ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 32 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 24 : Sutta. Khu. Apa(1)
               Dutiyaṃ selattherāpadānaṃ (392)
   [394] |394.212| Nagare haṃsavatiyā   vīthisāmi ahosahaṃ
             mama ñātī samānetvā  idaṃ vacanamabraviṃ.
   |394.213| Buddho loke samuppanno puññakkhetto anuttaro
             āsi 2- so sabbalokassa āhutīnaṃ paṭiggaho.
   |394.214| Khattiyā negamā ceva    mahāsālā ca brāhmaṇā
             pasannacittā sumanā    pūgadhammaṃ akaṃsu te.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vepullajavanapañño. 2 Yu. ādhāro sabbalokassa.
   |394.215| Hatthārohā anīkatthā   rathikā pattikārakā
             pasannacittā sumanā   pūgadhammaṃ akaṃsu te.
   |394.216| Uggā ca rājaputtā ca   vesiyānā ca brāhmaṇā
             pasannacittā sumanā   pūgadhammaṃ akaṃsu te.
   |394.217| Āḷārikā ca sūdā 1- ca nhāpakā mālakārakā
             pasannacittā sumanā   pūgadhammaṃ akaṃsu te.
   |394.218| Rajakā pesakārā ca     tunnavāyā ca nhāpikā
             pasannacittā sumanā   pūgadhammaṃ akaṃsu te.
   |394.219| Usukārā bhamakārā     cammakārā ca tacchakā
             pasannacittā sumanā   pūgadhammaṃ akaṃsu te.
   |394.220| Kammārā soṇṇakārā ca tipulohakarā tathā
             pasannacittā sumanā   pūgadhammaṃ akaṃsu te.
   |394.221| Bhatakā celakā 2- ceva   dāsakammakarā bahū
             yathā sakena thāmena    pūgadhammaṃ akaṃsu te.
   |394.222| Udahārā kaṭṭhahārā    kasikā 3- tiṇahārakā
             yathā sakena thāmena    pūgadhammaṃ akaṃsu te.
   |394.223| Pupphikā mālikā ceva   paṇṇikā phalahārakā
             yathā sakena thāmena    pūgadhammaṃ akaṃsu te.
   |394.224| Gaṇikā kumbhadāsī ca    pūvikā macchikāpica 4-
             yathā sakena thāmena    pūgadhammaṃ akaṃsu te.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kappakā. 2 Yu. gītakā. 3 Ma. kassakā. 4 Yu. macchakāyikā.
   |394.225| Ete 1- sabbe samāgantvā gaṇabandhāva 2- ekato
             adhikāraṃ karissāma     puññakkhette anuttare.
   |394.226| Te me sutvāna vacanaṃ    gaṇaṃ bandhiṃsu tāvade
             upaṭṭhānasālaṃ sukataṃ    bhikkhusaṅghassa kārayuṃ.
   |394.227| Niṭṭhāpetvāna taṃ sālaṃ  udaggo tuṭṭhamānaso
             pareto tehi sabbehi    sambuddhaṃ upasaṅkamiṃ.
   |394.228| Upasaṅkamma sambuddhaṃ    lokanāthaṃ narāsabhaṃ
             vanditvā satthuno pāde idaṃ vacanamabraviṃ.
   |394.229| Ime tīṇisatā vīra      purisā ekato gaṇā
             upaṭṭhānasālaṃ sukataṃ    niyyādenti tava 3- muni.
   |394.230| Bhikkhusaṅghassa purato     sampaṭicchatu cakkhumā
             tiṇṇaṃ satānaṃ purato    imā gāthā abhāsatha.
   |394.231| Tisatāpi ca jeṭṭho ca    anuvattiṃsu ekato
             sampattī 4- hi karitvāna sabbe anubhavissatha.
   |394.232| Pacchime bhavasampatte 5- sītibhāvamanuttaraṃ
             ajaraṃ amaraṃ 6- khemaṃ     nibbānaṃ passayissatha 7-.
   |394.233| Evaṃ buddho viyākāsi    sabbaññūtamanuttaro 8-
             buddhassa vacanaṃ sutvā   somanassampavedayiṃ.
   |394.234| Tiṃsakappasahassāni     devaloke ramiṃ ahaṃ
             devādhipo pañcasataṃ    devarajjamakārayiṃ.
@Footnote: 1 Ma. etha. 2 Ma. Yu. gaṇaṃ bandhāma. 3 Ma. Yu. tavaṃ. 4 Ma. Yu. sampattiṃ.
@5 Ma. Yu. bhave sampatte. 6 Ma. amataṃ santaṃ. Yu. amaraṃ santiṃ.
@7 Ma. phassayissatha. Yu. phussayissatha. 8 Ma. Yu. sabbaññū samaṇuttaro.
   |394.235| Sahassakkhattuṃ rājā ca   cakkavatti ahosahaṃ
             padesarajjaṃ 1- vipulaṃ    gaṇanāto 2- asaṅkhayaṃ.
   |394.236| Idha mānusake rajje 3-   parisā honti bandhavā
             pacchime bhavasampatte   vāseṭṭho nāma brāhmaṇo.
   |394.237| Asītikoṭiniccayo      tassa putto ahosahaṃ
             selo iti mama nāmaṃ    chaḷaṅge pāramiṃ gato.
   |394.238| Jaṅghāvihāraṃ vicaraṃ      sasissehi purakkhato
             jaṭābhārabharitaṃpi 4-    keniyaṃ nāma tāpasaṃ.
   |394.239| Paṭiyattāhutiṃ disvā    idaṃ vacanamabraviṃ
             āvāho vā vivāho vā  rājā vā te nimantito.
   |394.240| Āhutiṃ yiṭṭhukāmohaṃ    brāhmaṇe devasammate
             na nimantemi rājānaṃ    āhuti me na vijjati.
   |394.241| Na catthi mayhamāvāho   vivāho me na vijjati
             sakyānaṃ nandijanano    seṭṭho loke sadevake.
   |394.242| Sabbalokahitatthāsi 5-  sabbasattasukhāvaho
             so me nimantito ajja   tassetaṃ paṭiyādanaṃ.
   |394.243| Tambarusakavaṇṇābho    appameyyo anūpamo
             rūpenāsadiso buddho    svātanāya nimantito.
   |394.244| Ukkāmukhapahaṭṭho 6- ca 7-  khadiraṅgārasannibho
            vijjūpamo mahāvīro      so me nātho 8- nimantito.
@Footnote: 1 Ma. Yu. devarajjaṃ karontassa. 2 Ma. Yu. mahādevā avandisuṃ. 3 Ma. rajjaṃ.
@4 Ma. jaṭābhārikabharitaṃ. Yu. jaṭābhārabharitaṃ. 5 Ma. Yu. sabbalokahitatthāya.
@6 Yu. ukkāmukhapahato va. 7 Ma. va. 8 Ma. Yu. buddho.
   |394.245| Pabbatagge yathā aggi   puṇṇamāyeva candimā
              naḷaggivaṇṇasaṅkāso  so me buddho nimantito.
   |394.246| Asambhīto bhayātīto     bhavantakaraṇo muni
              sīhūpamo mahāvīro     so me buddho nimantito.
   |394.247| Kusalo buddhadhammesu     appasayho parehi so
              nāgūpamo mahāvīro    so me buddho nimantito.
   |394.248| Saddhammapārakusalo     buddhanāgo asādiso
              usabhūpamo mahāvīro    so me buddho nimantito.
   |394.249| Anantavaṇṇo amitayaso  vicittasabbalakkhaṇo
              sakkūpamo mahāvīro    so me buddho nimantito.
   |394.250| Vasī gaṇī patāpī ca      tejasī ca durāsado
              brahmūpamo mahāvīro   so me buddho nimantito.
   |394.251| Mahaggadhammo 1- dasabalo balātibalapāragū 2-
              dharaṇūpamo mahāvīro    so me buddho nimantito.
   |394.252| Sīladhītisamākiṇṇo     dhammaviññāṇakhobhito
              udadhūpamo mahāvīro    so me buddho nimantito.
   |394.253| Durāsado duppasaho     acalo uggato brahmā 3-
              nerūpamo mahāvīro     so me buddho nimantito.
   |394.254| Anantañāṇo asamo 4- atulo aggataṃ gato
              gaganūpamo mahāvīro    so me buddho nimantito.
                   Pannarasamaṃ bhāṇavāraṃ.
@Footnote: 1 Ma. pattadhammo. Yu. mahantadhammo. 2 Ma. Yu. balātibalapārago.
@3 Yu. brahā. 4 Ma. Yu. asamasamo.
   |394.255| Patiṭṭhā bhayabhītānaṃ     tāṇo saraṇagāminaṃ
              assāsako mahāvīro    so me buddho nimantito.
   |394.256| Āsayo buddhimantānaṃ   puññakkhettaṃ sukhesinaṃ
              ratanākaro mahāvīro    so me buddho nimantito.
   |394.257| Assāsako devakaro     sāmaññaphaladāyako
              meghūpamo mahāvīro     so me buddho nimantito.
   |394.258| Loke 1- samussito vīro   sabbatamavinodano
              suriyūpamo mahāvīro     so me buddho nimantito.
   |394.259| Ārammaṇavimuttīsu      sabhāvadassako muni
              candūpamo mahāvīro    so me buddho nimantito.
   |394.260| Buddho samussito loke   lakkhaṇehi alaṅkato
              appameyyo mahāvīro   so me buddho nimantito.
   |394.261| Yassa ñāṇaṃ appameyyaṃ  sīlaṃ yassa anūpamaṃ
              vimutti asadisā yassa   so me buddho nimantito.
   |394.262| Yassa dhīti asadisā      thāmo yassa acintiyo
              yassa parakkamo seṭṭho  so me buddho nimantito.
   |394.263| Rāgo doso ca moho ca   visā sabbe samūhatā
              agadūpamo 2- mahāvīro  so me buddho nimantito.
   |394.264| Kilesabyādhi bahudukkhā   osathīva 3- vinodako
              vijjūpamo 4- mahāvīro   so me buddho nimantito.
@Footnote: 1 Ma. lokacakkhu mahātejo. 2 Yu. agarūpamo. 3 Ma. sabbatamavinodano.
@Yu. sabbantamavinodako. 4 Ma. vejjūpamo.
   |394.265| Buddhoti ghosaṃ 1- vadesi  ghoso me so sudullabho
             buddhoti 2- ghosanaṃ sutvā pīti me upapajjatha.
   |394.266| Abbhantaraṃ agaṇhantaṃ   pīti me bahi nicchare
             sohaṃ pītimano santo    idaṃ vacanamabraviṃ.
   |394.267| Kahaṃ nu kho so bhagavā     lokajeṭṭho narāsabho
              tattha gantvā namassissaṃ sāmaññaphaladāyakaṃ.
   |394.268| Paggayha dakkhiṇaṃ bāhuṃ   vedajāto katañjalī
             ācikkha 3- me dhammarājaṃ  sokasallavinodanaṃ.
   |394.269| Udentaṃva mahāmeghaṃ     nīlaṃ añjanasannibhaṃ
              sāgaraṃ viya dissantaṃ    passasetaṃ mahāvanaṃ.
   |394.270| Ettha so vasate buddho   adantadamako muni
              vinayanto ca veneyye   bodhento bodhipakkhiye.
   |394.271| Pipāsitova udakaṃ       bhojanaṃva jigacchato 4-
              gāvī yathā vacchagiddhā   evāhaṃ viciniṃ jinaṃ.
   |394.272| Ācāraupacāraññū     dhammānucchavisaṃvaraṃ
              sikkhāpesiṃ sake sisse   gacchante 5- jinasantikaṃ.
   |394.273| Durāsadā bhagavanto     sīhāva ekacārino
              pāde pādaṃ nikkhipantā āgaccheyyātha māṇavā.
   |394.274| Āsiviso yathā ghoro     migarājāva kesarī
              mattova kuñjaro danto 6-  evaṃ buddhā durāsadā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. bho yaṃ. 2 Ma. Yu. buddho buddhoti sutvāna. 3 Ma. ācikkhi.
@4 Ma. Yu. jigacchito. 5 Yu. gacchanto. 6 Ma. Yu. dantī.
   |394.275| Ukkāsitañca khipitaṃ     ajjhupekkhāya māṇavā
              pāde pādaṃ nikkhipantā upetha buddhasantikaṃ.
   |394.276| Paṭisallānagarukā      appasaddā durāsadā
              durūpasaṅkamā buddhā    garū honti sadevake.
   |394.277| Yamahaṃ 1- pañhaṃ pucchāmi  paṭisammodayāmi 2-
              appasaddā tadā hotha  munībhūtāva tiṭṭhatha.
   |394.278| Yaṃ so desesi saddhammaṃ 3- khemaṃ nibbānapattiyā
              tamevatthaṃ nisāmetha     saddhammassavanaṃ subhaṃ.
   |394.279| Upasaṅkamma sambuddhaṃ    sammodiṃ muninā ahaṃ
              taṃ kathaṃ vītisāretvā    lakkhaṇe upadhārayiṃ.
   |394.280| Lakkhaṇe dve na dakkhāmi 4- passāmi tiṃsalakkhaṇe
              kosohitavatthuṃ 5- guyhaṃ  iddhiyā dassayi muni.
   |394.281| Jivhaṃ ninnāmayitvā ca 6- kaṇṇasote ca nāsike
              paṭimassa 7- nalātantaṃ  kevalaṃ chādayi jino.
   |394.282| Tassāhaṃ lakkhaṇe disvā  paripuṇṇe sabyañjane
              buddhoti niṭṭhaṃ gantvāna saha sissehi pabbajiṃ.
   |394.283| Satehi tīhi sahito      pabbajiṃ anagāriyaṃ
              aḍḍhamāse asampatte sabbe pattamha nibbutiṃ.
   |394.284| Ekato kammaṃ katvāna   puññakkhette anuttare
              ekato saṃsaritvāna    ekato vinivaṭṭayuṃ.
@Footnote: 1 Ma. yadāhaṃ. Yu. yāvāhaṃ. 2 Yu. paṭisammodiyāmi vā. 3 Ma. sambuddho.
@4 Ma. ca kaṅkhāmi. Yu. va kaṅkhāmi. 5 Ma. Yu. kosohitavatthaguyhaṃ.
@6 Ma. ninnāmayitvāna. 7 Ma. paṭimasi.
   |394.285| Gopānasiyo datvāna    pūgadhamme vasiṃ ahaṃ
              tena kammena sukatena   aṭṭha hetū labhāmahaṃ.
   |394.286| Disāsu pūjito homi     bhogā ca amitā mama
              patiṭṭhā homi sabbesaṃ  tāso mama na vijjati.
   |394.287| Byādhayo 1- me na vijjanti dīghāyuṃ pālayāmi ca
              sukhumacchaviko homi     āvāse pattite vasse 2-.
   |394.288| Aṭṭha gopānasī datvā   pūgadhamme vasiṃ ahaṃ
              paṭisambhidā arahattañca etaṃ me aparaṭṭhamaṃ.
   |394.289| Sabbavositavosāno     katakicco anāsavo
              aṭṭhagopānasī nāma    tava putto mahāmuni
   |394.290| pañca thambhāni datvāna  pūgadhamme vasiṃ ahaṃ
              tena kammena sukatena   pañca hetū labhāmahaṃ.
   |394.291| Acalo homi mettāya    anūnabhogavāmahaṃ 3-
              ādeyyavacano homi    na dhaṃsemi yathā ahaṃ.
   |394.292| Abhantaṃ hoti me cittaṃ    akhilo 4- homi kassaci
              tena kammena sukatena   vimalo homi sāsane.
   |394.293| Sagāravo sappatisso    katakicco anāsavo
              sāvako te mahāvīra     bhikkhu taṃ vandate muni.
   |394.294| Katvā sukatapallaṅkaṃ     sālāyaṃ paññapesahaṃ
              tena kammena sukatena   pañca hetū labhāmahaṃ.
@Footnote: 1 Yu. byādhiyo. 2 Ma. Yu. vase. 3 Ma. anūnaṅgo bhavāmahaṃ. 4 Yu. acalo.
   |394.295| Ucce kule pajāyāmi 1- mahābhogo bhavāmahaṃ
              sabbasampattiko homi  maccheraṃ me na vijjati.
   |394.296| Gamane patthite mayhaṃ    pallaṅko upatiṭṭhati
              saha pallaṅkaseṭṭhena   gacchāmi mama patthitaṃ.
   |394.297| Tena pallaṅkadānena    tamaṃ sabbaṃ vinodayiṃ
              sabbābhiññābalappatto    thero vandati taṃ mune 2-.
   |394.298| Parakiccattakiccāni     sabbakiccāni sādhayiṃ
              tena kammena sukatena   pāvisiṃ abhayaṃ puraṃ.
   |394.299| Pariniṭṭhitasālasmiṃ      paribhogamadāsahaṃ
              tena kammena sukatena   seṭṭhattaṃ ajjhupāgato.
   |394.300| Yekeci damakā loke     hatthiasse damenti te 3-
              kāretvā 4- kāraṇā nānā dāruṇena damenti te.
   |394.301| Naheva 5- tvaṃ mahāvīra   damesi naranāriyo
              adaṇḍena asatthena   damesi uttame dame.
   |394.302| Dānassa vaṇṇe kittento  desanākusalo muni
              ekapañhaṃ kathento ca 6-  bodhesi tisate muni.
   |394.303| Dantā mayaṃ sārathinā    suvimuttā anāsavā
              sabbābhiññābalappattā    nibbutā upadhikkhaye.
   |394.304| Satasahasse ito kappe   yaṃ dānamadadintadā
              atikkantā bhayā sabbe sāladānassidaṃ phalaṃ.
@Footnote: 1 Ma. pajāyitvā. 2 Ma. Yu. muni. 3 Ma. ye. Yu. me.
@4 Ma. karitvā. Yu. karetvā. 5 Ma. nahevaṃ. 6 Ma. Yu. va.
   |394.305| Svāgataṃ vata me āsi     mama buddhassa santike
              tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
   |394.306| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
              nāgova bandhanaṃ chetvā  viharāmi anāsavo.
   |394.307| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
              chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā selo sapariso bhagavato santike imā
gāthāyo abhāsitthāti.
               Selattherassa apadānaṃ samattaṃ.
              Tatiyaṃ sabbakittikattherāpadānaṃ (393)
   [395] |395.308| Kaṇikāraṃva jalitaṃ    dīparukkhaṃva jotitaṃ 1-
              osadhiṃva virocantaṃ      vijjūva gagane yathā.
   |395.309| Asambhītaṃ anutrāsiṃ     migarājaṃva kesariṃ
              ñāṇālokaṃ pakāsentaṃ maddantaṃ titthiye gaṇe.
   |395.310| Uddharantaṃ imaṃ lokaṃ     chindantaṃ sabbasaṃsayaṃ
              asambhītaṃ 2- migarājaṃva  addasaṃ lokanāyakaṃ.
   |395.311| Jaṭājinadharo āsiṃ      brahmā 3- uju patāpavā
              vākacīraṃ gahetvāna     pādamūle apatthariṃ.
   |395.312| Kāḷānusāriyaṃ gayha    anulimpiṃ tathāgataṃ
              sambuddhaṃ upalimpitvā  santhaviṃ lokanāyakaṃ.
@Footnote: 1 Ma. ujjalaṃ. Ma. vijjutaṃ ... Yu. vijjuṃ abbhaghane. 2 Ma. gajjantaṃ ...
@Yu. lasantaṃ ... 3 Ma. Yu. brahā.
   |395.313| Samuddharasimaṃ lokaṃ      oghatiṇṇo mahāmuni
              ñāṇālokena jotesi  pavaraṃ 1- ñāṇamuttamaṃ.
   |395.314| Dhammacakkaṃ pavattesi    maddase paratitthiye
              usabho jitasaṅgāmo 2-  sampakampesi medaniṃ.
   |395.315| Mahāsamudde ummīva 3-  velantamhi pabhijjati 4-
              tatheva tava ñāṇasmiṃ    sabbadiṭṭhi pabhijjati 5-.
   |395.316| Sukhumacchikajālāni 6-    saramhi sampatāni te
              antojāligatā pāṇā pīḷitā honti tāvade.
   |395.317| Tatheva titthiyā loke    muḷhā 7- saccavinissitā
              antoñāṇavare tuyhaṃ  parivattanti mārisa.
   |395.318| Patiṭṭhā va vuyhataṃ oghe  tvañhi nātho abandhunaṃ
              bhayaṭṭhitānaṃ saraṇo 8-  muttatthīnaṃ parāyano 9-.
   |395.319| Ekaccaro 10- asadiso  mettākaruṇasaññuto
              paññavā 11- yuttacāgo ca  vasī tādī guṇālayo.
   |395.320| Dhīro vigatasammoho     aneñjo akathaṃkathī
              tussito 12- vantadososi  nimmalo saṃyato suci.
   |395.321| Saṅgātīto 13- gatamado tevijjosi 14- bhavantago
              sīmātigo dhammagaru     tatattho hitavappako 15-.
@Footnote: 1 Yu. vajira ... 2 Yu. jitasaṅgāme. 3 Ma. ūmiyo. 4-5 Ma. Yu. pabhijjare.
@6 Ma. .. jālena. Yu. jāleva. 7 Ma. puthupasaṇḍanissitā. Yu. phuṭā sacca ...
@8 Ma. saraṇaṃ. 9 Ma. parāyanaṃ. 10 Ma. Yu. ekavīro. 11 Ma. .. sañcayo. Yu.
@mettākāruṇādisañcayo. 12 Ma. asamo susamo santo vasī tādī jitañjayo. Yu.
@susīlo asamo santo vasitavijitañjayo. 13 Yu. vusito. 14 Yu. saṅgātigo hatamado.
@15 Ma. hitavabbhuto. Yu. hitadhammato.
   |395.322| Tārako tvaṃ yathā nāvā   nidhivassāsakārako
              asambhīto yathā sīho   gajarājāva dammito.
   |395.323| Thometvā dasagāthāhi   padumuttaraṃ mahāmuniṃ 1-
              vanditvā satthuno pāde tuṇhī aṭṭhāsahaṃ tadā.
   |395.324| Padumuttaro lokavidū     āhutīnaṃ paṭiggaho
              bhikkhusaṅghe ṭhito satthā  imā gāthā abhāsatha.
   |395.325| Yo me sīlañca paññañca 2-  dhammañcāpi 3- pakittayi
              tamahaṃ kittayissāmi    suṇātha mama bhāsato.
   |395.326| Saṭṭhī kappasahassāni   devaloke ramissati
              aññe deve abhibhavitvā issaraṃ kārayissati.
   |395.327| So pacchā pabbajitvāna  sukkamūlena codito
              gotamassa bhagavato     sāsane pabbajissati.
   |395.328| Pabbajitvāna kāyena   pāpakammaṃ vivajjiya
              sabbāsave pariññāya  nibbāyissatināsavo.
   |395.329| Yathā ca 4- megho thanayaṃ  tappeti medaniṃ imaṃ
              tatheva tvaṃ mahāvīra     dhammena tappayi mamaṃ.
   |395.330| Sīlaṃ paññañca dhammañca thavitvā lokanāyakaṃ
              pattomhi paramaṃ santaṃ   nibbānaṃ padamaccutaṃ.
   |395.331| Aho nūna sa bhagavā      ciraṃ tiṭṭheyya cakkhumā
              aññātañca vijāneyyaṃ passeyyaṃ amataṃ padaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. mahāyasaṃ. 2 Ma. Yu. ñāṇañca. 3 Ma. saddhammañcāpi vaṇṇayi.
@4 Ma. Yu. yathāpi.
   |395.332| Ayaṃ me pacchimā jāti    bhavā sabbe samūhatā
              sabbāsave pariññāya  viharāmi anāsavo.
   |395.333| Satasahasse ito kappe  yaṃ buddhamabhithomayiṃ 1-
              duggatiṃ nābhijānāmi   kittanāya idaṃ phalaṃ.
   |395.334| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
              sabbāsavā parikkhīṇā  natthi dāni punabbhavo.
   |395.335| Svāgataṃ vata me āsi    mama buddhassa santike
              tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
   |395.336| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
              chaḷabhiññā sacchikatā  kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā sabbakittiko thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
              Sabbakittikattherassa apadānaṃ samattaṃ.
              Catutthaṃ madhudāyakattherāpadānaṃ (394)
   [396] |396.337| Sindhuyā nadiyā tīre sukato assamo mama
              tattha vācemahaṃ sisse   itihāsaṃ salakkhaṇaṃ.
   |396.338| Dhammakāmā vinītā te   sotukāmā susāsanaṃ
              chaḷaṅge pāramippattā  sindhukūle vasanti te.
@Footnote: 1 Yu. buddhamabhipūjayiṃ.
   |396.339| Uppādāgamane ceva    lakkhaṇesu ca kovidā
              uttamatthaṃ gavesantā   vasanti pavane tadā.
   |396.340| Sumedho nāma sambuddho  loke uppajji tāvade
              amhākaṃ anukampanto  upagañchi vināyako.
   |396.341| Upāgataṃ mahāvīraṃ       sumedhaṃ lokanāyakaṃ
              tiṇasanthārakaṃ katvā   lokajeṭṭhassadāsahaṃ.
   |396.342| Pavanāto madhuṃ gayha     buddhaseṭṭhassadāsahaṃ
              sambuddho paribhuñjitvā idaṃ vacanamabravi.
   |396.343| Yo 1- taṃ adāsi madhuṃ me  pasanno sehi pāṇibhi
              tamahaṃ kittayissāmi    suṇātha mama bhāsato.
   |396.344| Iminā madhudānena     tiṇasanthārakena ca
              tiṃsakappasahassāni    devaloke ramissati.
   |396.345| Tiṃsakappasahassamhi     okkākakulasambhavo
              gotamo nāma nāmena  satthā loke bhavissati.
   |396.346| Tassa dhammesu dāyādo  oraso dhammanimmito
              sabbāsave pariññāya  nibbāyissatināsavo.
   |396.347| Devalokā idhāgantvā  mātukucchimhupāgato
              madhuvasso pavassittha   chādayaṃ madhunā mahiṃ.
   |396.348| Mama nikkhantamattamhi   kumbhiyā ca suduttarā
              tatrāpi madhuvasso 2- me vassate niccakālikaṃ.
@Footnote: 1 Yu. yaṃ. 2 madhuvassaṃ.
   |396.349| Agārā abhinikkhamma    pabbajiṃ anagāriyaṃ
              lābhī annassa pānassa madhudānassidaṃ phalaṃ.
   |396.350| Sabbakāmasamiddhohaṃ    bhavitvā devamānuse
              teneva madhudānena     pattomhi āsavakkhayaṃ.
   |396.351| Vuṭṭhamhi deve caturaṅgule tiṇe
              supupphite dharaṇīruhe vappadese 1-
              suññe ghare maṇḍaparukkhamūlake
              vasāmi niccaṃ sukhito anāsavo.
   |396.352| Majjhe 2- mayhaṃ bhavā assu  ye bhave samatikkamiṃ
              ajja me āsavā khīṇā  natthi dāni punabbhavo.
   |396.353| Tiṃsakappasahassamhi     yaṃ dānamadadiṃ tadā
              duggatiṃ nābhijānāmi   madhudānassidaṃ phalaṃ.
   |396.354| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
              sabbāsavā parikkhīṇā  natthi dāni punabbhavo.
   |396.355| Svāgataṃ vata me āsi    mama buddhassa santike
              tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
   |396.356| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
              chaḷabhiññā sacchikatā  kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā madhudāyako thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
               Madhudāyakattherassa apadānaṃ samattaṃ.
@Footnote: 1 Ma. sañchanne. Yu. ca chappade. 2 Ma. majjhe mahante hīne ca bhave sabbe atikkamiṃ.
             Pañcamaṃ padumakūṭāgārikattherāpadānaṃ (395)
   [397] |397.357| Piyadassī nāma bhagavā    sayambhū lokanāyako
              vivekakāmo sambuddho  samādhikusalo muni.
   |397.358| Vanasaṇḍaṃ samoggayha   piyadassī mahāmuni
              paṃsukūlaṃ pattharitvā     nisīdi purisuttamo.
   |397.359| Migaluddho pure āsiṃ     irine 1- kānane ahaṃ
              pasadaṃ migamesanto     āhiṇḍāmi ahaṃ tadā.
   |397.360| Tatthaddasāsiṃ sambuddhaṃ  oghatiṇṇaṃ anāsavaṃ
              pupphitaṃ sālarājaṃva     sataraṃsīva uggataṃ.
   |397.361| Disvānāhaṃ devadevaṃ    piyadassiṃ mahāyasaṃ
              jātassaraṃ samoggayha   padumaṃ āhariṃ tadā.
   |397.362| Āharitvāna padumaṃ     satapattaṃ manoramaṃ
              kūṭāgāraṃ karitvāna    chādayiṃ padumenahaṃ.
   |397.363| Anukampako kāruṇiko   piyadassī mahāmuni
              satta rattindive buddho kūṭāgāre vasī jino.
   |397.364| Purāṇaṃ chaḍḍayitvāna   navena chādayiṃ ahaṃ
              añjaliṃ paggahetvāna  aṭṭhāsiṃ tāvade ahaṃ.
   |397.365| Vuṭṭhahitvā samādhimhā  piyadassī mahāmuni
              disā 2- anuvilokento nisīdi lokanāyako.
@Footnote: 1 Ma. araññe. 2 Ma. disaṃ.
   |397.366| Tadā sudassano nāma    upaṭṭhāko mahiddhiko
              cittamaññāya buddhassa piyadassissa satthuno.
   |397.367| Asītiyā sahassehi     bhikkhūhi parivārito
              vanante sukhamāsīnaṃ     upesi lokanāyakaṃ.
   |397.368| Yāvatā vanasaṇḍamhi    adhivatthā ca devatā
              buddhassa cittamaññāya sabbe sannipatuṃ tadā.
   |397.369| Samāgatesu yakkhesu     kumbhaṇḍe saharakkhase
              bhikkhusaṅghe ca sampatte gāthā sabyāharī 1- jino.
   |397.370| Yo maṃ sattāhaṃ pūjesi    āvāsañca akāsi me
              tamahaṃ kittayissāmi    suṇātha mama bhāsato.
   |397.371| Sududdasaṃ sunipuṇaṃ      gambhīraṃ suppakāsitaṃ
              ñāṇena kittayissāmi  suṇātha mama bhāsato.
   |397.372| Catuddasāni kappāni    devarajjaṃ karissati
              kūṭāgāraṃ brahantassa 2- padumapupphehi 3- chāditaṃ.
   |397.373| Ākāse dhārayissanti   pubbakammassidaṃ phalaṃ
              catuddase 4- kappasate vokiṇṇaṃ saṃsarissati.
   |397.374| Tattha pupphamayaṃ byamhaṃ   ākāse dhārayissati
              yathā padumapattamhi   toyaṃ na upalimpati.
   |397.375| Tathevimassa ñāṇamhi   kilesā nopalimpare
              manasā vinivaṭṭetvā   pañcanīvaraṇe ayaṃ.
@Footnote: 1 Ma. pabyāharī. Yu. mabyāharī. 2 Ma. mahantassa. 3 Ma. padmapupphehi.
@4 Ma. Yu. catubbīse.
   |397.376| Cittaṃ janetvā nikkhamme  agārā pabbajissati
              tato pupphamayaṃ 1- byamhaṃ dhārentaṃ nikkhamissati.
   |397.377| Rukkhamūle vasantassa     nipakassa satīmato
              tattha pupphamayaṃ byamhaṃ  matthake dhārayissati.
   |397.378| Cīvaraṃ piṇḍapātañca    paccayaṃ sayanāsanaṃ
              daditvā bhikkhusaṅghassa  nibbāyissatināsavo.
   |397.379| Kūṭāgārena carite 2-   pabbajjaṃ abhinikkhami 3-
              rukkhamūle vasantaṃpi     kūṭāgāraṃ dharīyati.
   |397.380| Cīvare piṇḍapāte ca    cetanā me na vijjati
              puññakammena saṃyutto labhāmi pariniṭṭhitaṃ.
   |397.381| Gaṇanāto asaṅjeyyā   kappakoṭī bahū mama
              rittakā te atikkantā sumuttā 4- lokanāyakā.
   |397.382| Aṭṭhārase kappasate    piyadassī vināyako
              tamahaṃ payirupāsitvā   imaṃ yoniṃ 5- upāgato.
   |397.383| Tamaddasāmi 6- sambuddhaṃ anomaṃ nāma cakkhumaṃ
              tamahaṃ upagantvāna    pabbajiṃ anagāriyaṃ.
   |397.384| Dukkhassantaṃ karo buddho  saddhamme 7- desayī jino
              tassa dhammaṃ suṇitvāna  pattomhi acalaṃ padaṃ.
   |397.385| Tosayitvāna sambuddhaṃ   gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ
              sabbāsave pariññāya  viharāmi anāsavo.
@Footnote: 1 Ma. tato pupphamaye byamhe dhārente nikkhamissati. 2 Ma. caratā. Yu. caraṇā.
@3 Ma. Yu. abhinikkhamiṃ. 4 Ma. pamuttā. Yu. pavuttā lokanāyinā.
@5 Po. jhānaṃ. 6 Ma. idha passāmi. 7 Ma. Yu. maggaṃ ....
   |397.386| Aṭṭhārase kappasate    yaṃ buddhamabhipūjayiṃ
              duggatiṃ nābhijānāmi   buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
   |397.387| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
              sabbāsavā parikkhīṇā  natthidāni punabbhavo.
   |397.388| Svāgataṃ vata me āsi    mama buddhassa santike
              tisso vijjā anuppattā 1- kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
   |397.389| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
              chaḷabhiññā sacchikatā  kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā padumakūṭāgāriko thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
              Padumakūṭāgārikattherassa apadānaṃ samattaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 32 page 497-516. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=32&item=394&items=4              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=32&item=394&items=4&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=32&item=394&items=4              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=32&item=394&items=4              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=394              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=5330              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=5330              Contents of The Tipitaka Volume 32 http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :