ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
           Yamakavaggo dutiyo
   [61]  Purimā  bhikkhave  koṭi  na paññāyati avijjāya ito
pubbe avijjā nāhosi atha pacchā sambhavīti 4- evañcetaṃ bhikkhave
vuccati  atha  ca  pana  paññāyati  idappaccayā avijjāti avijjampahaṃ
bhikkhave  sāhāraṃ  vadāmi  no  anāhāraṃ  ko cāhāro avijjāya
pañca  nīvaraṇātissa  vacanīyaṃ  pañcapahaṃ  bhikkhave  nīvaraṇe  sāhāre
@Footnote: 1 Po. vuṭṭhāhi. Yu. uṭṭhahi. 2 Ma. parihāno ca dvesaññā.
@3 Po. pabbajitaṃ dhiroti. Ma. pabbajitaṃ girīti. Yu. pabbajitāgirīti.
@4 Po. Ma. samabhavīti. aparaṃpi īdisameva.
Vadāmi  no  anāhāre  ko  cāhāro  pañcannaṃ  nīvaraṇānaṃ  tīṇi
duccaritānītissa  vacanīyaṃ  tīṇipahaṃ bhikkhave duccaritāni sāhārāni vadāmi
no anāhārāni ko cāhāro tiṇṇaṃ duccaritānaṃ indriyāsaṃvarotissa 1-
vacanīyaṃ  indriyāsaṃvarampahaṃ  bhikkhave  sāhāraṃ  vadāmi  no anāhāraṃ
ko  cāhāro  indriyāsaṃvarassa  asatāsampajaññantissa  2-  vacanīyaṃ
asatāsampajaññampahaṃ bhikkhave sāhāraṃ vadāmi no anāhāraṃ ko cāhāro
asatāsampajaññassa   ayoniso  manasikārotissa  vacanīyaṃ  ayoniso
manasikārampahaṃ  bhikkhave  sāhāraṃ vadāmi no anāhāraṃ ko cāhāro
ayoniso   manasikārassa   assaddhiyantissa  vacanīyaṃ  assaddhiyampahaṃ
bhikkhave  sāhāraṃ  vadāmi  no anāhāraṃ ko cāhāro assaddhiyassa
assaddhammassavanantissa  vacanīyaṃ  assaddhammassavanampahaṃ  bhikkhave  sāhāraṃ
vadāmi no anāhāraṃ ko cāhāro assaddhammassavanassa asappurisasaṃsevotissa
vacanīyaṃ
   {61.1} iti kho bhikkhave asappurisasaṃsevo paripūro assaddhammassavanaṃ
paripūreti assaddhammassavanaṃ paripūraṃ assaddhiyaṃ paripūreti assaddhiyaṃ paripūraṃ
ayoniso manasikāraṃ paripūreti ayoniso manasikāro paripūro asatāsampajaññaṃ
paripūreti asatāsampajaññaṃ paripūraṃ indriyāsaṃvaraṃ paripūreti indriyāsaṃvaro
paripūro tīṇi duccaritāni paripūreti tīṇi duccaritāni paripūrāni pañca nīvaraṇe
paripūrenti pañca nīvaraṇā paripūrā avijjaṃ paripūrenti evametissā avijjāya
āhāro  hoti  evañca  pāripūri  seyyathāpi bhikkhave uparipabbate
@Footnote: 1 Ma. indriyaasaṃvarotissa . 2 Po. asatiasampajaññantissa.
Thullaphusitake deve vassante deve gaḷagaḷāyante 1- taṃ udakaṃ yathāninnaṃ
pavattamānaṃ  pabbatakandarapadarasākhā  paripūreti  pabbatakandarapadarasākhā
paripūrā  kusubbhe  2-  paripūrenti  kusubbhā  paripūrā  mahāsobbhe
paripūrenti  mahāsobbhā  paripūrā  kunnadiyo  paripūrenti  kunnadiyo
paripūrā  mahānadiyo  paripūrenti  mahānadiyo paripūrā mahāsamuddaṃ 3-
sāgaraṃ  paripūrenti  evametassa  mahāsamuddassa  sāgarassa  āhāro
hoti evañca pāripūri
   {61.2}  evameva  kho  bhikkhave  asappurisasaṃsevo  paripūro
assaddhammassavanaṃ   paripūreti  assaddhammassavanaṃ  paripūraṃ  assaddhiyaṃ
paripūreti  assaddhiyaṃ  paripūraṃ  ayoniso manasikāraṃ paripūreti ayoniso
manasikāro   paripūro  asatāsampajaññaṃ  paripūreti  asatāsampajaññaṃ
paripūraṃ indriyāsaṃvaraṃ paripūreti indriyāsaṃvaro paripūro tīṇi duccaritāni
paripūreti  tīṇi  duccaritāni paripūrāni pañca nīvaraṇe paripūrenti pañca
nīvaraṇā  paripūrā avijjaṃ paripūrenti evametissā avijjāya āhāro
hoti evañca pāripūri.
   {61.3} Vijjāvimuttimpahaṃ bhikkhave sāhāraṃ vadāmi no anāhāraṃ ko
cāhāro vijjāvimuttiyā satta bojjhaṅgātissa vacanīyaṃ sattapahaṃ bhikkhave
bojjhaṅge  sāhāre  vadāmi no anāhāre ko cāhāro sattannaṃ
bojjhaṅgānaṃ  cattāro  satipaṭṭhānātissa  vacanīyaṃ cattāropahaṃ bhikkhave
satipaṭṭhāne  sāhāre  vadāmi no anāhāre ko cāhāro catunnaṃ
satipaṭṭhānānaṃ  tīṇi  sucaritānītissa  vacanīyaṃ  tīṇipahaṃ bhikkhave sucaritāni
sāhārāni  vadāmi  no  anāhārāni ko cāhāro tiṇṇaṃ sucaritānaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. deve gaḷagaḷāyanteti ime pāṭhā natthi. Yu. galagalāyante. 2 Po.
@kusambhe. Ma. kusombhe. aññattha evaṃ ñātabbaṃ. 3 Po. sabbatthavāresu samuddaṃ.
Indriyasaṃvarotissa  vacanīyaṃ  indriyasaṃvarampahaṃ  bhikkhave  sāhāraṃ vadāmi
no  anāhāraṃ  ko  cāhāro  indriyasaṃvarassa  satisampajaññantissa
vacanīyaṃ  satisampajaññampahaṃ  bhikkhave  sāhāraṃ  vadāmi  no  anāhāraṃ
ko  cāhāro  satisampajaññassa  yoniso  manasikārotissa  vacanīyaṃ
yoniso  manasikārampahaṃ  bhikkhave  sāhāraṃ vadāmi no anāhāraṃ ko
cāhāro  yoniso  manasikārassa saddhātissa vacanīyaṃ saddhampahaṃ bhikkhave
sāhāraṃ vadāmi no anāhāraṃ ko cāhāro saddhāya saddhammassavanantissa
vacanīyaṃ  saddhammassavanampahaṃ bhikkhave sāhāraṃ vadāmi no anāhāraṃ ko
cāhāro saddhammassavanassa sappurisasaṃsevotissa vacanīyaṃ
   {61.4} iti kho bhikkhave sappurisasaṃsevo paripūro saddhammassavanaṃ
paripūreti saddhammassavanaṃ paripūraṃ saddhaṃ paripūreti saddhā paripūrā yoniso
manasikāraṃ paripūreti yoniso manasikāro paripūro satisampajaññaṃ paripūreti
satisampajaññaṃ  paripūraṃ  indriyasaṃvaraṃ  paripūreti  indriyasaṃvaro  paripūro
tīṇi  sucaritāni  paripūreti  tīṇi  sucaritāni  paripūrāni  cattāro
satipaṭṭhāne paripūrenti cattāro satipaṭṭhānā paripūrā satta bojjhaṅge
paripūrenti  satta  bojjhaṅgā  paripūrā  vijjāvimuttiṃ  paripūrenti
evametissā vijjāvimuttiyā āhāro hoti evañca pāripūri
   {61.5}  seyyathāpi bhikkhave uparipabbate thullaphusitake  deve
vassante  deve  gaḷagaḷāyante  taṃ  udakaṃ  yathāninnaṃ  pavattamānaṃ
pabbatakandarapadarasākhā     paripūreti     pabbatakandarapadarasākhā
paripūrā    kusubbhe    paripūrenti    kusubbhā    paripūrā
Mahāsobbhe  paripūrenti  mahāsobbhā  paripūrā  kunnadiyo paripūrenti
kunnadiyo  paripūrā  mahānadiyo  paripūrenti  mahānadiyo  paripūrā
mahāsamuddaṃ  sāgaraṃ  paripūrenti  evametassa  mahāsamuddassa sāgarassa
āhāro 1- hoti evañca pāripūri evameva kho bhikkhave sappurisasaṃsevo
paripūro  saddhammassavanaṃ paripūreti saddhammassavanaṃ paripūraṃ saddhaṃ paripūreti
saddhā  paripūrā  yoniso  manasikāraṃ  paripūreti  yoniso manasikāro
paripūro  satisampajaññaṃ  paripūreti  satisampajaññaṃ  paripūraṃ  indriyasaṃvaraṃ
paripūreti  indriyasaṃvaro  paripūro  tīṇi  sucaritāni  paripūreti  tīṇi
sucaritāni  paripūrāni  cattāro  satipaṭṭhāne  paripūrenti  cattāro
satipaṭṭhānā  paripūrā  satta  bojjhaṅge paripūrenti satta bojjhaṅgā
paripūrā vijjāvimuttiṃ paripūrenti evametissā vijjāvimuttiyā āhāro
hoti evañca pāripūrīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 120-124. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=24&item=61&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=24&item=61&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=61&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=61&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=61              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=7933              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=7933              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :