ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā
   [109] 19 Ekaṃ samayaṃ bhagavā verañjāyaṃ viharati naḷerupucimaṇḍe 9-.
Athakho  pahārādo  asurindo yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi . ekamantaṃ ṭhitaṃ kho pahārādaṃ
asurindaṃ  bhagavā  etadavoca  api pana pahārāda asurā mahāsamudde
abhiramantīti  .  abhiramanti  bhante asurā mahāsamuddeti . kati pana
pahārāda mahāsamudde acchariyā abbhutadhammā 10- ye disvā disvā
asurā mahāsamudde abhiramantīti . aṭṭha bhante mahāsamudde acchariyā
abbhutadhammā  ye  disvā  disvā  asurā  mahāsamudde  abhiramanti
katame  aṭṭha  mahāsamuddo  bhante  anupubbaninno  anupubbapoṇo
@Footnote: 1 Ma. te . 2 Ma. subaddhā ye .  3 Ma. phassena baddhāti . 4 Ma. ruṇṇena.
@5 Ma. ākappena . 6 Ma. vanabhaṅgena. 7 Ma. gandhena .  8 Ma. rasena.
@9 Ma. naḷerupucimaṇḍamūle .  10 Ma. abbhutā dhammā. evamuparipi.
Anupubbapabbhāro  nāyatakeneva  papāto  yampi  bhante  mahāsamuddo
anupubbaninno   anupubbapoṇo   anupubbapabbhāro   nāyatakeneva
papāto  ayaṃ  bhante  mahāsamudde  paṭhamo  acchariyo  abbhutadhammo
yaṃ disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti.
   {109.1} Puna caparaṃ bhante mahāsamuddo ṭhitadhammo velannātivattati
yampi  bhante  mahāsamuddo  ṭhitadhammo  velannātivattati  ayaṃ bhante
mahāsamudde  dutiyo  acchariyo abbhutadhammo yaṃ disvā disvā asurā
mahāsamudde  abhiramanti  . puna caparaṃ bhante mahāsamuddo na matena
kuṇapena saṃvattati 1- yaṃ hoti mahāsamudde mataṃ kuṇapaṃ taṃ khippameva tīraṃ
vāheti thalaṃ ussādeti 2- yampi bhante mahāsamuddo na matena kuṇapena
saṃvattati yaṃ hoti mahāsamudde mataṃ kuṇapaṃ taṃ khippameva tīraṃ vāheti thalaṃ
ussādeti  ayaṃ bhante mahāsamudde tatiyo acchariyo abbhutadhammo yaṃ
disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti.
   {109.2} Puna caparaṃ bhante yā kāci mahānadiyo seyyathīdaṃ gaṅgā
yamunā  aciravatī  sarabhū  mahī tā mahāsamuddaṃ patvā jahanti purimāni
nāmagottāni  mahāsamuddotveva  saṅkhayaṃ  gacchanti  yampi bhante yā
kāci  mahānadiyo  seyyathīdaṃ  gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī tā
mahāsamuddaṃ  patvā  jahanti  purimāni  nāmagottāni mahāsamuddotveva
saṅkhayaṃ  gacchanti  ayaṃ  bhante  mahāsamudde  catuttho  acchariyo
abbhutadhammo yaṃ disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti.
   {109.3}  Puna caparaṃ bhante yā kāci 3- loke savantiyo
@Footnote: 1 Ma. saṃvasati . 2 Ma. ussāreti. evamuparipi .  3 Ma. yā ca.
Mahāsamuddaṃ  appenti  yā  ca antalikkhā dhārā papatanti na tena
mahāsamuddassa  unnattaṃ  1- vā pūrattaṃ vā paññāyati yampi bhante
yā  kāci loke savantiyo mahāsamuddaṃ appenti yā ca antalikkhā
dhārā papatanti na tena mahāsamuddassa unnattaṃ 1- vā pūrattaṃ vā
paññāyati  ayaṃ  bhante  mahāsamudde  pañcamo acchariyo abbhutadhammo
yaṃ disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti.
   {109.4} Puna caparaṃ bhante mahāsamuddo ekaraso loṇaraso yampi
bhante mahāsamuddo ekaraso loṇaraso ayaṃ bhante mahāsamudde chaṭṭho
acchariyo abbhutadhammo yaṃ disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti.
   {109.5} Puna caparaṃ bhante mahāsamuddo bahuratano anekaratano
tatrīmāni ratanāni seyyathīdaṃ muttā maṇi veḍuriyo saṅkho silā pavāḷaṃ
rajataṃ  jātarūpaṃ  lohitaṅgo 2- masāragallaṃ yampi bhante mahāsamuddo
bahuratano anekaratano tatrīmāni ratanāni seyyathīdaṃ muttā maṇi veḍuriyo
saṅkho  silā  pavāḷaṃ rajataṃ jātarūpaṃ lohitaṅgo 2- masāragallaṃ ayaṃ
bhante  mahāsamudde sattamo acchariyo abbhutadhammo yaṃ disvā disvā
asurā mahāsamudde abhiramanti.
   {109.6} Puna caparaṃ bhante mahāsamuddo mahataṃ bhūtānaṃ āvāso
tatrīme bhūtā timitimiṅgalā timiramiṅgalā 3- asurā nāgā  gandhabbā
santi   mahāsamudde  yojanasatikāpi  attabhāvā  dviyojanasatikāpi
attabhāvā  tiyojanasatikāpi  attabhāvā  catuyojanasatikāpi  attabhāvā
pañcayojanasatikāpi   attabhāvā   yampi   bhante   mahāsamuddo
@Footnote: 1 Ma. ūnattaṃ .  2 Ma. lohitako .  3 Ma. timi timiṅgalo timirapiṅgalo.
@evamuparipi.
Mahataṃ bhūtānaṃ āvāso tatrīme bhūtā timitimiṅgalā timiramiṅgalā asurā
nāgā  gandhabbā  santi mahāsamudde yojanasatikāpi attabhāvā .pe.
Tiyojanasatikāpi  catuyojanasatikāpi  pañcayojanasatikāpi  attabhāvā  ayaṃ
bhante  mahāsamudde aṭṭhamo acchariyo abbhutadhammo yaṃ disvā disvā
asurā mahāsamudde abhiramanti . ime kho bhante mahāsamudde aṭṭha
acchariyā abbhutadhammā ye disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti.
   {109.7} Api pana bhante bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramantīti.
Abhiramanti pahārāda bhikkhū imasmiṃ dhammavinayeti . kati pana bhante imasmiṃ
dhammavinaye  acchariyā  abbhutadhammā  ye disvā disvā bhikkhū imasmiṃ
dhammavinaye abhiramantīti . aṭṭha pahārāda imasmiṃ dhammavinaye acchariyā
abbhutadhammā  ye  disvā  disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti
katame  aṭṭha  seyyathāpi  pahārāda  mahāsamuddo  anupubbaninno
anupubbapoṇo  anupubbapabbhāro  nāyatakeneva  papāto  evameva
kho  pahārāda  imasmiṃ  dhammavinaye  anupubbasikkhā  anupubbakiriyā
anupubbapaṭipadā   nāyatakeneva  aññāpaṭivedho  yampi  pahārāda
imasmiṃ  dhammavinaye  anupubbasikkhā  anupubbakiriyā  anupubbapaṭipadā
nāyatakeneva  aññāpaṭivedho  ayaṃ  pahārāda  imasmiṃ  dhammavinaye
paṭhamo  acchariyo  abbhutadhammo  yaṃ  disvā  disvā  bhikkhū  imasmiṃ
dhammavinaye abhiramanti.
   {109.8} Seyyathāpi pahārāda mahāsamuddo ṭhitadhammo velaṃ nātivattati
evameva kho pahārāda yaṃ mayā sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ taṃ mama
Sāvakā  jīvitahetupi  nātikkamanti  yampi  pahārāda  mayā sāvakānaṃ
sikkhāpadaṃ  paññattaṃ  taṃ  mama  sāvakā  jīvitahetupi nātikkamanti ayaṃ
pahārāda  imasmiṃ dhammavinaye dutiyo acchariyo abbhutadhammo yaṃ disvā
disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti.
   {109.9} Seyyathāpi pahārāda mahāsamuddo na matena kuṇapena
saṃvattati 1- yaṃ hoti mahāsamudde mataṃ kuṇapaṃ taṃ khippameva tīraṃ vāheti
thalaṃ ussādeti evameva kho pahārāda yo so puggalo dussīlo pāpadhammo
asucisaṅkassarasamācāro   paṭicchannakammanto  assamaṇo  samaṇapaṭiñño
abrahmacārī  brahmacārīpaṭiñño  antopūti avassuto kasambukajāto 2-
na tena saṅgho saṃvasati khippameva naṃ sannipatitvā ukkhipati kiñcāpi so
hoti majjhe bhikkhusaṅghassa nisinno athakho so ārakāva saṅghamhā saṅgho
ca tena yampi pahārāda yo puggalo dussīlo pāpadhammo asucisaṅkassarasamācāro
paṭicchannakammanto  assamaṇo samaṇapaṭiñño abrahmacārī brahmacārīpaṭiñño
antopūti avassuto kasambukajāto na tena saṅgho saṃvasati khippaṃyeva naṃ
sannipatitvā  ukkhipati kiñcāpi so hoti majjhe bhikkhusaṅghassa nisinno
athakho so ārakāva saṅghamhā saṅgho ca tena ayaṃ pahārāda imasmiṃ
dhammavinaye tatiyo acchariyo abbhutadhammo yaṃ disvā disvā bhikkhū imasmiṃ
dhammavinaye abhiramanti.
   {109.10} Seyyathāpi pahārāda yā kāci mahānadiyo seyyathīdaṃ gaṅgā
yamunā aciravatī sarabhū mahī tā mahāsamuddaṃ patvā jahanti purimāni nāmagottāni
@Footnote: 1 Ma. saṃvasati . 2 Ma. kasambujāto. evamuparipi.
Mahāsamuddotveva saṅkhayaṃ gacchanti evameva kho pahārāda cattārome
vaṇṇā  khattiyā  brāhmaṇā  vessā  suddā te tathāgatappavedite
dhammavinaye agārasmā anagāriyaṃ pabbajitvā jahanti purimāni nāmagottāni
samaṇo  sakyaputtiyotveva  1-  saṅkhayaṃ  gacchanti  yampi  pahārāda
cattārome  vaṇṇā  khattiyā  brāhmaṇā  vessā  suddā  te
tathāgatappavedite  dhammavinaye  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitvā
jahanti  purimāni  nāmagottāni  samaṇo sakyaputtiyotveva 1- saṅkhayaṃ
gacchanti  ayampi  pahārāda  imasmiṃ  dhammavinaye  catuttho  acchariyo
abbhutadhammo yaṃ disvā disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti.
   {109.11}  Seyyathāpi  pahārāda yā kāci loke savantiyo
mahāsamuddaṃ  appenti  yā  ca antalikkhā dhārā papatanti na tena
mahāsamuddassa  unnattaṃ  vā  pūrattaṃ  vā  paññāyati evameva kho
pahārāda bahū cepi bhikkhū anupādisesāya nibbānadhātuyā parinibbāyanti
na  tena  nibbānadhātuyā  unnattaṃ vā pūrattaṃ vā paññāyati yampi
pahārāda bahū cepi bhikkhū anupādisesāya nibbānadhātuyā parinibbāyanti
na  tena  nibbānadhātuyā  unnattaṃ  vā pūrattaṃ vā paññāyati ayaṃ
pahārāda  imasmiṃ  dhammavinaye  pañcamo  acchariyo  abbhutadhammo  yaṃ
disvā disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti.
   {109.12}  Seyyathāpi  pahārāda  mahāsamuddo  ekaraso
loṇaraso  evameva  kho  pahārāda  ayaṃ  dhammavinayo  ekaraso
vimuttiraso   yampi   pahārāda   ayaṃ   dhammavinayo  ekaraso
@Footnote: 1 Ma. samaṇā sakyaputtiyā tveva.
Vimuttiraso  ayaṃ  pahārāda  imasmiṃ  dhammavinaye  chaṭṭho  acchariyo
abbhutadhammo yaṃ disvā disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti.
   {109.13} Seyyathāpi pahārāda mahāsamuddo bahuratano anekaratano
tatrīmāni ratanāni seyyathīdaṃ muttā maṇi veḍuriyo saṅkho silā pavāḷaṃ
rajataṃ  jātarūpaṃ  lohitaṅgo  masāragallaṃ evameva kho pahārāda ayaṃ
dhammavinayo  bahuratano  anekaratano  tatrīmāni  ratanāni  seyyathīdaṃ
cattāro  satipaṭṭhānā  cattāro  sammappadhānā cattāro iddhipādā
pañcindriyāni  pañca  balāni  satta  bojjhaṅgā  ariyo  aṭṭhaṅgiko
maggo  yampi  pahārāda  ayaṃ  dhammavinayo  bahuratano  anekaratano
tatrīmāni  ratanāni  seyyathīdaṃ  cattāro  satipaṭṭhānā  cattāro
sammappadhānā  cattāro  iddhipādā  pañcindriyāni  pañca  balāni
satta  bojjhaṅgā  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo ayaṃ pahārāda imasmiṃ
dhammavinaye  sattamo  acchariyo  abbhutadhammo  yaṃ  disvā  disvā
bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti.
   {109.14} Seyyathāpi pahārāda mahāsamuddo mahataṃ bhūtānaṃ āvāso
tatrīme bhūtā timitimiṅgalā timiramiṅgalā asurā nāgā gandhabbā santi
mahāsamudde  yojanasatikāpi  attabhāvā  dviyojanasatikāpi  attabhāvā
tiyojanasatikāpi attabhāvā catuyojanasatikāpi attabhāvā pañcayojanasatikāpi
attabhāvā evameva kho pahārāda ayaṃ dhammavinayo mahataṃ bhūtānaṃ āvāso
tatrīme bhūtā sotāpanno sotāpattiphalasacchikiriyāya paṭipanno sakadāgāmī
Sakadāgāmiphalasacchikiriyāya   paṭipanno   anāgāmī   anāgāmiphala-
sacchikiriyāya  paṭipanno  arahā  arahattāya  paṭipanno  yampi
pahārāda  ayaṃ  dhammavinayo  mahataṃ  bhūtānaṃ  āvāso tatrīme bhūtā
sotāpanno   sotāpattiphalasacchikiriyāya   paṭipanno   sakadāgāmī
sakadāgāmiphalasacchikiriyāya   paṭipanno   anāgāmī   anāgāmiphala-
sacchikiriyāya  paṭipanno  arahā  arahattāya paṭipanno ayaṃ pahārāda
imasmiṃ  dhammavinaye  aṭṭhamo acchariyo abbhutadhammo yaṃ disvā disvā
bhikkhū  imasmiṃ  dhammavinaye  abhiramanti . ime kho pahārāda imasmiṃ
dhammavinaye  aṭṭha  acchariyā  abbhutadhammā  ye disvā disvā bhikkhū
imasmiṃ dhammavinaye abhiramantīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 200-207. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=23&item=109&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=23&item=109&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=23&item=109&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=23&item=109&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=109              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5375              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5375              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :