ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
        Pañhāvārassa paccanīyānulomagaṇanā
            nahetumūlakaṃ
   [1008] Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... Adhipatiyā dasa anantare
satta  samanantare  satta  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi nissaye
terasa  upanissaye  nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane
tīṇi  kamme  satta  vipāke  ekaṃ āhāre satta indriye satta
jhāne  satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte  pañca
atthiyā terasa natthiyā satta vigate satta avigate terasa.
   [1009]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  adhipatiyā  satta
... Anantare satta samanantare satta sahajāte nava aññamaññe tīṇi
nissaye  terasa  upanissaye  nava  purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi
āsevane tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye
satta  jhāne  satta  magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca
atthiyā terasa natthiyā satta vigate satta avigate terasa.
   [1010]   Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
anantare  satta  ...  samanantare  satta sahajāte nava aññamaññe
tīṇi  nissaye  terasa  upanissaye  nava purejāte tīṇi pacchājāte
tīṇi  āsevane  tīṇi  kamme  satta vipāke ekaṃ āhāre satta
indriye  satta  jhāne  satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi
vippayutte  pañca  atthiyā  terasa  natthiyā  satta  vigate  satta
avigate terasa.
   [1011]   Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā  samanantare  satta  ...  sahajāte nava aññamaññe
tīṇi  nissaye  terasa  upanissaye  nava purejāte tīṇi pacchājāte
tīṇi  kamme  satta  vipāke  ekaṃ āhāre satta indriye satta
jhāne  satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte  pañca
atthiyā terasa avigate terasa.
   [1012]   Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  sahajāte  nava  ... aññamaññe
Tīṇi nissaye terasa upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi
kamme  satta  vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne
satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte  pañca  atthiyā
terasa avigate terasa.
   [1013]   Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā   nasamanantarapaccayā   nasahajātapaccayā  aññamaññe
tīṇi  ... nissaye tīṇi upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte
tīṇi  kamme  dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte pañca
atthiyā satta avigate satta.
   [1014]   Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā  naaññamaññapaccayā
nissaye  tīṇi  ...  upanissaye  nava  purejāte tīṇi pacchājāte
tīṇi  kamme  dve  āhāre  ekaṃ  indriye  ekaṃ  vippayutte
pañca atthiyā satta avigate satta.
   [1015]  Nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā  .  saṅkhittaṃ .
Naaññamaññapaccayā nanissayapaccayā upanissaye nava ... purejāte tīṇi
pacchājāte tīṇi kamme dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte
tīṇi atthiyā pañca avigate pañca.
   [1016]  Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ .
Nanissayapaccayā  naupanissayapaccayā  napurejātapaccayā  pacchājāte tīṇi
...  Kamme  dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ vippayutte tīṇi
atthiyā pañca avigate pañca.
   [1017]  Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ .
Naupanissayapaccayā  napurejātapaccayā  napacchājātapaccayā  kamme dve
... Āhāre ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [1018]  Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ .
Napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  nakammapaccayā  navipākapaccayā
naāhārapaccayā indriye ekaṃ ... Atthiyā ekaṃ vigate ekaṃ.
   [1019]  Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ .
Naāhārapaccayā   najhānapaccayā   namaggapaccayā  nasampayuttapaccayā
navippayuttapaccayā  nonatthipaccayā  novigatapaccayā  indriye  ekaṃ
... Atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [1020]  Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ .
Navipākapaccayā  naindriyapaccayā  āhāre ekaṃ ... atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ.
   [1021]  Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ .
Naindriyapaccayā   najhānapaccayā   namaggapaccayā  nasampayuttapaccayā
navippayuttapaccayā  nonatthipaccayā  novigatapaccayā  āhāre  ekaṃ
... Atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
           Nahetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 340-343. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=40&item=1008&items=14              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=40&item=1008&items=14&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=40&item=1008&items=14              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=40&item=1008&items=14              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1008              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12437              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12437              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :