ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
   [7]  Cakkhuṃ  bhikkhave  aniccaṃ  atītānāgataṃ  ko pana vādo
paccuppannassa  .  evaṃ  passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako atītasmiṃ
cakkhusmiṃ  anapekkho  hoti  anāgataṃ  cakkhuṃ nābhinandati paccuppannassa
cakkhussa  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno  hoti . sotaṃ
aniccaṃ  .  ghānaṃ aniccaṃ . jivhā aniccā atītānāgatā ko pana
vādo  paccuppannāya  .  evaṃ  passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako
atītāya  jivhāya  anapekkho  hoti  anāgataṃ  jivhaṃ  nābhinandati
paccuppannāya  jivhāya  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno
hoti  .  kāyo  anicco  .pe.  mano  anicco  atītānāgato
ko  pana  vādo  paccuppannassa  .  evaṃ  passaṃ bhikkhave sutavā
ariyasāvako  atītasmiṃ  manasmiṃ  anapekkho  hoti  anāgataṃ  manaṃ
nābhinandati  paccuppannassa  manassa  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya
paṭipanno hotīti. Sattamaṃ.
   [8]  Cakkhuṃ  bhikkhave  dukkhaṃ  atītānāgataṃ  ko  pana vādo
paccuppannassa  .  evaṃ  passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako atītasmiṃ
cakkhusmiṃ  anapekkho  hoti  anāgataṃ  cakkhuṃ nābhinandati paccuppannassa
cakkhussa  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno  hoti  .pe.
Jivhā  dukkhā  atītānāgatā  ko  pana  vādo  paccuppannāya .
Evaṃ  passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako atītāya jivhāya anapekkho
hoti  anāgataṃ  jivhaṃ  nābhinandati  paccuppannāya  jivhāya nibbidāya
virāgāya  nirodhāya  paṭipanno  hoti  .  kāyo  dukkho  .pe.
Mano  dukkho  atītānāgato  ko  pana  vādo  paccuppannassa .
Evaṃ  passaṃ  bhikkhave sutavā ariyasāvako atītasmiṃ manasmiṃ anapekkho
hoti  anāgataṃ  manaṃ  nābhinandati  paccuppannassa  manassa  nibbidāya
virāgāya nirodhāya paṭipanno hotīti. Aṭṭhamaṃ.
   [9]  Cakkhuṃ  bhikkhave  anattā  atītānāgataṃ ko pana vādo
paccuppannassa  .  evaṃ  passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako atītasmiṃ
cakkhusmiṃ  anapekkho  hoti  anāgataṃ  cakkhuṃ nābhinandati paccuppannassa
cakkhussa  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno  hoti  .pe.
Jivhā  anattā  atītānāgatā  ko  pana  vādo paccuppannāya .
Evaṃ  passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako atītāya jivhāya anapekkho
hoti   anāgataṃ   jivhaṃ   nābhinandati  paccuppannāya  jivhāya
nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno  hoti  .  kāyo
anattā  .pe.  mano  anattā  atītānāgato  ko  pana  vādo
paccuppannassa  .  evaṃ  passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako atītasmiṃ
manasmiṃ  anapekkho  hoti  anāgataṃ  manaṃ  nābhinandati  paccuppannassa
manassa nibbidāya virāgāya nirodhāya paṭipanno hotīti. Navamaṃ.
   [10]  Rūpā  bhikkhave aniccā atītānāgatā ko pana vādo
paccuppannānaṃ  .  evaṃ  passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako atītesu
rūpesu  anapekkho  hoti  anāgate  rūpe nābhinandati paccuppannānaṃ
rūpānaṃ  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno  hoti . saddā
gandhā  rasā  phoṭṭhabbā  dhammā  aniccā  atītānāgatā ko pana
vādo  paccuppannānaṃ  .  evaṃ  passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako
atītesu  dhammesu  anapekkho  hoti  anāgate  dhamme  nābhinandati
paccuppannānaṃ  dhammānaṃ  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno
hotīti. Dasamaṃ.
   [11]  Rūpā  bhikkhave  dukkhā atītānāgatā ko pana vādo
paccuppannānaṃ  .  evaṃ  passaṃ  bhikkhave  sutavā  ariyasāvako
atītesu  rūpesu  anapekkho  hoti  anāgate  rūpe  nābhinandati
paccuppannānaṃ  rūpānaṃ  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno
hoti .pe. Ekādasamaṃ.
   [12]  Rūpā  bhikkhave  anattā  atītānāgatā  ko  pana
vādo  paccuppannānaṃ  .  evaṃ  passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako
atītesu  rūpesu  anapekkho  hoti  anāgate  rūpe  nābhinandati
paccuppannānaṃ  rūpānaṃ  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno
hoti  .  saddā  gandhā  rasā  phoṭṭhabbā  dhammā  anattā
atītānāgatā  ko  pana  vādo  paccuppannānaṃ  .  evaṃ  passaṃ
Bhikkhave  sutavā  ariyasāvako  atītesu  dhammesu  anapekkho  hoti
anāgate  dhamme  nābhinandati  paccuppannānaṃ  dhammānaṃ  nibbidāya
virāgāya nirodhāya paṭipanno hotīti. Dvādasamaṃ.
          Aniccavaggo paṭhamo.
            Tassuddānaṃ
     aniccaṃ dukkhaṃ anattā ca   tayo ajjhattabāhirā
     yadaniccena tayo vuttā    te te ajjhattabāhirāti.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 4-7. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=18&item=7&items=6              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=18&item=7&items=6&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=7&items=6              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=7&items=6              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=7              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=46              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=46              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :