ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.
   [517]  Ekaṃ  samayaṃ  āyasmā  sārīputto  rājagahe viharati
veḷuvane kalandakanivāpe . atha kho āyasmā sārīputto pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  rājagahaṃ 1- piṇḍāya pāvisi rājagahe
sapadānaṃ  piṇḍāya  caritvā  taṃ  piṇḍapātaṃ  aññataraṃ  kuḍḍamūlaṃ  2-
nissāya bhuñjati 3- . atha kho sūcimukhī 4- paribbājikā yenāyasmā
sārīputto   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. rājagahe . 2 Po. kuṭamūlaṃ. Yu. kuḍḍaṃ . 3 Ma. Yu. paribhuñjati.
@4 Po. Ma. Yu. sucimukhī.
Etadavoca  kiṃ  nu  kho  samaṇa  adhomukho  bhuñjasīti . na khvāhaṃ
bhagini  adhomukho  bhuñjāmīti  .  tenahi samaṇa ubbhamukho bhuñjasīti .
Na  khvāhaṃ  bhagini  ubbhamukho  bhuñjāmīti  . tenahi samaṇa disāmukho
bhuñjasīti  .  na  khvāhaṃ  bhagini  disāmukho  bhuñjāmīti  .  tenahi
samaṇa  vidisāmukho  bhuñjasīti  .  na  khvāhaṃ  bhagini  vidisāmukho
bhuñjāmīti.
   {517.1} Kiṃ nu samaṇa adhomukho bhuñjasīti iti puṭṭho samāno na
khvāhaṃ  bhagini  adhomukho  bhuñjāmīti  vadesi  tenahi samaṇa ubbhamukho
bhuñjasīti  iti  puṭṭho  samāno na khvāhaṃ bhagini ubbhamukho bhuñjāmīti
vadesi  tenahi  samaṇa  disāmukho  bhuñjasīti  iti  puṭṭho  samāno
na  khvāhaṃ  bhagini  disāmukho  bhuñjāmīti  vadesi  tenahi  samaṇa
vidisāmukho  bhuñjasīti  iti  puṭṭho  samāno  na  khvāhaṃ  bhagini
vidisāmukho bhuñjāmīti vadesi
   {517.2} kathañcarahi 1- samaṇa bhuñjasīti . ye hi keci bhagini
samaṇabrāhmaṇā  vatthuvijjātiracchānavijjāya  micchājīvena  jīvikaṃ  2-
kappenti ime vuccanti bhagini samaṇabrāhmaṇā adhomukhā bhuñjanti 3-.
Ye  hi  keci  bhagini  samaṇabrāhmaṇā  nakkhattavijjātiracchānavijjāya
micchājīvena  jīvikaṃ  kappenti  ime  vuccanti  bhagini samaṇabrāhmaṇā
ubbhamukhā  bhuñjanti  .  ye  hi  keci  bhagini  samaṇabrāhmaṇā
dūteyyapahiṇagamanānuyogā   4-   micchājīvena   jīvikaṃ  kappenti
ime  vuccanti  bhagini  samaṇabrāhmaṇā  disāmukhā  bhuñjanti  . ye
hi   keci   bhagini   samaṇabrāhmaṇā   aṅgavijjātiracchānavijjāya
@Footnote: 1 Po. kathañcarasi . 2 Po. jīvitaṃ . 3 Ma. Yu. bhuñjantīti . 4 Ma. ...nuyogāya.
Micchājīvena  jīvikaṃ  kappenti  ime  vuccanti  bhagini samaṇabrāhmaṇā
vidisāmukhā bhuñjanti.
   {517.3}  So  khvāhaṃ  bhagini  na  vatthuvijjātiracchānavijjāya
micchājīvena   jīvikaṃ   kappemi  na  nakkhattavijjātiracchānavijjāya
micchājīvena  jīvikaṃ  kappemi  na dūteyyapahiṇagamanānuyogā micchājīvena
jīvikaṃ  kappemi  na  aṅgavijjātiracchānavijjāya  micchājīvena  jīvikaṃ
kappemi  dhammena  bhikkhaṃ  pariyesāmi  dhammena  bhikkhaṃ  pariyesitvā
bhuñjāmīti  .  atha kho sūcimukhī paribbājikā rājagahe rathiyāya rathiyaṃ
siṅghāṭakena  siṅghāṭakaṃ  upasaṅkamitvā  evamārocesi  dhammikaṃ samaṇā
sakyaputtiyā  āhāraṃ  āhārenti  anavajjaṃ  samaṇā  sakyaputtiyā
āhāraṃ āhārenti detha samaṇānaṃ sakyaputtiyānaṃ piṇḍanti.
           Sārīputtasaṃyuttaṃ.
            Tassuddānaṃ
     vivekaṃ avitakkaṃ 1- ca        pīti upekkhācatutthakaṃ
     ākāsañceva viññāṇaṃ      ākiñcanevasaññinā 2-
     nirodho 3- navamo vutto    dasamaṃ sūcimukhi cāti.
           ----------
@Footnote: 1 Ma. vivekajaṃ avitakkaṃ . 2 Yu. ākiñcaññeva. Ma. ākiñcamevasaññinā.
@3 Po. nirodhaṃ. Yu. nirodhenagahe vutto.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 295-297. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=17&item=517&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=17&item=517&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=17&item=517&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=17&item=517&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=517              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=8345              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=8345              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :