ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [146]  Tena  kho  pana samayena sanghassa bhandagare civaram
ussannam  hoti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  . anujanami
Bhikkhave  sammukhibhutena sanghena bhajetunti . tena kho pana samayena
sabbo  1-  sangho  civaram bhajento kolahalam akasi . bhagavato
etamattham  arocesum  . anujanami bhikkhave pancahangehi samannagatam
bhikkhum  civarabhajakam  sammannitum  yo  na  chandagatim  gaccheyya  na
dosagatim  gaccheyya  na  mohagatim  gaccheyya na bhayagatim gaccheyya
bhajitabhajitanca  janeyya . evanca pana bhikkhave sammannitabbo .
Pathamam  bhikkhu  yacitabbo  yacitva  byattena  bhikkhuna  patibalena
sangho napetabbo
   {146.1}  sunatu  me bhante sangho yadi sanghassa pattakallam
sangho itthannamam bhikkhum civarabhajakam sammanneyya. Esa natti.
   {146.2}  Sunatu me bhante sangho sangho itthannamam bhikkhum
civarabhajakam  sammannati  .  yassayasmato  khamati  itthannamassa
bhikkhuno  civarabhajakassa  sammati  so  tunhassa  yassa  nakkhamati
so bhaseyya.
   {146.3}  Sammato sanghena itthannamo bhikkhu civarabhajako .
Khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
   {146.4} Athakho civarabhajakanam bhikkhunam etadahosi katham nu kho civaram
bhajetabbanti . bhagavato etamattham arocesum . anujanami bhikkhave
pathamam  uccinitva  tulayitva  vannavannam  katva  bhikkhu  ganetva
vaggam bandhitva civarapativisam thapetunti . athakho civarabhajakanam  bhikkhunam
etadahosi katham nu kho samaneranam civarapativiso databboti . bhagavato
etamattham  arocesum . anujanami bhikkhave samaneranam upaddhapativisam
@Footnote: 1 Ma. ayam patho na dissati.
Datunti.
   {146.5} Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sakena bhagena
uttaritukamo  hoti  . bhagavato etamattham arocesum . anujanami
bhikkhave  uttarantassa sakam bhagam datunti . tena kho pana samayena
annataro  bhikkhu  atirekabhagena  uttaritukamo  hoti  .  bhagavato
etamattham  arocesum  .  anujanami  bhikkhave  anukkhepe  dinne
atirekabhagam  datunti  .  athakho  civarabhajakanam  bhikkhunam etadahosi
katham  nu  kho  civarapativiso  databbo  agatapatipatiya  nu  kho
udahu  yathavuddhanti  .  bhagavato  etamattham  arocesum .
Anujanami bhikkhave vikalake tosetva kusapatam katunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 198-200. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=5&item=146&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=5&item=146&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=5&item=146&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=5&item=146&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=146              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=4763              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=4763              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :