ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
   [195]  Ekaṃ  samayaṃ  āyasmā  piṇḍolabhāradvājo kosambiyaṃ
viharati  ghositārāme  .  atha  kho  rājā  udeno yenāyasmā
piṇḍolabhāradvājo tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
āyasmatā   piṇḍolabhāradvājena   saddhiṃ   sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno
kho  rājā  udeno  āyasmantaṃ  piṇḍolabhāradvājaṃ etadavoca ko
nu  kho  bho  bhāradvāja hetu ko paccayo yenime daharā bhikkhū
susū  kāḷakesā  bhadrena  yobbanena  samannāgatā  paṭhamena vayasā
anikīḷitāvino  kāmesu  yāvajīvaṃ  paripuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ
caranti  addhānañca  āpādentīti  .  vuttaṃ  kho  etaṃ mahārāja
Tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena  etha
tumhe  bhikkhave  mātumattīsu  mātucittaṃ  upaṭṭhapetha  bhaginīmattīsu
bhaginīcittaṃ  upaṭṭhapetha  dhītumattīsu  dhītucittaṃ upaṭṭhapethāti . ayaṃ 1-
kho mahārāja hetu ayaṃ paccayo yenime daharā bhikkhū susū kāḷakesā
bhadrena  yobbanena  samannāgatā  paṭhamena  vayasā  anikīḷitāvino
kāmesu   yāvajīvaṃ   paripuṇṇaṃ   parisuddhaṃ   brahmacariyaṃ  caranti
addhānañca āpādentīti.
   [196] Loḷaṃ 2- kho bho bhāradvāja cittaṃ appekadā mātumattīsupi
lobhadhammā   uppajjanti   bhaginīmattīsupi   lobhadhammā  uppajjanti
dhītumattīsupi  lobhadhammā  uppajjanti . atthi nu kho bho bhāradvāja
añño  ca  hetu  añño  ca  paccayo yenime daharā bhikkhū susū
kāḷakesā .pe. Addhānañca āpādentīti.
   {196.1}  Vuttaṃ  kho etaṃ mahārāja tena bhagavatā jānatā
passatā  arahatā  sammāsambuddhena  etha  tumhe  bhikkhave imameva
kāyaṃ uddhaṃ pādatalā adho kesamatthakā tacapariyantaṃ pūrannānappakārassa
asucino paccavekkhatha atthi imasmiṃ kāye kesā lomā nakhā dantā
taco maṃsaṃ nahārū 3- aṭṭhī aṭṭhimiñjaṃ vakkaṃ hadayaṃ yakanaṃ kilomakaṃ pihakaṃ
papphāsaṃ  antaṃ  antaguṇaṃ  udariyaṃ  karīsaṃ pittaṃ semhaṃ pubbo lohitaṃ
sedo  medo  assu  vasā  kheḷo siṅghānikā lasikā muttanti .
Ayampi  kho mahārāja hetu ayaṃ paccayo yenime daharā bhikkhū susū
@Footnote: 1 Yu. ayampi .  2 Ma. Yu. lolaṃ . 3 Ma. Yu. nahāru.
Kāḷakesā .pe. Addhānañca āpādentīti 1-.
   [197] Ye te bho bhāradvāja bhikkhū bhāvitakāyā bhāvitasīlā
bhāvitacittā  bhāvitapaññā  tesantaṃ  na  dukkaraṃ  hoti  2- .
Ye  ca  kho  te bho bhāradvāja bhikkhū abhāvitakāyā abhāvitasīlā
abhāvitacittā  abhāvitapaññā tesantaṃ dukkaraṃ hoti . appekadā bho
bhāradvāja  asubhato  manasikarissāmāti 3- subhato va āgacchati atthi
nu kho bho bhāradvāja añño ca [4]- hetu añño ca paccayo yenime
daharā bhikkhū susū kāḷakesā .pe. Addhānañca āpādentīti.
   {197.1} Vuttaṃ kho etaṃ mahārāja tena bhagavatā jānatā passatā
arahatā sammāsambuddhena etha tumhe bhikkhave indriyesu guttadvārā
viharatha  cakkhunā  rūpaṃ  disvā  mā  nimittaggāhino  ahuvattha  mā
anubyañjanaggāhino  yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya   paṭipajjatha   rakkhatha  cakkhundriyaṃ  cakkhundriye  saṃvaraṃ
āpajjatha  .  sotena saddaṃ sutvā . ghānena gandhaṃ ghāyitvā .
Jivhāya rasaṃ sāyitvā . kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā . manasā dhammaṃ
viññāya  mā  nimittaggāhino  ahuvattha  mā  anubyañjanaggāhino
yatvādhikaraṇamenaṃ   manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā
pāpakā   akusalā   dhammā   anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya
@Footnote: 1 Yu. itisaddo natthi . 2 Ma. tesaṃ taṃ sukaraṃ hoti .  3 Ma. karissāmīti.
@4 Ma. kho.
Paṭipajjatha  rakkhatha  manindriyaṃ  manindriye  saṃvaraṃ  āpajjathāti .
Ayampi  kho  mahārāja  hetu  ayaṃ  paccayo yenime daharā bhikkhū
susū  kāḷakesā  bhadrena  yobbanena  samannāgatā  paṭhamena vayasā
anikīḷitāvino  kāmesu  yāvajīvaṃ  paripuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ
caranti addhānañca āpādentīti.
   [198]  Acchariyaṃ  bho  bhāradvāja abbhūtaṃ bho bhāradvāja .
Yāva  subhāsitañcidaṃ  bho  bhāradvāja tena bhagavatā jānatā passatā
arahatā  sammāsambuddhena  eseva  kho  bho  bhāradvāja  hetu
esa  paccayo  yenime  daharā  bhikkhū  susū  kāḷakesā  bhadrena
yobbanena  samannāgatā  paṭhamena  vayasā  anikīḷitāvino  kāmesu
yāvajīvaṃ   paripuṇṇaṃ   parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  caranti  addhānañca
āpādentīti . ahampi kho bho bhāradvāja yasmiṃ samaye arakkhiteneva
kāyena  arakkhitāya  vācāya arakkhitena cittena anupaṭṭhitāya satiyā
asaṃvutehi  indriyehi  antepuraṃ  pavisāmi  ativiya  maṃ tasmiṃ samaye
lobhadhammā  parisahanti  .  yasmiñca  khvāhaṃ  bho bhāradvāja samaye
rakkhiteneva  kāyena rakkhitāya vācāya rakkhitena cittena upaṭṭhitāya
satiyā saṃvutehi indriyehi antepuraṃ pavisāmi na maṃ tattha 1- tasmiṃ
samaye  lobhadhammā  parisahanti . abhikkantaṃ bho bhāradvāja abhikkantaṃ
bho  bhāradvāja  .  seyyathāpi  bho  bhāradvāja  nikkujjitaṃ  vā
@Footnote: 1 Ma. Yu. tathā.
Ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā  vivareyya  mūḷhassa  vā  maggaṃ
ācikkheyya  andhakāre  vā  telappajjotaṃ  dhāreyya  cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti  evamevaṃ  bhotā  bhāradvājena  anekapariyāyena
dhammo  pakāsito  .  esāhaṃ  bho  bhāradvāja taṃ bhagavantaṃ saraṇaṃ
gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ  bhāradvājo
dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti. Catutthaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 139-143. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=18&item=195&items=4              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=18&item=195&items=4&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=195&items=4              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=195&items=4              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=195              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=945              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=945              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :