ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 34 / 1อ่านอรรถกถา 34 / 761อรรถกถา เล่มที่ 34 ข้อ 766อ่านอรรถกถา 34 / 780อ่านอรรถกถา 34 / 970
อรรถกถา ธรรมสังคณีปกรณ์
นิกเขปกัณฑ์ มหันตรทุกะ

               เนื้อความอรรถกถาอธิบายความส่วนนี้ ไม่มี.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา ธรรมสังคณีปกรณ์                นิกเขปกัณฑ์ ปรามาสโคจฉกะ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=761                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ธรรมสังคณีปกรณ์                นิกเขปกัณฑ์ อุปาทานโคจฉกะ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=780

.. อรรถกถา ธรรมสังคณีปกรณ์ นิกเขปกัณฑ์ มหันตรทุกะ จบ.
อ่านอรรถกถา 34 / 1อ่านอรรถกถา 34 / 761อรรถกถา เล่มที่ 34 ข้อ 766อ่านอรรถกถา 34 / 780อ่านอรรถกถา 34 / 970
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=34&A=6742&Z=6822
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :