ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā
           Vinayavaggo tatiyo
   [72]  Sattahi  bhikkhave  dhammehi samannāgato bhikkhu vinayadharo
hoti  .  katamehi  sattahi  āpattiṃ  jānāti  anāpattiṃ  jānāti
lahukaṃ  āpattiṃ  jānāti  garukaṃ  āpattiṃ  jānāti  sīlavā  hoti
pātimokkhasaṃvarasaṃvuto   viharati   ācāragocarasampanno   aṇumattesu
vajjesu  bhayadassāvī  samādāya  sikkhati  sikkhāpadesu catunnaṃ jhānānaṃ
ābhicetasikānaṃ  diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ  nikāmalābhī  hoti  akicchalābhī
akasiralābhī  āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva
dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja viharati . imehi kho
bhikkhave sattahi dhammehi samannāgato bhikkhu vinayadharo hotīti.
   [73] Sattahi bhikkhave dhammehi samannāgato bhikkhu vinayadharo hoti.
@Footnote: 1 Ma. hirī sūriyaṃ upamā . 2 Ma. bhāvanā . 3 Ma. sunettaarakena cāti.
Katamehi  sattahi  āpattiṃ  jānāti  anāpattiṃ  jānāti  lahukaṃ
āpattiṃ  jānāti  garukaṃ  āpattiṃ  jānāti  ubhayāni  kho  panassa
pātimokkhāni  vitthārena  svāgatāni  honti  suvibhattāni suppavattīni
suvinicchitāni  suttaso  anubyañjanaso  catunnaṃ  jhānānaṃ ābhicetasikānaṃ
diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ   nikāmalābhī  hoti  akicchalābhī  akasiralābhī
āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja viharati . imehi kho bhikkhave
sattahi dhammehi samannāgato bhikkhu vinayadharo hotīti.
   [74]  Sattahi  bhikkhave  dhammehi samannāgato bhikkhu vinayadharo
hoti  .  katamehi  sattahi  āpattiṃ  jānāti  anāpattiṃ  jānāti
lahukaṃ āpattiṃ jānāti garukaṃ āpattiṃ jānāti vinaye kho pana ṭhito
hoti  asaṃhīro  catunnaṃ  jhānānaṃ  ābhicetasikānaṃ diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ
nikāmalābhī  hoti  akicchalābhī  akasiralābhī  āsavānaṃ  khayā anāsavaṃ
cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja viharati . imehi kho bhikkhave sattahi dhammehi samannāgato
bhikkhu vinayadharo hotīti.
   [75]  Sattahi  bhikkhave  dhammehi samannāgato bhikkhu vinayadharo
hoti  .  katamehi sattahi āpattiṃ jānāti anāpattiṃ jānāti lahukaṃ
āpattiṃ  jānāti  garukaṃ  āpattiṃ  jānāti  anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ
anussarati  seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo  .pe.
Iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ anussarati dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  .pe.  yathākammūpage satte
pajānāti  āsavānaṃ  khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva
dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja viharati . imehi kho
bhikkhave sattahi dhammehi samannāgato bhikkhu vinayadharo hotīti.
   [76]  Sattahi  bhikkhave  dhammehi samannāgato bhikkhu vinayadharo
sobhati  .  katamehi  sattahi  āpattiṃ  jānāti  anāpattiṃ jānāti
lahukaṃ  āpattiṃ  jānāti garukaṃ āpattiṃ jānāti sīlavā hoti .pe.
Samādāya  sikkhati  sikkhāpadesu  catunnaṃ  jhānānaṃ  .pe. akasiralābhī
āsavānaṃ  khayā .pe. sacchikatvā upasampajja viharati . imehi kho
bhikkhave sattahi dhammehi samannāgato bhikkhu 1- vinayadharo sobhatīti.
   [77]  Sattahi  bhikkhave dhammehi samannāgato vinayadharo sobhati
katamehi  sattahi  āpattiṃ  jānāti anāpattiṃ jānāti lahukaṃ āpattiṃ
jānāti  garukaṃ  āpattiṃ  jānāti ubhayāni kho panassa pātimokkhāni
vitthārena  svāgatāni  honti  suvibhattāni  suppavattīni  suvinicchitāni
suttaso  anubyañjanaso  catunnaṃ  jhānānaṃ .pe. akasiralābhī āsavānaṃ
khayā  .pe.  sacchikatvā upasampajja viharati . imehi kho bhikkhave
sattahi dhammehi samannāgato vinayadharo sobhatīti.
   [78] Sattahi bhikkhave dhammehi samannāgato vinayadharo sobhati.
Katamehi  sattahi  āpattiṃ  jānāti anāpattiṃ jānāti lahukaṃ āpattiṃ
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Jānāti garukaṃ āpattiṃ jānāti vinaye kho pana ṭhito hoti asaṃhīro
catunnaṃ  jhānānaṃ .pe. akasiralābhī āsavānaṃ khayā .pe. sacchikatvā
upasampajja viharati . imehi kho bhikkhave sattahi dhammehi samannāgato
vinayadharo sobhatīti.
   [79] Sattahi bhikkhave dhammehi samannāgato vinayadharo sobhati.
Katamehi  sattahi  āpattiṃ  jānāti  anāpattiṃ  jānāti  lahukaṃ
āpattiṃ  jānāti  garukaṃ  āpattiṃ  jānāti  anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ
anussarati  seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo  .pe. iti
sākāraṃ  sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati dibbena cakkhunā
visuddhena  atikkantamānusakena  .pe.  yathākammūpage satte pajānāti
āsavānaṃ  khayā .pe. sacchikatvā upasampajja viharati . imehi kho
bhikkhave sattahi dhammehi samannāgato vinayadharo sobhatīti.
   [80]  Athakho  āyasmā  upāli  yena  bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinno  kho āyasmā upāli bhagavantaṃ etadavoca sādhu me bhante
bhagavā  saṅkhittena  dhammaṃ  desetu  yamahaṃ  bhagavato  dhammaṃ  sutvā
eko vūpakaṭṭho appamatto ātāpī pahitatto vihareyyanti . Ye kho
tvaṃ  upāli  dhamme  jāneyyāsi  ime dhammā na ekantanibbidāya
virāgāya  nirodhāya  upasamāya  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya
Saṃvattantīti  ekaṃsena  upāli  dhāreyyāsi  neso  dhammo  neso
vinayo  netaṃ  satthusāsananti  ye  ca  kho  tvaṃ  upāli  dhamme
jāneyyāsi  ime  dhammā  ekantanibbidāya  virāgāya  nirodhāya
upasamāya  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya  saṃvattantīti  ekaṃsena
upāli dhāreyyāsi eso dhammo eso vinayo etaṃ satthusāsananti.
   [81]  Sattime  bhikkhave adhikaraṇasamathā dhammā uppannuppannānaṃ
adhikaraṇānaṃ samathāya vūpasamāya . katame satta sammukhāvinayo dātabbo
sativinayo  dātabbo  amūḷhavinayo  dātabbo  paṭiññātakaraṇaṃ  [1]-
yebhuyyasikā [2]- tassa pāpiyasikā [3]- tiṇavatthārako [4]-. Ime kho
bhikkhave satta adhikaraṇasamathā dhammā uppannuppannānaṃ adhikaraṇānaṃ samathāya
vūpasamāyāti.
           Vinayavaggo tatiyo
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 142-146. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=23&item=72&items=10              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=23&item=72&items=10&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=23&item=72&items=10              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=23&item=72&items=10              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=72              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4684              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4684              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :