ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
           Dhammapadagāthāya cuddasamo buddhavaggo
   [24] |24.179| 14 Yassa jitaṃ nāvajīyati
               jitamassa no yāti koci loke
               taṃ buddhaṃ anantagocaraṃ
               apadaṃ kena padena nessatha.
      |24.180| Yassa jālinī visattikā
               taṇhā natthi kuhiñci netave
               taṃ buddhaṃ anantagocaraṃ
               apadaṃ kena padena nessatha.
   |24.181| Ye jhānapasutā dhīrā      nekkhammūpasame ratā
            devāpi tesaṃ pihayanti    sambuddhānaṃ satīmataṃ.
   |24.182| Kiccho manussapaṭilābho    kicchaṃ maccāna jīvitaṃ
            kicchaṃ saddhammassavanaṃ     kiccho buddhānamuppado 1-.
   |24.183| Sabbapāpassa akaraṇaṃ     kusalassūpasampadā 2-
@Footnote: 1 Ma. buddhānamuppādo. Yu. buddhānaṃ uppādo.
@2 Ma. Yu. kusalassa upsampadā.
            Sacittapariyodapanaṃ       etaṃ buddhāna sāsanaṃ.
      |24.184| Khantī paramaṃ tapo tītikkhā
               nibbānaṃ paramaṃ vadanti buddhā
               na hi pabbajito parūpaghātī
               samaṇo hoti paraṃ viheṭhayanto.
   |24.185| Anūpavādo anūpaghāto    pātimokkhe ca saṃvaro
            mattaññutā ca bhattasmiṃ  pantañca sayanāsanaṃ
            adhicitte ca āyogo     etaṃ buddhāna sāsanaṃ.
   |24.186| Na kahāpaṇavassena       titti kāmesu vijjati
            appassādā dukkhā kāmā iti viññāya paṇḍito
   |24.187| api dibbesu kāmesu     ratiṃ so nādhigacchati
            taṇhakkhayarato hoti     sammāsambuddhasāvako.
   |24.188| Bahuṃ ve saraṇaṃ yanti       pabbatāni vanāni ca
            ārāmarukkhacetyāni     manussā bhayatajjitā
   |24.189| netaṃ kho saraṇaṃ khemaṃ       netaṃ saraṇamuttamaṃ
            netaṃ saraṇamāgamma      sabbadukkhā pamuccati.
   |24.190| Yo ca buddhañca dhammañca   saṅghañca saraṇaṃ gato
            cattāri ariyasaccāni     sammappaññāya passati
   |24.191| dukkhaṃ dukkhasamuppādaṃ     dukkhassa ca atikkamaṃ
            ariyañcaṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ    dukkhūpasamagāminaṃ
   |24.192| Etaṃ kho saraṇaṃ khemaṃ       etaṃ saraṇamuttamaṃ
            etaṃ saraṇamāgamma      sabbadukkhā pamuccati.
   |24.193| Dullabho purisājañño    na so sabbattha jāyati
            yattha so jāyatī dhīro     taṃ kulaṃ sukhamedhati.
   |24.194| Sukho buddhānaṃ uppādo   sukhā saddhammadesanā
            sukhā saṅghassa sāmaggī   samaggānaṃ tapo sukho.
   |24.195| Pūjārahe pūjayato        buddhe yadi ca sāvake
            papañcasamatikkante     tiṇṇasokapariddave
   |24.196| te tādise pūjayato      nibbute akutobhaye
            na sakkā puññaṃ saṅkhātuṃ  imettamapi kenaci.
                 Buddhavaggo cuddasamo.
                  Paṭhamakabhāṇavāraṃ.
                      ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 39-41. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=25&item=24&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=25&item=24&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=25&item=24&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=25&item=24&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=24              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=23&A=1200              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=23&A=1200              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่

Background color :