ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 12 : PALI ROMAN Saṃ.A. (sārattha.2)

           9-10. Rāhulasuttādivaṇṇanā
  [91-92] Navamadasamāni rāhulasaṃyutte 7- vuttatthāneva. Kevalaṃ hetāni
ayaṃ theravaggoti katvā idhāgatānīti. 8- Navamadasamāni.
             Theravaggo catuttho.
             --------------
@Footnote: 1 Sī. ko nu kho  2 Sī.,Ma. sāyaṃ   3 Ma. paritāsassa ca
@4 ṭīkā. vissatthīti  5 saṃ. ni. 16/15/17 6 cha.Ma. gataṃ
@7 saṃ.ni. 16/188/232   8 Sī. idhānītānīti             The Pali Atthakatha in Roman Book 12 page 347. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=7679&pagebreak=1              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=7679&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=355              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=16&A=3981              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=3653              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=3653              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com