ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ
                 Paṭhamo dīpaṅkarabuddhavaṃso
   [2] |2.1| Kappe ca satasahasse       caturo ca asaṅkhiye
        amaraṃ nāma nagaraṃ           dassaneyyaṃ manoramaṃ.
    |2.2| Dasahi saddehi avivittaṃ       annapānasamāyutaṃ
        hatthisaddaṃ assasaddaṃ       bherisaṅkharathāni ca.
    |2.3| Khādatha pīvatha ceva           annapānena ghositaṃ
        nagaraṃ sabbaṅgasampannaṃ      sabbakammamupāgataṃ.
    |2.4| Sattaratanasampannaṃ         nānājanasamākulaṃ
        samiddhaṃ devanagaraṃva          āvāsaṃ puññakamminaṃ.
    |2.5| Nagare amaravatiyā          sumedho nāma brāhmaṇo
        anekakoṭisanniccayo       pahūtadhanadhaññavā.
    |2.6| Ajjhāyiko mantadharo       tiṇṇaṃ vedāna pāragū
        lakkhaṇe itihāse ca        saddhamme pāramiṃ gato.
    |2.7| Rahogato nisīditvā         evaṃ cintesihantadā
        dukkho punabbhavo nāma      sarīrassa pabhedanaṃ.
  1- |2.8| [sammohaṃ maraṇaṃ dukkhaṃ       jarāya abhimadditaṃ]
          jātidhammo jarādhammo     byādhidhammo cahantadā
          ajaraṃ amaraṃ khemaṃ          pariyesissāmi nibbutiṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ime pāṭhā natthi.
    |2.9| Yannūnimaṃ pūtikāyaṃ          nānākuṇapapūritaṃ
        chaḍḍayitvāna gaccheyyaṃ      anapekkho anatthiko.
    |2.10| Atthi hehiti so maggo     na so sakkā na hetuye
          pariyesissāmi taṃ maggaṃ     bhavato parimuttiyā.
    |2.11| Yathāpi dukkhe vijjante     sukhaṃ nāmapi vijjati
          evaṃ bhave vijjamāne       vibhavo icchitabbako.
    |2.12| Yathāpi uṇhe vijjante     aparaṃ vijjati sītalaṃ
          evaṃ tividhaggi vijjante     nibbānaṃ icchitabbakaṃ.
    |2.13| Yathāpi pāpe vijjante     kalyāṇamapi vijjati
          evameva jāti vijjante     ajāti icchitabbakaṃ.
    |2.14| Yathā gūthagato puriso       taḷākaṃ disvāna pūritaṃ
          na gavesati [1]- taḷākaṃ     na doso taḷākassa so.
    |2.15| Evaṃ kilesamaladhovanaṃ       vijjante amatantaḷe
          na gavesati taḷākaṃ         na doso amatantaḷe.
    |2.16| Yathā arīhi pariruddho       vijjante gamanaṃpathe
          na palāyati so puriso      na doso añjasassa so.
    |2.17| Evaṃ kilesapariruddho        vijjamāne sive pathe
          na gavesati taṃ maggaṃ        na doso sivamañjase.
    |2.18| Yathā byādhiko puriso      vijjamāne tikicchake
          na tikicchāpeti taṃ byādhiṃ    na so doso tikicchake.
@Footnote: 1 Ma. Yu. taṃ. ito paraṃ īdisameva.
    |2.19| Evaṃ kilesabyādhīhi        dukkhito paripīḷito
          na gavesati ācariyaṃ        na so doso vināyake.
    |2.20| 1- [yannūnimaṃ pūtikāyaṃ     nānākuṇapapūritaṃ
          chaḍḍayitvāna gaccheyyaṃ    anapekkho anatthiko].
    |2.21| Yathāpi kuṇapaṃ puriso       kaṇṭhe bandhaṃ jigucchiyaṃ
         mocayitvāna gaccheyya      sukhī serī sayaṃ vasī.
    |2.22| Tathevimaṃ pūtikāyaṃ         nānākuṇapasañcayaṃ
          chaḍḍayitvāna gaccheyyaṃ    anapekkho anatthiko.
    |2.23| Yathā ussāsaṭhānamhi 2-   karīsaṃ naranāriyo
          chaḍḍayitvāna gacchanti     anapekkhā anatthikā.
    |2.24| Evamevāhaṃ imaṃ kāyaṃ      nānākuṇapapūritaṃ
          chaḍḍayitvāna gacchissaṃ     vaccaṃ katvā yathā kuṭiṃ.
    |2.25| Yathāpi jajjaraṃ nāvaṃ        paluttaṃ 3- udakagāhiniṃ
          sāmikā 4- chaḍḍayitvāna  anapekkhā anatthikā.
    |2.26| Evamevāhaṃ imaṃ kāyaṃ      navacchiddaṃ dhuvassavaṃ
          chaḍḍayitvāna gacchissaṃ     jiṇṇanāvaṃva sāmikā.
    |2.27| Yathā puriso corehi        gacchanto bhaṇḍamādiya
          bhaṇḍacchedabhayaṃ disvā     chaḍḍayitvāna gacchati.
    |2.28| Evameva ayaṃ kāyo        mahācorasamo viya
          pahāyimaṃ gamissāmi       kusalacchedanā bhayā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ime pāṭhā natthi. 2 Ma. Yu. uccāraṭṭhānamhi. 3 Ma. Yu. paluggaṃ.
@4 Ma. Yu. sāmī chaḍḍetvā gacchanti.
    |2.29| Evāhaṃ cintayitvāna      nekakoṭisataṃ dhanaṃ
          nāthānāthānaṃ datvāna    himavantaṃ upāgamiṃ.
    |2.30| Himavantassāvidūre        dhammiko nāma pabbato
          assamo sukato mayhaṃ      paṇṇasālā sumāpitā.
    |2.31| Caṅkamaṃ tattha māpesiṃ       pañcadosavivajjitaṃ
          aṭṭhaguṇasamupetaṃ         abhiññābalamāhariṃ.
    |2.32| Sāṭakaṃ pajahiṃ tattha        navadosamupāgataṃ
          vākacīraṃ nivāsesiṃ         dvādasaguṇamupāgataṃ.
    |2.33| Aṭṭhadosasamākiṇṇaṃ      pajahiṃ paṇṇasālakaṃ
          upāgamiṃ rukkhamūlaṃ         guṇehi 1- dasahupāgataṃ.
    |2.34| Vāpitaṃ ropitaṃ dhaññaṃ       pajahiṃ niravasesato
          anekaguṇasampannaṃ       pavattaphalamādayiṃ.
    |2.35| Tatthappadhānaṃ padahiṃ       nisajjaṭṭhānacaṅkame
          abbhantaramhi sattāhe    abhiññābalapāpuṇiṃ.
    |2.36| Evaṃ me siddhipattassa      vasībhūtassa sāsane
          dīpaṅkaro nāma jino       uppajji lokanāyako.
    |2.37| Uppajjante ca jāyante    bujjhante dhammadesane
          caturo nimitte nāddasaṃ    jhānaratisamappito.
    |2.38| Paccantadesavisaye        nimantetvā tathāgataṃ
          tassa āgamanaṃ maggaṃ       sodhenti tuṭṭhamānasā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. guṇe.
    |2.39| Ahantena samayena        nikkhamitvā sakassamā
          dhunanto vākacīrāni       gacchāmi ambare tadā.
    |2.40| Vedajātaṃ janaṃ disvā       tuṭṭhahaṭṭhaṃ pamoditaṃ
          orohitvāna gaganā      manusse pucchi tāvade.
    |2.41| Tuṭṭhahaṭṭho pamudito       vedajāto mahājano
          kassa sodhiyatī 1- maggo    añjasaṃ vaṭumāyanaṃ.
    |2.42| Te me puṭṭhā viyākaṃsu      buddho loke anuttaro
          dīpaṅkaro nāma jino       uppajji lokanāyako
    |2.43| tassa sodhiyate 2- maggo    añjasaṃ vaṭumāyanaṃ.
          Buddhoti mama 3- sutvāna   pīti uppajji tāvade
    |2.44| buddho buddhoti kathayanto   somanassaṃ pavedayiṃ.
          Tattha ṭhatvā vicintesiṃ      tuṭṭho saṃviggamānaso
    |2.45| idha vījāni ropissaṃ        khaṇo ve mā upaccagā.
          Yadi buddhassa sodhetha      ekokāsaṃ dadātha me
    |2.46| ahaṃpi sodhayissāmi        añjasaṃ vaṭumāyanaṃ.
          Adaṃsu te mamokāse 4-     sodhetuṃ añjasaṃ tadā
    |2.47| buddho buddhoti cintento   maggaṃ sodhemahantadā.
          Aniṭṭhite mamokāse      dīpaṅkaro mahāmuni
    |2.48| catūhi satasahassehi        chaḷabhiññehi tādihi
          khīṇāsavehi vimalehi       paṭipajji añjasaṃ jino.
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. sodhīyati. 3 Ma. vacanaṃ. 4 Ma. Yu. mamokāsaṃ.
    |2.49| Paccuggamanā vattanti     vajjanti bheriyo bahū
          āmoditā naramarū        sādhukāraṃ pavattayuṃ.
    |2.50| Devā manusse passanti     manussā 1- passanti devatā
          ubhopi te pañjalikā      anuyanti tathāgataṃ.
    |2.51| Devā dibbehi turiyehi     manussā mānusakehi 2- ca
          ubhopi te vajjayantā      anuyanti tathāgataṃ.
    |2.52| Dibbaṃ mandāravaṃ pupphaṃ      padumaṃ pārichattakaṃ
          disodisaṃ okiranti 3-      ākāse nabhagā 4- marū.
    |2.53| Dibbaṃ candanacuṇṇañca    varagandhañca kevalaṃ
          disodisaṃ okiranti 3-      ākāse nabhagā 4- marū.
    |2.54| Campakaṃ salaḷaṃ nīpaṃ         nāgapunnāgaketakaṃ
          dīsodisaṃ okiranti 3-      bhūmitalagatā narā.
    |2.55| Kese muñcitvāhaṃ tattha     vākacīraṃ ca cammakaṃ
          kalale pattharitvāna       avakujjo nipajjahaṃ.
    |2.56| Akkamitvāna maṃ buddho     saha sissehi gacchatu
          mā naṃ kalalaṃ 5- akkamittha   hitāya me bhavissati.
    |2.57| Paṭhaviyaṃ nipannassa        evaṃ me āsi cetaso
          icchamāno ahaṃ ajja      kilese jhāpaye mama.
    |2.58| Kiṃ me aññātavesena      dhammaṃ sacchikatenidha
          sabbaññutaṃ pāpuṇitvā    mutto 6- moce sadevake.
@Footnote: 1 Ma. Yu. manussāpi ca devatā. 2 Ma. mānusehi ca. 3 Ma. Yu. ukkhipanti.
@4 Ma. ākāsanabhagatā. 5 Ma. Yu. kalale. 6 Ma. Yu. buddho hessaṃ ....
    |2.59| Kiṃ me ekena tiṇṇena     purisena thāmadassinā
          sabbaññutaṃ pāpuṇitvā   santāressaṃ sadevake 1-.
    |2.60| Iminā me adhikārena      katena purisuttame
          sabbaññutaṃ pāpuṇāmi 2-  tāremi janataṃ bahuṃ.
    |2.61| Saṃsārasotaṃ chinditvā      viddhaṃsetvā tayo bhave
          dhammanāvaṃ samāruyha       santāressaṃ sadevake.
    |2.62| Dīpaṅkaro lokavidū         āhutīnaṃ paṭiggaho
          ussīsake maṃ ṭhatvāna       idaṃ vacanamabravi.
    |2.63| Passatha imaṃ tāpasaṃ        jaṭilaṃ uggatāpanaṃ
          aparimeyye ito kappe    buddho loke bhavissati.
    |2.64| Ahu 3- kapilavhayā rammā   nikkhamitvā tathāgato
          padhānaṃ padahitvāna       katvā dukkarakārikaṃ 4-.
    |2.65| Ajapālarukkhamūlasmiṃ       nisīditvā tathāgato
          tattha pāyāsaṃ paggayha     nerañjaramupehiti.
    |2.66| Nerañjarāya tīramhi       pāyāsaṃ adi 5- so jino
          paṭiyattavaramaggena       bodhimūlamhi ehiti.
    |2.67| Tato padakkhiṇaṃ katvā      bodhimaṇḍaṃ anuttaraṃ
          assattharukkhamūlamhi       bujjhissati mahāyaso.
    |2.68| Imassa janikā mātā      māyā nāma bhavissati
          pitā suddhodano nāma     ayaṃ hessati gotamo.
@Footnote: 1 Ma. sadevakaṃ. ito paraṃ īdisameva. 2 Ma. pāpuṇitvā. 3 Yu. atha.
@4 Yu. ... kāriyaṃ. 5 Ma. ada. Yu. ādā.
    |2.69| Kolito upatisso ca       aggā hessanti sāvakā
          anāsavā vītarāgā 1-     santacittā samāhitā
          ānando nāmupaṭṭhāko    upaṭṭhissatimaṃ jinaṃ.
    |2.70| Khemā uppalavaṇṇā ca     aggā hessanti sāvikā
          anāsavā vītarāgā        santacittā samāhitā.
    |2.71| Bodhi tassa bhagavato        assatthoti pavuccati
          citto ca hatthāḷavako      aggā hessantupaṭṭhakā.
    |2.72| Nandamātā ca uttarā     aggā hessantupaṭṭhikā
          āyu 2- vassasataṃ tassa     gotamassa 3- yasassino.
    |2.73| Idaṃ sutvāna vacanaṃ        asamassa mahesino
          amoditā naramarū         buddhavījaṅkuro 4- ayaṃ.
    |2.74| Ukkuṭṭhisaddā vattanti    apphoṭenti hasanti ca
          katañjalī namassanti      dasasahassī sadevakā.
    |2.75| Yadimassa lokanāthassa      virajjhissāma sāsanaṃ
          anāgatamhi addhāne      hessāma sammukhā imaṃ.
    |2.76| Yathā manussā nadiṃ tarantā  paṭititthaṃ virajjhiya
          heṭṭhātitthaṃ 5- gahetvāna  uttaranti mahānadiṃ.
    |2.77| Evameva mayaṃ sabbe        yadi muñcāmimaṃ jinaṃ
          anāgatamhi addhāne      hessāma sammukhā imaṃ.
@Footnote: 1 Yu. vītamalā. ito paraṃ īdisameva. 2-3 Ma. Yu. idaṃ pādadvayaṃ natthi.
@4 Ma. buddhavījaṃ kira ayaṃ. 5 Ma. Yu. ... titthe.
    |2.78| Dīpaṅkaro lokavidū         āhutīnaṃ paṭiggaho
          mama kammaṃ pakittetvā     dakkhiṇapādamuddhari.
    |2.79| Ye tattha āsuṃ jinaputtā    sabbe padakkhiṇamakaṃsu maṃ
          devā manussā asurā yakkhā 1- abhivādetvāna pakkamuṃ.
    |2.80| Dassanaṃ me atikkante      sasaṅghe lokanāyake
          sayanā vuṭṭhahitvāna       pallaṅkaṃ ābhujiṃ tadā.
    |2.81| Sukhena sukhito homi        pāmojjena pamodito
          pītiyā ca abhissanno      pallaṅkaṃ ābhujiṃ tadā.
    |2.82| Pallaṅkena nisīditvā      evaṃ cintesihaṃ tadā
          vasībhūto ahaṃ jhāne       abhiññāpāramiṅgato 2-.
    |2.83| Sahassiyamhi lokamhi      isayo natthi me samā
          asamo iddhidhammesu       alabhiṃ īdisaṃ sukhaṃ.
    |2.84| Pallaṅkābhujane mayhaṃ      dasasahassādhivāsino
          mahānādaṃ pavattesuṃ       dhuvaṃ buddho bhavissasi.
    |2.85| Yā pubbe bodhisattānaṃ    pallaṅkavaramābhuje
          nimittāni padissanti      tāni ajja padissare.
    |2.86| Sītaṃ byāpagataṃ 3- hoti     uṇhañca upasammati
          tāni ajja padissanti      dhuvaṃ buddho bhavissasi.
    |2.87| Dasasahassī lokadhātu       nissaddā hoti nirākulā
          tāni ajja padissanti      dhuvaṃ buddho bhavissasi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ca. 2 Ma. Yu. abhiññāsu. 3 Ma. byapagataṃ.
    |2.88| Mahāvātā na vāyanti      na sandanti savantiyo
          tāni ajja padissanti      dhuvaṃ buddho bhavissasi.
    |2.89| Thalajā jalajā 1- pupphā    sabbe pupphanti tāvade
          tepajja pupphitā sabbe    dhuvaṃ buddho bhavissasi.
    |2.90| Latā vā yadivā rukkhā      phalaṃ dhārenti tāvade
          tepajja phalitā sabbe      dhuvaṃ buddho bhavissasi.
    |2.91| Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā   ratanā jotanti tāvade
          tepajja ratanā jotanti     dhuvaṃ buddho bhavissasi.
    |2.92| Mānussikā ca dibbā ca    turiyā vajjanti tāvade
          tepajjubho abhiravanti      dhuvaṃ buddho bhavissasi.
    |2.93| Vicittapupphā gaganā       abhivassanti tāvade
          tepi ajja padissanti      dhuvaṃ buddho bhavissasi.
    |2.94| Mahāsamuddo ābhujati      dasasahassī pakampati
          tepajjubho abhiravanti      dhuvaṃ buddho bhavissasi.
    |2.95| Niraye dasasahassā        aggī nibbanti tāvade
          tepajja nibbutā aggī     dhuvaṃ buddho bhavissasi.
    |2.96| Vimalo hoti suriyo         sabbā dissanti tārakā
          tepi ajja padissanti      dhuvaṃ buddho bhavissasi.
    |2.97| Anovuṭṭhena udakaṃ         mahiyā ubbhijji tāvade
          taṃpajjubbhijjate mahiyā     dhuvaṃ buddho bhavissasi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. dakajā.
    |2.98| Tārāgaṇā virocanti       nakkhattā gaganamaṇḍale
          visākhā candimāyuttā     dhuvaṃ buddho bhavissasi.
    |2.99| Vilāsayā darīsayā         nikkhamanti sakāsayā
          tepajja āsayā chuddhā     dhuvaṃ buddho bhavissasi.
    |2.100| Na hoti arati sattānaṃ     santuṭṭhā honti tāvade
           tepajja sabbe santuṭṭhā  dhuvaṃ buddho bhavissasi.
    |2.101| Rogā tanūpasammanti      jighacchā ca vinassati
           tānipajja padissanti     dhuvaṃ buddho bhavissasi.
    |2.102| Rāgo tadā tanu hoti     doso moho vinassati
           tepajja vigatā sabbe     dhuvaṃ buddho bhavissasi.
    |2.103| Bhayaṃ tadā na bhavati        ajjapetaṃ padissati
           tena liṅgena jānāma     dhuvaṃ buddho bhavissasi.
    |2.104| Rajonuddhaṃsati uddhaṃ       ajjapetaṃ padissati
           tena liṅgena jānāma     dhuvaṃ buddho bhavissasi.
    |2.105| Aniṭṭhagandho pakkamati    dibbagandho pavāyati
           sopajja vāyati gandho     dhuvaṃ buddho bhavissasi.
    |2.106| Sabbe devā padissanti   ṭhapetvā ca arūpino
           tepajja sabbe dissanti   dhuvaṃ buddho bhavissasi.
    |2.107| Yāvatā nirayā nāma      sabbe dissanti tāvade
           tepajja sabbe dissanti   dhuvaṃ buddho bhavissasi.
    |2.108| Kuṭā 1- kavāṭā selā ca  na hontāvaraṇā tadā
           ākāsabhūtā tepajja     dhuvaṃ buddho bhavissasi.
    |2.109| Cuti ca upapatti ca        khaṇe tasmiṃ na vijjati
           tāni ajja padissanti     dhuvaṃ buddho bhavissasi.
    |2.110| 2- [ime nimittā dissanti  sambodhatthāya pāṇinaṃ]
           daḷhaṃ paggayha viriyaṃ      mā nivatta abhikkama
           mayaṃpetaṃ vijānāma       dhuvaṃ buddho bhavissasi.
    |2.111| Buddhassa vacanaṃ sutvā     dasasahassīna cūbhayaṃ
           tuṭṭhahaṭṭho pamodito     evaṃ cintesihantadā.
    |2.112| Advejjhavacanā buddhā    amoghavacanā jinā
           vitathaṃ natthi buddhānaṃ      dhuvaṃ buddho bhavāmihaṃ.
    |2.113| Yathā khittaṃ nabhe leṇḍaṃ 3- dhuvaṃ patati bhūmiyaṃ
           tatheva buddhaseṭṭhānaṃ     vacanaṃ dhuvasassataṃ.
    |2.114| [vitathaṃ natthi buddhānaṃ     dhuvaṃ buddho bhavāmihaṃ]
           yathāpi sabbasattānaṃ     maraṇaṃ dhuvasassataṃ
           tatheva buddhaseṭṭhānaṃ     vacanaṃ dhuvasassataṃ.
                          [4]-
    |2.115| Yathā rattikkhaye patte    suriyuggamanaṃ dhuvaṃ
           tatheva buddhaseṭṭhānaṃ     vacanaṃ dhuvasassataṃ.
    |2.116| Yathā nikkhantasayanassa    sīhassa nadanaṃ dhuvaṃ
           tatheva buddhaseṭṭhānaṃ     vacanaṃ dhuvasassataṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kuḍḍā. 2 Ma. Yu. ime pāṭhā natthi. 3 Ma. Yu. leḍḍu.
@4 Ma. vitathaṃ natthi buddhānaṃ dhuvaṃ buddho bhavāmihaṃ. ito paraṃ īdisameva.
    |2.117| Yathā āpannasattānaṃ    bhāramoropanaṃ dhuvaṃ
           tatheva buddhaseṭṭhānaṃ     vacanaṃ dhuvasassataṃ.
    |2.118| Handa buddhakare dhamme    vicināmi itocito
           uddhaṃ adho dasadisā      yāvatā dhammadhātuyā.
    |2.119| Vicinanto tadā dakkhiṃ     paṭhamaṃ dānapāramiṃ
           pubbakehi mahesīhi      anuciṇṇaṃ mahāpathaṃ.
    |2.120| Imaṃ tvaṃ paṭhamaṃ tāva       daḷhaṃ katvā samādiya
           dānapāramitaṃ gaccha       yadi bodhiṃ pattumicchasi.
    |2.121| Yathāpi kumbho sampuṇṇo  yassa kassaci adhokato
           vamate udakaṃ nissesaṃ      na tattha parirakkhati.
    |2.122| Tatheva yācake disvā     hīnamukkaṭṭhamajjhime
           dadāhi dānaṃ nissesaṃ     kumbho viya adhokato.
    |2.123| Na hete ettakāyeva     buddhadhammā bhavissare
           aññepi vicinissāmi     ye dhammā bodhipācanā.
    |2.124| Vicinanto tadā dakkhiṃ     dutiyaṃ sīlapāramiṃ
           pubbakehi mahesīhi      āsevitaṃ nisevitaṃ.
    |2.125| Imaṃ tvaṃ dutiyaṃ tāva       daḷhaṃ katvā samādiya
           sīlapāramitaṃ gaccha        yadi bodhiṃ pattumicchasi.
    |2.126| Yathāpi cāmarī 1- vālaṃ    kismiñci paṭilaggitaṃ
           upeti maraṇaṃ tattha       na vikopeti vāladhiṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. camarī. ito paraṃ īdisameva.
    |2.127| Tatheva catūsu bhūmīsu        sīlāni paripūraya
           parirakkha sabbadā sīlaṃ     cāmarī viya vāladhiṃ.
    |2.128| Na hete ettakāyeva     buddhadhammā bhavissare
           aññepi vicinissāmi     ye dhammā bodhipācanā.
    |2.129| Vicinanto tadā dakkhiṃ     tatiyaṃ nekkhammapāramiṃ
           pubbakehi mahesīhi       āsevitaṃ nisevitaṃ.
    |2.130| Imaṃ tvaṃ tatiyaṃ tāva       daḷhaṃ katvā samādiya
           nekkhammapāramitaṃ gaccha    yadi bodhiṃ pattumicchasi.
    |2.131| Yathā aṭṭaghare 1- puriso  ciraṃ vuṭṭho dukkhaddito
           na tattha rāgaṃ abhijaneti    muttiṃyeva gavesati.
    |2.132| Tatheva tvaṃ sabbabhave      passa aṭṭaghare 2- viya
           nekkhammābhimukho hohi    bhavato parimuttiyā.
    |2.133| Na hete ettakāyeva     buddhadhammā bhavissare
           aññepi vicinissāmi     ye dhammā bodhipācanā.
    |2.134| Vicinanto tadā dakkhiṃ     catutthaṃ paññāpāramiṃ
           pubbakehi mahesīhi       āsevitaṃ nisevitaṃ.
    |2.135| Imaṃ tvaṃ catutthaṃ tāva      daḷhaṃ katvā samādiya
           paññāpāramitaṃ gaccha     yadi bodhiṃ pattumicchasi.
    |2.136| Yathāpi bhikkhu bhikkhanto    hīnamukkaṭṭhamajjhime
           kulāni na vivajjanto      evaṃ labhati yāpanaṃ.
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. andghare.
    |2.137| Tatheva tvaṃ sabbakālaṃ     paripucchanto budhaṃ janaṃ
           paññāpāramitaṃ gantvā   sambodhiṃ pāpuṇissasi.
    |2.138| Nahete ettakāyeva      buddhadhammā bhavissare
           aññepi vicinissāmi     ye dhammā bodhipācanā.
    |2.139| Vicinanto tadā dakkhiṃ     pañcamaṃ viriyapāramiṃ
           pubbakehi mahesīhi       āsevitaṃ nisevitaṃ.
    |2.140| Imaṃ tvaṃ pañcamaṃ tāva     daḷhaṃ katvā samādiya
           viriyapāramitaṃ gaccha       yadi bodhiṃ pattumicchasi.
    |2.141| Yathāpi sīho migarājā     nisajjaṭṭhānacaṅkame
           alīnaviriyo hoti        paggahitamano sadā.
    |2.142| Tatheva tvaṃ sabbabhave      paggayha viriyaṃ daḷhaṃ
           viriyapāramitaṃ gantvā     sambodhiṃ pāpuṇissasi.
    |2.143| Na hete ettakāyeva     buddhadhammā bhavissare
           aññepi vicinissāmi     ye dhammā bodhipācanā.
    |2.144| Vicinanto tadā dakkhiṃ     chaṭṭhamaṃ khantipāramiṃ
           pubbakehi mahesīhi      āsevitaṃ nisevitaṃ.
    |2.145| Imaṃ tvaṃ chaṭṭhamaṃ tāva      daḷhaṃ katvā samādiya
           tattha advejjhamanaso     sambodhiṃ pāpuṇissasi.
    |2.146| Yathāpi paṭhavī nāma       suciṃpi asuciṃpi ca
           sabbaṃ sahati nikkhepaṃ      na karoti paṭighaddayaṃ.
    |2.147| Tatheva tvaṃpi sabbesaṃ      sammānāvamānakkhamo
           khantipāramitaṃ gantvā     sambodhiṃ pāpuṇissasi.
    |2.148| Na hete ettakāyeva     buddhadhammā bhavissare
           aññepi vicinissāmi     ye dhammā bodhipācanā.
    |2.149| Vicinanto tadā dakkhiṃ     sattamaṃ saccapāramiṃ
           pubbakehi mahesīhi      āsevitaṃ nisevitaṃ.
    |2.150| Imaṃ tvaṃ sattamaṃ tāva      daḷhaṃ katvā samādiya
           tattha advejjhavacano     sambodhiṃ pāpuṇissasi.
    |2.151| Yathāpi osadhi nāma      tulābhūtā sadevake
           samaye utuvasse vā      na vokkamati vīthito.
    |2.152| Tatheva tvaṃpi saccesu      mā vokkamasi vīthito
           saccapāramitaṃ gantvā     sambodhiṃ pāpuṇissasi.
    |2.153| Na hete ettakāyeva     buddhadhammā bhavissare
           aññepi vicinissāmi     ye dhammā bodhipācanā.
    |2.154| Vicinanto tadā dakkhiṃ     aṭṭhamaṃ adhiṭṭhānapāramiṃ
           pubbakehi mahesīhi      āsevitaṃ nisevitaṃ.
    |2.155| Imaṃ tvaṃ aṭṭhamaṃ tāva      daḷhaṃ katvā samādiya
           tattha tvaṃ niccalo hutvā   sambodhiṃ pāpuṇissasi
    |2.156| yathāpi pabbato selo    acalo supatiṭṭhito
           na kampati bhūsavātehi     sakaṭṭhāneva tiṭṭhati.
    |2.157| Tatheva tvaṃ adhiṭṭhāne     sabbadā acalo bhava
           adhiṭṭhānapāramitaṃ 1- gantvā sambodhiṃ pāpuṇissasi.
    |2.158| Na hete ettakāyeva     buddhadhammā bhavissare
           aññepi vicinissāmi     ye dhammā bodhipācanā.
    |2.159| Vicinanto tadā dakkhiṃ     navamaṃ mettāpāramiṃ
           pubbakehi mahesīhi      āsevitaṃ nisevitaṃ.
    |2.160| Imaṃ tvaṃ navamaṃ tāva       daḷhaṃ katvā samādiya
           mettāya asamo hohi     yadi bodhiṃ pattumicchasi.
    |2.161| Yathāpi udakaṃ nāma       kalyāṇe pāpake jane
           samaṃ pharati sītena        pavāheti rajomalaṃ.
    |2.162| Tatheva tvaṃ hitāhite      samaṃ mettāya bhāvaya
           mettāpāramitaṃ gantvā   sambodhiṃ pāpuṇissasi.
    |2.163| Na hete ettakāyeva     buddhadhammā bhavissare
           aññepi vicinissāmi     ye dhammā bodhipācanā.
    |2.164| Vicinanto tadā dakkhiṃ     dasamaṃ upekkhāpāramiṃ
           pubbakehi mahesīhi      āsevitaṃ nisevitaṃ.
    |2.165| Imaṃ tvaṃ dasamaṃ tāva      daḷhaṃ katvā samādiya
           tulābhūto daḷho hutvā   sambodhiṃ pāpuṇissasi.
    |2.166| Yathāpi paṭhavī nāma       nikkhittaṃ asuciṃ suciṃ
           upekkhati ubhopete      kodhānunaya vajjitā.
@Footnote: 1 Yu. ...pāramiṃ. ito paraṃ īdisameva.
    |2.167| Tatheva tvaṃ sukhadukkhe      tulābhūto sadā bhava
           upekkhāpāramitaṃ gantvā  sambodhiṃ pāpuṇissasi.
    |2.168| Ettakāyeva te loke     ye dhammā bodhipācanā
           taduddhaṃ natthi aññatra    daḷhaṃ tattha patiṭṭhahi.
    |2.169| Ime dhamme sammasato     sabhāvasarasalakkhaṇe
           dhammatejena vasudhā       dasasahassī pakampatha.
    |2.170| Calati ravati paṭhavī         ucchuyantaṃva pīḷitaṃ
           telayantaṃ yathā cakkaṃ     evaṃ kampati medanī.
    |2.171| Yāvatā parisā āsi      buddhassa parivesane
           pavedhamānā sā tattha     mucchitā seti bhūmiyaṃ.
    |2.172| Ghaṭānekasahassāni      kumbhīnañca satā bahū
           sañcuṇṇamathitā tattha    aññamaññaṃ paghaṭṭitā.
    |2.173| Ubbhiggā tasitā bhītā    bhantā byathitamānasā 1-
           mahājanā samāgamma     dīpaṅkaramupāgamuṃ.
    |2.174| Kiṃ bhavissati lokassa      kalyāṇaṃ atha pāpakaṃ
           sabbo upadduto loko   taṃ vinodehi cakkhumā.
    |2.175| Tesaṃ tadā saññāpesi    dīpaṅkaro mahāmuni
           visaṭṭhā hotha mā bhātha    imasmiṃ paṭhavikampane.
    |2.176| Yamahaṃ ajja byākāsiṃ     buddho loke bhavissati
           eso sammasatī dhammaṃ     pubbakaṃ jinasevitaṃ.
@Footnote: 1 Ma. byāthita.... Yu. byādhita....
    |2.177| Tassa sammasato dhammaṃ     buddhabhūmimasesato
           tenāyaṃ kampatī 1- paṭhavī   dasasahassī sadevake.
    |2.178| Buddhassa vacanaṃ sutvā     mano nibbāti tāvade
           sabbe maṃ upasaṅkamma     punapi abhivandisuṃ.
    |2.179| Samādayitvā buddhaguṇaṃ    daḷhaṃ katvāna mānasaṃ
           dīpaṅkaraṃ namassitvā      āsanā vuṭṭhahiṃ tadā.
    |2.180| Dibbaṃ mānussikaṃ pupphaṃ    devā mānusakā ubho
           samokiranti pupphehi      vuṭṭhahantassa āsanā.
    |2.181| Vedayanti ca te sotthiṃ     devā mānusakā ubho
           mahantaṃ patthitaṃ tuyhaṃ     taṃ labhassu yathicchitaṃ.
    |2.182| Sabbītiyo vivajjantu      soko 2- rogo vivajjatu 3-
           mā te bhavatvantarāyo    phussa khippaṃ bodhimuttamaṃ.
    |2.183| Yathā samaye sampatte     pupphanti pupphino dumā
           tatheva tvaṃ mahāvīra       buddhañāṇena pupphasi.
    |2.184| Yathā ye keci sambuddhā   pūrayuṃ dasapāramiṃ
           tatheva tvaṃ mahāvīra       pūraya dasapāramiṃ.
    |2.185| Yathā ye keci sambuddhā   bodhimaṇḍamhi bujjhare
           tatheva tvaṃ mahāvīra       bujjhassu jinabodhiyaṃ.
    |2.186| Yathā ye keci sambuddhā   dhammacakkaṃ pavattayuṃ
           tatheva tvaṃ mahāvīra       dhammacakkaṃ pavattaya.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kampitā. 2 Yu. sabbarogo. 3 Ma. vinassatu.
    |2.187| Puṇṇamāyaṃ yathā cando   paripuṇṇo 1- virocati
           tatheva tvaṃ puṇṇamano     viroca dasasahassiyaṃ.
    |2.188| Rāhumutto yathā suriyo    tāpena atirocati
           tatheva lokā muñcitvā    viroca siriyā tuvaṃ.
    |2.189| Yathā yā kāci nadiyo     osaranti mahodadhiṃ
           evaṃ sadevakā lokā      osaranti tavantike.
    |2.190| Tehi thutippasattho so     dasadhamme samādiya
           te dhamme paripūrento     pavanaṃ pāvisī tadā.
                    Sumedhakathā niṭṭhitā.
    |2.191| Tadā te bhojayitvāna     sasaṅghaṃ lokanāyakaṃ
           upagañchuṃ saraṇaṃ tassa     dīpaṅkarassa satthuno.
    |2.192| Saraṇāgamane kañci      nivesesi tathāgato
           kañci pañcasu sīlesu     sīle dasavidhe paraṃ.
    |2.193| Kassaci deti sāmaññaṃ    caturo phalamuttame
           kassaci asame dhamme      deti so paṭisambhidā.
    |2.194| Kassaci varasamāpattiyo    aṭṭha deti narāsabho
           tisso kassaci vijjāyo    chaḷabhiññā pavecchati.
    |2.195| Tena yogena janakāyaṃ     ovadati mahāmuni
           tena vitthārikaṃ āsi      lokanāthassa sāsanaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. parisuddho.
    |2.196| Mahāhanūsabhakkhandho      dīpaṅkarasanāmako
           bahū jane tārayati        parimoceti duggatiṃ.
    |2.197| Bodhaneyyajanaṃ disvā     satasahassepi yojane
           khaṇena upagantvāna     bodheti taṃ mahāmuni.
    |2.198| Paṭhamābhisamaye buddho     koṭisatamabodhayi
           dutiyābhisamaye nātho     navutikoṭimabodhayi.
    |2.199| Yadā ca devabhavanamhi     buddho dhammamadesayi
           navuti koṭi sahassānaṃ     tatiyābhisamayo ahu.
    |2.200| Sannipātā tayo āsuṃ    dīpaṅkarassa satthuno
           koṭi satasahassānaṃ      paṭhamo āsi samāgamo.
    |2.201| Puna nāradakūṭamhi       pavivekagate jine
           khīṇāsavā vītamalā       samiṃsu satakoṭiyo.
    |2.202| Yamhi kāle mahāvīro     sudassanasiluccaye
           navutikoṭisahassehi      pavāresi mahāmuni.
    |2.203| Ahaṃ tena samayena        jaṭilo uggatāpano
           antalikkhamhi caraṇo     pañcābhiññāsu pāragū.
    |2.204| Dasa vīsa sahassānaṃ       dhammābhisamayo ahu
           ekadvinnaṃ abhisamayo     gaṇanāto asaṅkhiyo.
    |2.205| Vitthārikaṃ bahujaññaṃ      iddhaṃ phītaṃ ahū tadā
           dīpaṅkarassa bhagavato      sāsanaṃ suvisodhitaṃ.
    |2.206| Cattāri satasahassāni     chaḷabhiññā mahiddhikā
           dīpaṅkaraṃ lokaviduṃ        parivārenti sabbadā.
    |2.207| Ye keci tena samayena     jahanti mānusambhavaṃ
           appattamānasā sekkhā   garahitā bhavanti te.
    |2.208| Supupphitaṃ pāvacanaṃ       arahantehi tādihi
           khīṇāsavehi vimalehi      upasobhati sabbadā.
    |2.209| Nagaraṃ rammavatī nāma      sudevo 1- nāma khattiyo
           sumedhā nāma janikā      dīpaṅkarassa satthuno.
    |2.210| Dasavassasahassāni       agāraṃ ajjhāvasī 2- jino
           haṃsā koñcā māyurākkhya 3- tayo pāsādamuttamā.
    |2.211| Tīṇi satasahassāni       nāriyo samalaṅkatā
           padumā nāma sā nārī     usabhakkhandho nāma atrajo.
    |2.212| Nimitte caturo disvā     hatthiyānena nikkhami
           anūnadasamāsāni        padhānaṃ padahī jino.
    |2.213| Padhānacāraṃ caritvāna     abujjhi mānasā muni
           brahmunā yācito santo  dīpaṅkaro mahāmuni.
    |2.214| Vattacakko 4- mahāvīro   nandārāme 5- vasī jino
           nisinno sirisamūlamhi     akāsi titthiyamaddanaṃ.
    |2.215| Sumaṅgalo ca tisso ca     ahesuṃ aggasāvakā
           sāgato nāmupaṭṭhāko    dīpaṅkarassa satthuno.
@Footnote: 1 Yu. sumedho nāma. 2 Ma. Yu. ajjhā so vasi. 3 Ma. Yu. mayūrā ca.
@4 Ma. Yu. vatti cakkaṃ. ito paraṃ īdisameva. 5 Ma. Yu. sirīghare.
    |2.216| Nandā ceva sunandā ca    ahesuṃ aggasāvikā
           bodhi tassa bhagavato      pipphalīti pavuccati.
    |2.217| Tapussa bhallikā nāma     ahesuṃ aggupaṭṭhakā
           sirimā soṇā upaṭṭhikā   dīpaṅkarassa satthuno.
    |2.218| Asītihatthamubbedho      dīpaṅkaro mahāmuni
           sobhati dīparukkhova       sālarājāva phullito.
    |2.219| Pabhā niddhāvatī tassa     samantā dasayojane
           satasahassavassāni       āyu tassa mahesino.
    |2.220| Tāvatā tiṭṭhamāno so    tāresi janataṃ bahuṃ
           jotayitvāna saddhammaṃ     santāretvā mahājanaṃ.
    |2.221| Jalitvā aggikkhandhova    nibbuto so sasāvako
           sā ca iddhi so ca yaso    tāni ca pādesu cakkaratanāni.
    |2.222| Sabbaṃ samantarahitaṃ       nanu rittā sabbasaṅkhārāti
           dīpaṅkaro jino satthā     nandārāmamhi nibbuto.
           Tattheva tassa jinathūpo     chattiṃsubbedhayojano.
    |2.223| Pattacīvaraṃ 1- parikkhāraṃ    paribhogañca satthuno
           bodhimūle tadā thūpo      tiyojanasamuggato.
                   Dīpaṅkarabuddhavaṃso paṭhamo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ime pāṭhā natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 416-438. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=33&item=182&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=33&item=182&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=33&item=182&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=33&item=182&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=182              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=51&A=3893              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=51&A=3893              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :