ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านเล่มก่อนหน้าแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๓)

          มโนรถปูรณี นาม องฺคุตฺตรนิกายฏฺฐกถา
             ปญฺจกาทินิปาตวณฺณนา
            ------------------
        นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส.
             ปญฺจกนิปาตวณฺณนา
             ๑. ปฐมปณฺณาสก
         ๑. เสขพลวคฺค ๑. สงฺขิตฺตสุตฺตวณฺณนา
   [๑] ปญฺจกนิปาตสฺส ปฐเม สตฺตนฺนํ เสขานํ พลานีติ เสขพลานิ. สทฺธาพลาทีสุ
อสฺสทฺธิเยน ๑- น กมฺปตีติ สทฺธาพลํ. อหิริเกน ๒- น กมฺปตีติ หิริพลํ.
อโนตฺตปฺเปน ๓- น กมฺปตีติ โอตฺตปฺปพลํ. โกสชฺเชน ๔- น กมฺปตีติ วิริยพลํ.
อวิชฺชาย น กมฺปตีติ ปญฺญาพลํ. ตสฺมาติ ยสฺมา อิมานิ สตฺตนฺนํ เสขานํ พลานิ,
ตสฺมา.


             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้า . http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=1              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=22&A=1              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=1              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=1              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

อ่านเล่มก่อนหน้าแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]