ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.
   [1485]  Ekaṃ  samayaṃ  āyasmā ca sārīputto āyasmā ca
ānando  sāvatthiyaṃ  viharanti  jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme .
Atha  kho  āyasmā  sārīputto  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā vuṭṭhito
yena  āyasmā  ānando  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā
ānandena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho āyasmā sārīputto
@Footnote: 1 Ma. Yu. paññāpemi.
Āyasmantaṃ  ānandaṃ  etadavoca  katinaṃ  nu  kho  āvuso ānanda
dhammānaṃ  pahānā  katinaṃ  dhammānaṃ  samannāgamanahetu  evamayaṃ  pajā
bhagavatā byākatā sotāpannā avinipātadhammā niyatā sambodhiparāyanāti.
   [1486] Catunnaṃ kho āvuso dhammānaṃ pahānā catunnaṃ dhammānaṃ
samannāgamanahetu  evamayaṃ  pajā  bhagavatā  byākatā  sotāpannā
avinipātadhammā  niyatā  sambodhiparāyanāti  .  katamesaṃ  catunnaṃ .
Yathārūpena   kho  āvuso  buddhe  appasādena  samannāgato
assutavā  puthujjano  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ   nirayaṃ   upapajjati   tathārūpassa  buddhe  appasādo
na  hoti  .  yathārūpena ca kho āvuso buddhe aveccappasādena
samannāgato  sutavā  ariyasāvako  kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ
saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  tathārūpassa  buddhe  aveccappasādo  hoti
itipi so bhagavā .pe. Satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti.
   [1487]  Yathārūpena  [1]- kho āvuso dhamme appasādena
samannāgato  assutavā  puthujjano kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ
duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  tathārūpassa  dhamme  appasādo
na  hoti  .  yathārūpena ca kho āvuso dhamme aveccappasādena
samannāgato  sutavā  ariyasāvako  kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ
saggaṃ   lokaṃ  upapajjati  tathārūpassa  dhamme  aveccappasādo
@Footnote: 1 Ma. ca.
Hoti svākkhāto bhagavatā dhammo .pe.
   [1488]  Yathārūpena  kho  āvuso  saṅghe  appasādena
samannāgato  assutavā  puthujjano kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ
duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  tathārūpassa  saṅghe  appasādo
na  hoti  .  yathārūpena ca kho āvuso saṅghe aveccappasādena
samannāgato  sutavā  ariyasāvako  kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ
saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  tathārūpassa  saṅghe  aveccappasādo  hoti
supaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho  .pe.  anuttaraṃ  puññakkhettaṃ
lokassāti.
   [1489] Yathārūpena kho āvuso dussīlyena samannāgato assutavā
puthujjano  kāyassa  bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjati  tathārūpassa  dussīlyaṃ 1- na hoti . yathārūpehi ca kho
āvuso ariyakantehi sīlehi samannāgato [2]- ariyasāvako kāyassa bhedā
paraṃ  maraṇā  sugatiṃ  saggaṃ lokaṃ upapajjati tathārūpānissa ariyakantāni
sīlāni honti akkhaṇḍāni .pe. Samādhisaṃvattanikāni.
   [1490]  Imesaṃ kho āvuso catunnaṃ dhammānaṃ pahānā imesaṃ
catunnaṃ  dhammānaṃ  samannāgamanahetu  evamayaṃ  pajā bhagavatā byākatā
sotāpannā avinipātadhammā niyatā sambodhiparāyanāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 453-455. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=19&item=1485&items=6              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=19&item=1485&items=6&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=19&item=1485&items=6              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=19&item=1485&items=6              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1485              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :