ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [241]  Tena  kho  pana  samayena  anāthapiṇḍiko  gahapati
rājagahakassa  seṭṭhissa  bhaginīpatiko  hoti  .  athakho anāthapiṇḍiko
gahapati rājagahaṃ agamāsi kenacideva karaṇīyena.
   [242] Tena kho pana samayena rājagahakena seṭṭhinā svātanāya
buddhappamukho  saṅgho  nimantito  hoti  . athakho rājagahako seṭṭhī
dāse  ca kammakare ca āṇāpesi tenahi bhaṇe kālasseva uṭṭhāya
yāguyo  pacatha  bhattāni  pacatha  sūpāni  sampādetha  uttaribhaṅgāni
sampādethāti.
   [243]  Athakho  anāthapiṇḍikassa  gahapatissa  etadahosi pubbe
@Footnote: 1 Ma. Yu. anuññātaṃ kiṃ ananuññātaṃ. 2 Ma. paṭhamabhāṇavāro niṭṭhito. ito paraṃ
@īdisameva yojetabbaṃ.
Khvāyaṃ  gahapati  mayi  āgate  sabbakiccāni  nikkhipitvā  mamaññeva
saddhiṃ  paṭisammodi  sodānāyaṃ  vikkhittarūpo  dāse  ca  kammakare
ca  āṇāpesi  1- tenahi bhaṇe kālasseva uṭṭhāya yāguyo pacatha
bhattāni  pacatha  sūpāni  sampādetha  uttaribhaṅgāni  sampādethāti
kinnu  kho  imassa  gahapatissa  āvāho vā bhavissati vivāho vā
bhavissati  mahāyañño  vā  paccupaṭṭhito rājā vā māgadho seniyo
bimbisāro nimantito svātanāya saddhiṃ balanikāyenāti 2-.
   [244]  Athakho  rājagahako  seṭṭhī  dāse ca kammakare ca
āṇāpetvā   yena   anāthapiṇḍiko   gahapati   tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā   anāthapiṇḍikena  gahapatinā  saddhiṃ  paṭisammoditvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  rājagahakaṃ  seṭṭhiṃ
anāthapiṇḍiko  gahapati  etadavoca  pubbe  kho  tvaṃ  gahapati  mayi
āgate  sabbakiccāni  nikkhipitvā  mamaññeva  saddhiṃ  paṭisammodasi
sodāni  tvaṃ  vikkhittarūpo  dāse  ca  kammakare  ca  āṇāpesi
tenahi  bhaṇe  kālasseva  uṭṭhāya  yāguyo  pacatha  bhattāni pacatha
sūpāni  sampādetha  uttaribhaṅgāni  sampādethāti  kinnu  kho  te
gahapati  āvāho  vā  bhavissati  vivāho  vā bhavissati mahāyañño
vā  paccupaṭṭhito  rājā vā māgadho seniyo bimbisāro nimantito
svātanāya  saddhiṃ  balanikāyenāti  2- . na me kho 3- gahapati
@Footnote: 1 Yu. āṇāpeti. 2 Ma. Yu. balakāyenāti. 3 Ma. Yu. khosaddo na dissati.
Āvāho vā 1- bhavissati napi 2- vivāho vā 1- bhavissati napi 2-
rājā  māgadho  seniyo  bimbisāro  nimantito  svātanāya  saddhiṃ
balanikāyena  3-  apica  me  mahāyañño  paccupaṭṭhito  svātanāya
buddhappamukho  saṅgho  nimantitoti . buddhoti tvaṃ gahapati vadesīti .
Buddhotāhaṃ  4- gahapati vadāmīti . buddhoti tvaṃ gahapati vadesīti .
Buddhotāhaṃ  4- gahapati vadāmīti . buddhoti tvaṃ gahapati vadesīti .
Buddhotāhaṃ 4- gahapati vadāmīti . ghosopi kho eso gahapati dullabho
lokasmiṃ  yadidaṃ  buddhoti  5- . sakkā nu kho gahapati imaṃ kālaṃ
taṃ  bhagavantaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  arahantaṃ  sammāsambuddhanti .
Akālo  kho  gahapati  imaṃ  kālaṃ taṃ bhagavantaṃ dassanāya upasaṅkamituṃ
arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ  svedāni  tvaṃ  kālena  taṃ  bhagavantaṃ
dassanāya upasaṅkamissasi arahantaṃ sammāsambuddhanti.
   [245]  Athakho  anāthapiṇḍiko  gahapati  svedānāhaṃ  kālena
taṃ  bhagavantaṃ  dassanāya  upasaṅkamissāmi  arahantaṃ  sammāsambuddhanti
buddhagatāya  satiyā nipajji 6- rattiyā sudaṃ tikkhattuṃ uṭṭhāsi pabhātaṃ
maññamāno  .  athakho  anāthapiṇḍiko gahapati yena sītavanadvāraṃ 7-
tenupasaṅkami  .  amanussā  dvāraṃ vivariṃsu . athakho anāthapiṇḍikassa
gahapatissa   nagaramhā  nikkhamantassa  āloko  antaradhāyi  .
@Footnote: 1 Ma. Yu. vāsaddo sabbattha na dissati. 2 Ma. Yu. nāpi. 3 Ma. Yu. balakāyena.
@4 Ma. buddhotyāhaṃ. 5 Ma. Yu. yadidaṃ buddho buddhoti. 6 Ma. Yu. nipajjitvā.
@7 Ma. sīvagadvāraṃ.
Andhakāro  pāturahosi  .  bhayaṃ  chambhitattaṃ  lomahaṃso  udapādi .
Tato va nivattitukāmo ahosi.
   [246] Athakho sīvako yakkho   antarahito saddamanussāvesi
      sataṃ hatthī sataṃ assā     sataṃ assatarīrathā
      sataṃ kaññā sahassāni   āmuttamaṇikuṇḍalā 1-
      ekassa padavītihārassa   kalaṃ nāgghanti soḷasiṃ 2-.
Abhikkama  gahapati  abhikkama  gahapati  abhikkantante  seyyo  no
paṭikkantanti.
   [247]   Athakho   anāthapiṇḍikassa  gahapatissa  andhakāro
antaradhāyi  .  āloko  pāturahosi  . yaṃ ahosi bhayaṃ chambhitattaṃ
lomahaṃso  so  paṭippassambhi  .  dutiyampi  kho  .pe.  tatiyampi
kho  anāthapiṇḍikassa  gahapatissa  āloko  antaradhāyi . andhakāro
pāturahosi  .  bhayaṃ  chambhitattaṃ  lomahaṃso  udapādi  .  tato va
puna  nivattitukāmo  ahosi  .  tatiyampi  kho  sīvako  yakkho
antarahito saddamanussāvesi
      sataṃ hatthī sataṃ assā     sataṃ assatarīrathā
      sataṃ kaññā sahassāni   āmuttamaṇikuṇḍalā 1-
      ekassa padavītihārassa   kalaṃ nāgghanti soḷasiṃ 2-.
Abhikkama  gahapati  abhikkama  gahapati  abhikkantante  seyyo  no
paṭikkantanti  .  tatiyampi  kho  anāthapiṇḍikassa gahapatissa andhakāro
@Footnote: 1 Ma. āmukkamaṇikuṇḍalā. 2 Ma. soḷasinti.
Antaradhāyi  .  āloko  pāturahosi  . yaṃ ahosi bhayaṃ chambhitattaṃ
lomahaṃso  so  paṭippassambhi  .  athakho  anāthapiṇḍiko  gahapati
yena sītavanaṃ tenupasaṅkami.
   [248]  Tena  kho  pana samayena bhagavā rattiyā paccūsasamayaṃ
paccuṭṭhāya  ajjhokāse  caṅkamati  .  addasā kho bhagavā taṃ 1-
anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ  dūrato  va  āgacchantaṃ  disvāna  caṅkamā
orohitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  nisajja  kho  bhagavā
anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ  etadavoca  ehi  sudattāti  .  athakho
anāthapiṇḍiko  gahapati  nāmena  maṃ  bhagavā  ālapatīti  haṭṭho
udaggo   yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavato
pādesu  sirasā  nipatitvā  bhagavantaṃ etadavoca kacci bhante bhagavā
sukhaṃ sayitthāti.
   [249] Sabbadā ve sukhaṃ seti    brāhmaṇo parinibbuto
      yo na limpati kāmesu      sītibhūto nirūpadhi.
      Sabbā āsattiyo chetvā   vineyya hadaye daraṃ
      upasanto sukhaṃ seti        santiṃ pappuyya 2- cetasoti.
   [250]  Athakho  bhagavā  anāthapiṇḍikassa  gahapatissa anupubbīkathaṃ
kathesi  .  seyyathīdaṃ  .  dānakathaṃ  sīlakathaṃ  saggakathaṃ  kāmānaṃ
ādīnavaṃ  okāraṃ  saṅkilesaṃ  nekkhamme  ānisaṃsaṃ  pakāsesi .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ taṃsaddo na dissati. 2 Yu. appuyya.
Yadā  bhagavā  aññāsi  anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ  kallacittaṃ  muducittaṃ
vinīvaraṇacittaṃ  udaggacittaṃ  pasannacittaṃ  atha  yā buddhānaṃ sāmukkaṃsikā
dhammadesanā  taṃ  pakāsesi dukkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ maggaṃ . seyyathāpi
nāma  suddhaṃ  vatthaṃ  apagatakāḷakaṃ  sammadeva  rajanaṃ  paṭiggaṇheyya
evameva  anāthapiṇḍikassa  gahapatissa  tasmiṃyeva  āsane  virajaṃ
vītamalaṃ   dhammacakkhuṃ   udapādi   yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ
nirodhadhammanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 102-107. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=7&item=241&items=10              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=7&item=241&items=10&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=241&items=10              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=241&items=10              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=241              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=7362              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=7362              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :