ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.
   [1082] Seyyathapi bhikkhave ganga nadi pacinaninna pacinapona
pacinapabbhara . evameva kho bhikkhave bhikkhu pancindriyani bhavento
pancindriyani  bahulikaronto  nibbananinno  hoti  nibbanapono
nibbanapabbharo.
   [1083]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu  pancindriyani  bhavento
pancindriyani  bahulikaronto  nibbananinno  hoti  nibbanapono
nibbanapabbharo . idha bhikkhave bhikkhu saddhindriyam bhaveti vivekanissitam
viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  viriyindriyam  satindriyam
samadhindriyam   pannindriyam   bhaveti   vivekanissitam  viraganissitam
nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .  evam  kho  bhikkhave  bhikkhu
pancindriyani    bhavento    pancindriyani    bahulikaronto
nibbananinno hoti nibbanapono nibbanapabbharoti.
   [1084]  Pancimani  bhikkhave  uddhambhagiyani  sannojanani .
Katamani  panca  .  ruparago arupago mano uddhaccam avijja .
Imani kho bhikkhave pancuddhambhagiyani sannojanani.
   [1085] Imesam kho bhikkhave pancannam uddhambhagiyanam sannojananam
abhinnaya   parinnaya   parikkhayaya   pahanaya   pancindriyani
bhavetabbani  .  katamani  panca . idha bhikkhave bhikkhu saddhindriyam
Bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim
.pe.  pannindriyam  bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam
vossaggaparinamim  .  imesam  kho  bhikkhave  pancannam uddhambhagiyanam
sannojananam  abhinnaya  parinnaya  parikkhayaya  pahanaya  imani
pancindriyani  bhavetabbaniti  .  (yatha maggasamyuttam vittharitam tatha
vittharetabbam vivekanissitam).
   [1086] Seyyathapi bhikkhave ganga nadi pacinaninna pacinapona
pacinapabbhara . evameva kho bhikkhave bhikkhu pancindriyani bhavento
pancindriyani  bahulikaronto  nibbananinno  hoti  nibbanapono
nibbanapabbharo.
   [1087]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu  pancindriyani  bhavento
pancindriyani  bahulikaronto  nibbananinno  hoti  nibbanapono
nibbanapabbharo  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  saddhindriyam  bhaveti
ragavinayapariyosanam  dosavinayapariyosanam  mohavinayapariyosanam  .pe.
Pannindriyam   bhaveti   ragavinayapariyosanam   dosavinayapariyosanam
mohavinayapariyosanam . evam kho bhikkhave bhikkhu pancindriyani bhavento
pancindriyani  bahulikaronto  nibbananinno  hoti  nibbanapono
nibbanapabbharoti.
   [1088]  Pancimani  bhikkhave  uddhambhagiyani  sannojanani .
Katamani  panca  . ruparago aruparago mano uddhaccam avijja .
Imani kho bhikkhave panca uddhambhagiyani sannojanani.
   [1089] Imesam kho bhikkhave pancannam uddhambhagiyanam sannojananam
abhinnaya   parinnaya   parikkhayaya   pahanaya   pancindriyani
bhavetabbani  .  katamani  panca . idha bhikkhave bhikkhu saddhindriyam
bhaveti  ragavinayapariyosana  dosavinayapariyosanam  mohavinayapariyosanam
viriyindriyam   satindriyam   samadhindriyam   pannindriyam   bhaveti
ragavinayapariyosanam   dosavinayapariyosanam   mohavinayapariyosanam  .
Imesam   kho  bhikkhave  pancannam  uddhambhagiyanam  sannojananam
abhinnaya  parinnaya  parikkhaya  pahanaya  imani  pancindriyani
bhavetabbaniti.
(yatha maggasamyutte evam bhavati indriyasamyuttam).
            Tassuddanam
     sannojana anusaya     addhanam asavakkhaya
     dve phala sattanisamsa    caturukkha vaggo tena pavuccatiti.
          Indriyasamyuttam nitthitam.
            ------
           Sammappadhanasamyuttam             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 316-319. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=19&item=1082&items=8&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=19&item=1082&items=8&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=19&item=1082&items=8&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=19&item=1082&items=8&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1082              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :