ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 55 : PALI ROMAN Panca.A. (paramatthadi.)

             3. Paccayavaravannana
  [243] Paccayavare kusalam dhammam paccayati kusaladhamme patitthito hutva
kusalam dhammam nissayatthena paccayam katvati attho. Kusalam ekam khandham paccayati
kusalam ekam khandham nissayam 1- katva tayo khandha uppajjanti hetupaccayati
vuttam hoti. Iminava upayena sabbapadesu attho veditabbo. Vatthum paccaya
vipakabyakata kiriyabyakata khandhati idam pancavokare pavattivasena vuttam.
Pancavokare pavattiyanhi khandhanam purejatam vatthum 2- nissayapaccayo hoti.
Paticcatthassa pana sahajatatthatta paticcavare esa nayo na labbhatiti patisandhiyam
sahajatameva vatthum sandhaya "vatthum paticca khandha"ti vuttam. Kusalam ekam khandhanca
vatthunca paccaya tayo khandhatiadisupi iminava nayena attho veditabbo.
   Abyakatam dhammam paccaya kusalo ca abyakato cati kusalabyakatanam
hetupaccayavasena ekato uppattim sandhaya vuttam. Kusaluppattikkhanasminhi vatthum
nissaya kusala khandha cittasamutthane ca mahabhute nissaya cittasamutthanam
upadarupam hetupaccayavasena ekato uppajjati. Iti paccayabhutassa abyakatassa
nanattepi paccayuppannanam hetupaccayavasena ekato uppattim sandhayetam vuttanti
veditabbam. Annesupi evarupesu thanesu eseva nayo. Evam imasmim hetupaccaye
sahajatanca purejatanca nissayatthena paccayam katva sattarasa panha vissajjita.
Tattha khandha ceva bhuta ca sahajatavasena, vatthum 2- sahajatapurejatavasena gahitam.
Paticcavare pana sahajatavasena paccayo labbhati, tasma tattha naveva panha
vissajjita. Ye panete ettha sattarasa panha vissajjita, tesu ekadike
ekavasane vissajjane kusaladisu ekapaccayato eko paccayuppanno. Ekadike
dukavasane ekapaccayato nanapaccayuppanno. Dukadike ekavasane nanapaccayato
eko paccayuppanno. Dukadike dukavasane nanapaccayato nanapaccayuppanno.
@Footnote: 1 cha.Ma. nissayapaccayam  2 cha.Ma. vatthu
  [248-252] Arammanapaccayadisupi iminava upayena panhavissajjanappabhedo
veditabbo. Yampanetam arammane 1- vatthum paccaya khandhati vuttam, tam
patisandhikkhane vipakakkhandheyeva sandhaya vuttam. Cakkhuvinnanadini abyakatam
nissaya arammanapaccayena uppajjantanam pabhedadassanattham vuttani. Puna vatthum
paccayati pavatte vipakakiriyabyakatanam uppattidassanattham vuttam. Sesam
purimanayeneva veditabbam. Evam imasmim arammanapaccaye sahajatanca purejatanca
paccayam katva satta panha vissajjita. Tattha khandha sahajatavasena, vatthum 2-
sahajatapurejatavasena, cakkhvayatanadini purejatavasena gahitani. Paticcavare pana
sahajatavaseneva paccayo labbhati, tasma tattha tayova panha vissajjita.
  [253-254] Adhipatipaccaye vipakabyakatam lokuttarameva veditabbam.
Anantarasamanantara rupabhavena arammanasadisa. Parato asevananatthivigatesupi
eseva nayo.
  [255] Sahajatapaccaye katattarupam upadarupanti upadarupasankhatam
katattarupam. Idam asannasattananneva rupam sandhaya vuttam. Cakkhvayatanadini
pancavokaravasena vuttani.
  [256-257] Annamannapaccaye ca yatha arammanapaccaya evanti
vissajjanasamatam sandhaya vuttam. Paccayuppannesu pana nanattam atthi.
  [258] Upanissayapaccaye arammanapaccayasadisanti rupabhavatopi vissajjanasamatayapi
vuttam.
  [259-260] Vatthum purejatapaccayatiadinam paticcavare vuttanayeneva
attho gahetabbo.
@Footnote: 1 cha.Ma. arammanapaccaye  2 cha.Ma. vatthu
  [261-266] Kammapaccaye tiniti kusalam paccaya kusalo abyakato
kusalabyakato cati evam tini veditabbani. Akusalepi eseva nayo.
  [267-268] Vippayuttapaccaye khandhe vippayuttapaccayati khandhe nissaya
vippayuttapaccaya uppajjantiti attho. Khandha vatthum vippayuttapaccayati khandha
vatthum nissaya vippayuttapaccaya uppajjantiti attho. Sesam hettha vuttanayeneva
veditabbam.
  [269-276] Idani yathaladdhani vissajjanani gananavasena dassetum
hetuya sattarasatiadimaha. Tattha hetuya sattarasati kusalena kusalam, kusalenabyakatam,
kusalena kusalabyakatanti evam kusalavasena ekadikani ekavasanani dve,
dukavasanamekanti tini vuttani honti, tatha akusalavasena. Abyakatenabyakatam,
teneva kusalam, akusalam, kusalabyakatam, akusalabyakatanca, kusalabyakatehi kusalam,
abyakatam, kusalabyakatam, akusalabyakatehi akusalam, abyakatam, akusalabyakatanti
evam sattarasa varani veditabbani.
   Arammane sattati kusalena kusalam, akusalenakusalam, abyakatenabyakatam,
abyakatena kusalam, abyakatena akusalam, kusalabyakatena kusalam, akusalabyakatena-
kusalanti evam satta.
   Vipake ekatamti abyakatena abyakatameva. Evamettha sattarasa satta
ekanti tayo varapariccheda honti. Tesu dvadasa sattarasaka ekadasa 1-
sattaka ekam ekakanti te sabbe sadhukam sallakkhetva parato dukatikadivasena
paccayasamsandane unataragananassa vasena ganana veditabba. Sakka hi imaya
gananaya dukamulakadisu varaparicchedam 2- janitunti puna "kusalam dhammam paccaya
@Footnote: 1 cha.Ma. dasa   2 cha.Ma. varaparicchede
Kusalo dhammo"ti anamasitva gananavaseneva varaparicchedam dassetum hetupaccaya
arammane sattatiadi araddham.
   Tattha kusalam dhammam paccaya kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya
arammanapaccaya. Kusalam ekam khandham paccaya tayo khandhati imina nayena
arammane laddhavissajjanani vittharetabbani. Ayantava anulome nayo.             The Pali Atthakatha in Roman Book 55 page 490-493. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11064&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11064&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=662              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=36&A=4769              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=4636              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=4636              Contents of The Tipitaka Volume 36 http://84000.org/tipitaka/read/?index_36

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com