภาเวตัพพนิเทส
               เนื้อความในพระไตรปิฎก
               เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๑ หน้าต่าง
               อรรถกถาจตุตถภาณวาร - ภาเวตัพพนิเทส     หน้าต่างที่
                       อรรถกถาภาเวตัพพนิทเทส    .     

.. สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค มหาวรรค ญาณกถา จตุตถภาณวาร - ภาเวตัพพนิเทส จบ.
อ่านอรรถกถา 31 / 0อ่านอรรถกถา 31 / 64อรรถกถา เล่มที่ 31 ข้อ 67อ่านอรรถกถา 31 / 77อ่านอรรถกถา 31 / 737
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=31&A=559&Z=720
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=3019
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=3019
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]