ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.
   [194] Sāvatthiyaṃ viharati . ārāme . tena kho pana samayena
āyasmā  tisso  bhagavato  pitucchāputto  sambahulānaṃ  bhikkhūnaṃ
evamāroceti  api  me  āvuso  madhurakajāto viya kāyo disāpi
me  na  pakkhāyanti  dhammāpi  maṃ  4- nappaṭibhanti thīnamiddhañca me
cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhati anabhirato ca 5- brahmacariyaṃ carāmi hoti
ca me dhammesu vicikicchāti.
   [195]  Atha  kho  sambahulā bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ
nisinnā  kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ āyasmā bhante tisso
bhagavato  pitucchāputto  sambahulānaṃ  bhikkhūnaṃ  evamāroceti api me
āvuso  madhurakajāto viya kāyo disāpi me na pakkhāyanti dhammāpi
maṃ  nappaṭibhanti  thīnamiddhañca  me  cittaṃ pariyādāya tiṭṭhati anabhirato
ca brahmacariyaṃ carāmi hoti ca me dhammesu vicikicchāti.
   {195.1} Atha kho bhagavā aññataraṃ bhikkhuṃ āmantesi ehi tvaṃ bhikkhu
mama vacanena tissaṃ bhikkhuṃ āmantehi satthā taṃ āvuso tissa āmantetīti.
Evaṃ bhanteti kho so bhikkhu bhagavato paṭissutvā yenāyasmā tisso
@Footnote: 1 Ma. Yu. pajānātīti .  2 Ma. Yu. idañca pana . 3 Yu. abhisametoti.
@4 Po. me nappaṭilabhanti . 5 Po. va.
Tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  tissaṃ  etadavoca  satthā
taṃ  āvuso  tissa  āmantetīti  . evaṃ āvusoti kho āyasmā
tisso  tassa  bhikkhuno  paṭissutvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho  āyasmantaṃ  tissaṃ  bhagavā  etadavoca saccaṃ kira tvaṃ
tissa sambahulānaṃ bhikkhūnaṃ evamārocesi api me āvuso madhurakajāto
viya kāyo .pe. hoti ca me dhammesu vicikicchāti. Evaṃ bhante.
Taṃ  kiṃ  maññasi  tissa  rūpe  avītarāgassa  1-  avītatacchandassa
avītapemassa   avītapipāsassa  avītapariḷāhassa  avītataṇhassa  tassa
rūpassa   vipariṇāmaññathābhāvā   uppajjanti   sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsāti. Evaṃ bhante.
   {195.2} Sādhu sādhu tissa evaṃ hetaṃ tissa hoti yathātaṃ rūpe
avītarāgassa . vedanāya . saññāya . saṅkhāresu avītarāgassa .pe.
Tesaṃ  saṅkhārānaṃ  vipariṇāmaññathābhāvā  uppajjanti  sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsāti . evaṃ bhante . Sādhu sādhu tissa evaṃ hetaṃ tissa
hoti  yathātaṃ  saṅkhāresu  avītarāgassa  .  viññāṇe  avītarāgassa
avītacchandassa    avītapemassa   avītapipāsassa   avītapariḷāhassa
avītataṇhassa   tassa  viññāṇassa  pariṇāmaññathābhāvā  uppajjanti
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāti  .  evaṃ  bhante  . sādhu sādhu
tissa evaṃ hetaṃ tissa hoti yathātaṃ viññāṇe avītarāgassa.
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. avigatarāgassa ... avigatataṇhassa . 2 Po. yathābhūtaṃ.
   [196]  Taṃ  kiṃ  maññasi  tissa  rūpe vītarāgassa vītacchandassa
vītapemassa  vītapipāsassa  vītapariḷāhassa  vītataṇhassa  tassa  rūpassa
vipariṇāmaññathābhāvā  uppajjanti  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāti .
No hetaṃ bhante . sādhu sādhu tissa evaṃ hetaṃ tissa hoti yathātaṃ
rūpe vītarāgassa . vedanāya . saññāya . saṅkhāresu . Viññāṇe
vītarāgassa  vītacchandassa  vītapemassa  vītapipāsassa  vītapariḷāhassa
vītataṇhassa    tassa    viññāṇassa    vipariṇāmaññathābhāvā
uppajjanti   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāti   .  no  hetaṃ
bhante . sādhu sādhu tissa evaṃ hetaṃ tissa hoti yathātaṃ viññāṇe
vītarāgassa  . taṃ kiṃ maññasi tissa rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ  bhante  .pe. vedanā . saññā . saṅkhārā . viññāṇaṃ
niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti . aniccaṃ bhante .pe. tasmā tiha .
Evaṃ passaṃ .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānāti.
   [197]  Seyyathāpi  1-  tissa  dve  purisā eko puriso
amaggakusalo eko puriso maggakusalo tamenaṃ so amaggakusalo puriso
amuṃ  maggakusalaṃ  purisaṃ maggaṃ puccheyya so evaṃ vadeyya evaṃ 2-
bho  purisa  ayaṃ  maggo  tena muhuttaṃ gaccha tena muhuttaṃ gantvā
dakkhissasi  dvedhāpathaṃ  3- tattha vāmaṃ muñcitvā dakkhiṇaṃ gaṇha tena
muhuttaṃ  gaccha  tena  muhuttaṃ  gantvā  dakkhissasi  tibbaṃ  vanasaṇḍaṃ
tena  muhuttaṃ  gaccha  tena  muhuttaṃ gantvā dakkhissasi mahantaṃ ninnaṃ
@Footnote: 1 Yu. seyyathāpissa . 2 Ma. ehi . 3 Yu. dvidhāpathaṃ.
Pallalaṃ  tena  muhuttaṃ  gaccha  tena  muhuttaṃ  gantvā  dakkhissasi
sobbhaṃ  papātaṃ  tena  muhuttaṃ  gaccha  tena  muhuttaṃ  gantvā
dakkhissasi samaṃ bhūmibhāgaṃ ramaṇīyaṃ 1-.
   {197.1} Upamā kho myāyaṃ tissa katā atthassa viññāpanāya
ayaṃ cevettha attho . puriso amaggakusaloti kho tissa puthujjanassetaṃ
adhivacanaṃ . puriso maggakusaloti kho tissa tathāgatassetaṃ adhivacanaṃ arahato
sammāsambuddhassa . dvedhāpathoti kho tissa vicikicchāyetaṃ adhivacanaṃ .
Vāmo  maggoti  kho tissa aṭṭhaṅgikassetaṃ micchāmaggassa adhivacanaṃ .
Seyyathīdaṃ . micchādiṭṭhiyā .pe. micchāsamādhissa . dakkhiṇo maggoti
kho  tissa ariyassetaṃ aṭṭhaṅgikassa maggassa adhivacanaṃ . seyyathīdaṃ .
Sammādiṭṭhiyā  .pe.  sammāsamādhissa  .  tibbo  vanasaṇḍoti  kho
tissa  avijjāyetaṃ  adhivacanaṃ  .  mahantaṃ ninnaṃ pallalanti kho tissa
kāmānametaṃ adhivacanaṃ . sobbho papātoti kho tissa kodhupāyāsassetaṃ
adhivacanaṃ  .  samo  bhūmibhāgo  ramaṇīyoti  kho  tissa nibbānassetaṃ
adhivacanaṃ  .  abhirama  tissa abhirama tissa ahamovādena ahamanuggahena
ahamanusāsaniyāti  2-  .  idamavoca  bhagavā . attamano āyasmā
tisso bhagavato bhāsitaṃ abhinandīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 129-132. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=17&item=194&items=4              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=17&item=194&items=4&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=17&item=194&items=4              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=17&item=194&items=4              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=194              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=7459              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=7459              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :