ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 1343อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1345อ่านอรรถกถา 37 / 1352อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์
วรรคที่ ๙ อนาคตารัมมณกถา

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 1343).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์                วรรคที่ ๙ อตีตารัมมณกถาา http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1343                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์                วรรคที่ ๙ วิตักกานุปติตกถา http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1352

.. อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์ วรรคที่ ๙ อนาคตารัมมณกถา จบ.
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 1343อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1345อ่านอรรถกถา 37 / 1352อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=37&A=13402&Z=13450
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :