ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 48 : PALI ROMAN Patisam.A.2 (saddhamma.2)

            3. Abhisamayakathavannana
   [19] Idani iddhikathanantaram paramiddhibhutam abhisamayam dassentena kathitaya
abhisamayakathaya apubbatthanuvannana. Tattha abhisamayoti saccanam abhimukhena samagamo,
pativedhoti attho. 5- Atthabhisamayoti keci 5-. Kena abhisametiti kim vuttam hoti?
"evam mahatthiyo kho bhikkhave dhammabhisamayoti"tiadisu 6- suttapadesu yo so raso 5-
abhisamayoti vutto, tasmim abhisamaye vattamane abhisameta 7- puggalo kena dhammena
saccani abhisameti, abhimukho hutva samagacchati, pativijjhatiti vuttam hotiti. Ayam
@Footnote: 1 Si. panditasiddham 2 cha.Ma. ijjhanakaramattam 3 Ma. puccham katva 4 cha.Ma.
@mahaatthakatham sandhaya vuttam 5 cha.Ma. ayam patho na dissati 6 sam.ni. 16/74/129 7 Ma.
@abhisameto
Tava codakassa puccha. Cittena abhisametiti cittam vina abhisamayabhavato tatha
vissajjanam. Hancitiadi puna codana. Hanci yaditi attho. "cittena"ti vuttatta
tena hi annani abhisametiti aha. Na annani abhisametiti cittamattena 1-
abhisamayabhavato patikkhePo. Nanena abhisametiti patinna. Puna hancitiadi
"nanena"ti vuttatta annani acittakoti 2- codana. Na acittako abhisametiti
acittassa abhisamayabhavato patikkhePo. Cittena catiadi patinna. Puna hancitiadi
sabbacittananasadharanavasena codana. Sesacodanavissajjanesupi eseva nayo.
   Parato pana kammassakatacittena ca nanena cati "kammassaka satta"ti
evam kammassakataya pavattacittena ca nanena ca. Saccanulomikacittena ca
nanena cati saccapativedhassa anukulatta saccanulomikasankhatena vipassana-
sampayuttacittena ca vipassanananena ca. Kathanti yatha abhisamayo hoti, tatha
kathetukamyata puccha. Uppadadhipateyyanti yasma cittassa uppade asati
cetasikanam uppado natthi. Arammanaggahanam hi cittam tena saha uppajjamana
cetasika katham arammane aggahite uppajjissanti. Abhidhammepi cittuppadeneva
cetasika vibhatta, tasma maggananassa uppade adhipatibhutam cittanti
attho. Nanassati maggananassa hetu paccayo cati janako ca upatthambhako ca.
Tamsampayuttanti tena nanena sampayuttam. Nirodhagocaranti nibbanarammanam.
Dassanadhipateyyanti sesanam dassanakiccabhava nibbanadassane adhipatibhutam.
Cittassati maggasampayuttacittassa. Tamsampayuttanti tena cittena sampayuttam.
   [20] Yasma etampi pariyayam, na kevalam cittananehiyeva abhisamayo, atha
kho sabbepi maggasampayuttacittacetasika dhamma saccabhisamayakiccasadhanavasena abhisamayo
@Footnote: 1 cha.Ma. cittamatteneva 2 ka. acittakenati
Nama honti. Tasma tampi pariyayam dassetukamo kim nu ettakoyeva
abhisamayoti pucchitva na hiti tam vacanam patikkhipitva lokuttaramaggakkhanetiadimaha.
Dassanabhisamayoti dassanabhuto abhisamayo. Esa nayo sesesupi.
Saccati saccananani. Maggananameva nibbananupassanatthena vipassana.
Vimokkhoti maggavimokkho. Vijjati maggananameva. Vimuttiti samucchedavimutti.
Nibbanam abhisamiyatiti abhisamayo. Sesa abhisamenti etehiti abhisamaya 1-.
   [21] Puna maggaphalavasena abhisamayam bhinditva dassetum kinnutiadimaha.
Phalakkhane panettha yasma samucchedanatthena khaye nanam na labbhati, tasma
patippassaddhatthena anuppade nananti vuttam. Sesam pana yathanurupam veditabbanti.
Idani yasma kilesappahane sati abhisamayo hoti, abhisamaye ca sati kilesappahanam
hoti, tasma codanapubbangamam kilesappahanam dassetukamo yvayantiadimaha.
Tattha yvayanti yo ayam maggattho ariyapuggalo. Evamadikani panettha cattari
vacanani codakassa puccha. Puna atite kilese pajahatiti idam codanaya
okasadanattham vissajjanam. Khinanti bhangavasena khinam. Niruddhanti santanavasena
punappunam anuppattiya niruddham. Vigatanti vattamanakkhanato apagatam. Vigametiti
apagamayati. Atthangatanti abhavam gatam. Atthangametiti abhavam gamayati. Tattha dosam
dassetva na atite kilese pajahatiti patikkhittam. Anagatacodanaya ajatanti jatim
appattam. Anibbattanti sabhavam appattam. Anuppannanti uppadato pabhuti uddham
2- na patipannam. Apatubhutanti paccuppannabhavena cittassa apatubhutam. Atitanagate
pajahato pahatabbanam natthitaya aphalo vayamo apajjatiti tadubhayampi patikkhittam.
Ratto ragam pajahatiti vattamanena ragena ratto tameva ragam pajahati.
Vattamanakilesesupi eseva nayo. Thamagatoti thirasabhavam gato. Kanhasukkati akusala ca
@Footnote: 1 i. abhisamayo 2 i. laddham
Kusala ca dhamma yuganaddha samameva vattantiti apajjatiti attho. Sankilesikati
evam sankilesanam sampayuttabhave sati sankilese niyutta maggabhavana hotiti
apajjatiti attho. Evam paccupanne pajahato vayamena saddhim pahatabbanam atthitaya
sankilesika ca maggabhavana hoti, vayamo ca aphalo hoti. Na hi paccuppannanam
kilesanam cittavippayutta nama atthiti.
   Na hiti catudha vuttassa vacanassa patikkhePo. Atthiti patijananam. Yatha katham
viyati atthibhavassa udaharanadassanattham puccha. Yatha atthi, tam kena pakarena
viya atthi, kim viya atthiti attho. Yathapiti 1- yatha nama. Taruno rukkhoti
phaladayakabhavadipanattham tarunaggahanam. Ajataphaloti phaladayakattepi sati phalaggahanato
purekalaggahanam. Tamenanti tam rukkham. Enanti nipatamattam. Tam etanti va attho.
Mulam chindeyyati mulato chindeyya. Ajataphalati ajatani phalani. Evamevanti
evam evam. Uppado pavattam nimittam ayuhanati catuhipi paccuppannakhandhasantanameva
vuttam. Yasmim hi khandhasantane yam yam maggananam uppajjati, tena tena maggananena
pahatabbanam kilesanam tam khandhasantanam abijam hoti. Tassa abijabhutatta tappaccaya
te te kilesa anuppannayeva na uppajjanti. Adinavam disvati aniccadito
adinavam disva. Anuppadotiadihi catuhi nibbanameva vuttam. Cittam
pakkhandatiti maggasampayuttam cittam pakkhandati. Hetunirodha dukkhanirodhoti kilesanam
bijabhutassa santanassa anuppadanirodha anagatakkhandhabhutassa dukkhassa hetubhutanam
kilesanam anuppadanirodho hoti. Evam dukkhassa hetubhutakilesanam anuppadanirodha
dukkhassa anuppadanirodho hoti. Evam kilesappahanayuttisabbhavato eva atthi
maggabhavanatiadimaha. Atthakathayam 2- pana "etena kim dipitam hoti? bhumiladdhanam
kilesanam pahanam dipitam hoti. Bhumiladdha pana kim atitanagata, udahu
@Footnote: 1 cha.Ma. seyyathapi 2 visuddhi. 3/340
Paccuppannati? bhumiladdhuppannayeva nama"ti vatva kathitakilesappahanassa
vittharakatha sutamayananakathaya maggasaccaniddesavannanayam vuttanayeneva veditabba,
idha pana maggananena pahatabba kilesayeva adhippetati.
           Abhisamayakathavannana nitthita.
            -----------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 48 page 352-356. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=7967&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=7967&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=695              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=31&A=10321              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=12098              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=12098              Contents of The Tipitaka Volume 31 http://84000.org/tipitaka/read/?index_31

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]