ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 13 : PALI ROMAN Sam.A. (sarattha.3)

             18. 3. Samuddavagga
            1. Pathamasamuddasuttavannana
  [228] Samuddavaggassa pathame cakkhum bhikkhave purisassa samuddoti yadi
duppuranatthena samuddanatthena yadi va samuddanatthena samuddo, cakkhumeva
samuddo. Tassa hi pathavito yava akanitthabrahmaloka niladiarammanam
samosarantam paripunnabhavam katum na sakkoti, evam duppuranatthenapi samuddo.
Cakkhu ca tesu tesu niladisu arammanesu samuddoti, asamvutam hutva osaranam
Kilesuppattiya karanabhavena sadosagamanena gacchatiti samuddanatthenapi samuddo.
Tassa rupamayo vegoti samuddassa appamano umimayo vego viya tassapi
cakkhusamuddassa samosarantassa niladibhedassa arammanassa vasena appameyyo
rupamayo vego veditabbo. Yo tam rupamayam vegam sahatiti yo tam cakkhusamudde
samosadam rupamayam vegam, manape rupe ragam, amanape dosam, asamapekkhite
mohanti evam ragadikilese anuppadento upekkhakabhavena sahati.
  Saumintiadisu kilesaumiti saumim. Kilesavattehi savattam. Kilesaggahehi
sagaham. Kilesarakkhasehi sarakkhasam. Kodhupayasassa ca vasena saumim. Vuttam hetam
"umibhayanti kho bhikkhave kodhupayasassetam adhivacanan"ti. 1- Kamagunavasena savattam.
Vuttam hetam "avattagga hoti kho bhikkhave pancannetam kamagunanam adhivacanan"ti. 2-
Matugamavasena sagaham sarakkhasam. Vuttam hetam "gaharakkhasoti kho bhikkhave
matugamassetam adhivacanan"ti. 3- Sesavaresupi eseva nayo. Sabhayam duttaram accatariti
umibhayena sabhayam duratikkamam atikkami. Lokantaguti sankharalokassa antam gato.
Param gatoti vuccatiti nibbanam gatoti kathiyyati.             The Pali Atthakatha in Roman Book 13 page 57-58. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1233&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1233&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=285              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=18&A=4381              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=3962              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=3962              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com